Ko svarīgi zināt kapitāldaļu pircējam?

49
(0)

Kapitāldaļu pirkuma līgumā ir ieteicams aprakstīt, kā tiks nodrošināta jaunā dalībnieka ierakstīšana dalībnieku reģistrā. Tas ir svarīgs jautājums katrā kapitāldaļu pirkuma līgumā, jo saskaņā ar KCL 186. panta trešo daļu tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, peļņas sadalē un sabiedrības mantas sadalē sabiedrības likvidācijas gadījumā, kā arī citas likumā un statūtos paredzētās tiesības ir tikai un vienīgi dalībniekam, norāda Kristers Toms Losāns, zvērinātu advokātu biroja Ellex Kļaviņš jaunākais jurists.

Savukārt dalībnieks saskaņā ar Komerclikuma 136. panta pirmo daļu ir persona, kas ir ierakstīta dalībnieku (akcionāru) reģistrā, ja likumā nav noteikts citādi. No šīs normas satura izriet atziņa, ka dalībnieks attiecībā pret sabiedrību ir persona, kas ir ierakstīta dalībnieku reģistrā. Līdz ar to, lai persona varētu īstenot dalībnieka mantiskās un personiskās tiesības, piemēram, tiesības uz dividendi un pieprasīt informāciju no valdes, nepietiek vien ar to, ka ir veikta samaksa par kapitāldaļām, bet ir arī nepieciešams, lai jaunais dalībnieks būtu ierakstīts sabiedrības dalībnieku reģistrā.

Vairāk par to, kas jāņem vērā pircējam, slēdzot kapitāldaļu pirkuma līgumu, uzziniet žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI jūlija numurā Kristera Toma Losāna sagatavotajā rakstā.

Abonenti žurnālu var lasīt arī elektroniski.

Novērtējiet šo rakstu
(0)