Ko svarīgi zināt par dividendēm 2019. gadā?

Jeļena Bārtule. Foto: Aivars Siliņš

Jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) formas ieviešana (Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums, kas ir spēkā no 01.01.2018.) būtiski mainīja nodokļu piemērošanas principu dividenžu izmaksai un saņemšanai. Šobrīd nodokli par dividendēm ir pienākums maksāt nevis dividenžu īpašniekam, t.i., saņēmējam, bet izmaksātājam. Līdz šim dividenžu izmaksātājam bija pienākums tikai ieturēt nodokli un iemaksāt valsts budžetā par dividenžu saņēmēju, uzsver Jeļena Bārtule, BDO Latvija nodokļu konsultante.

Tādējādi, noslēdzot gada pārskatu un pieņemot lēmumu par dividenžu sadali, ir ļoti svarīgi saprast, kādas dividendes ir plānots izmaksāt – “vecās dividendes”, kas ir uzkrātas līdz 2018.gadam, vai “jaunās dividendes”, kas radušās pēc 2018.gada, kā arī to, kurš ir dividenžu saņēmējs.

Saskaņā ar UIN likuma 4.pantu ar nodokli apliekamo bāzi veido sadalīta peļņa, kas ietver arī aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes. Tas nozīmē, ka, izmaksājot “jaunās dividendes”, uzņēmums aprēķina un iemaksā valsts budžetā UIN 20% vai 25% (atkarībā no aprēķina). Saņēmējam Latvijas rezidentam fiziskai personai, saskaņā ar IIN likuma 9.panta pirmās daļas 21.punktu, dividendes ir atbrīvotas no nodokļa, ja no peļņas Latvijā vai ārvalstī ir samaksāts UIN vai ir ieturēts IIN vai tam pielīdzināms nodoklis.

Tas nozīmē, ka fiziskai personai nerodas apliekamais ienākums no dividendēm, ja par tām peļņas sadales brīdī ir samaksāts UIN.

Tomēr ir jāatceras, ka nav iespējams izmaksāt jaunās dividendes, kamēr ir uzkrātas vecās.

Ja dividenžu saņēmējs ir juridiska persona, tad, izmaksājot vecās dividendes, tām nav noilguma nodokļu piemērošanai (izņemot Komerclikumā noteikto 10 gadu ierobežojumu), t.i., ka arī iepriekš, juridiskai personai neveidojas apliekamais ienākums no saņemtajām dividendēm.

Tomēr fiziskajām personām 2019.gads ir ļoti nozīmīgs, jo saskaņā ar IIN likuma pārejas noteikumu 130.pantu, dividendēm un nosacītajām dividendēm, kuras UIN maksātājs izmaksā no peļņas, kas radusies līdz 2017. gada 31. decembrim, 2018. un 2019. gadā piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 10 procentu apmērā.

Tas nozīmē, ka, sadalot vecās dividendes, sākot ar 01.01.2020., tām tiks piemērota 20% likme saskaņā ar IIN likuma 15.panta piekto daļu.

Jāatceras, ka par dividenžu gūšanas dienu un ienākuma izmaksas dienu, saskaņā ar IIN likuma 16.1 panta 8.daļu, ir uzskatāma diena, kad dividendes ir aprēķinātas. Tas nozīmē, ka, lai samaksātu 10% IIN par dividendēm, kuras ir uzkrātas līdz 31.12.2017., ir svarīgi aprēķināt un sadalīt dividendes līdz 2019.gada beigām, nevis fiziski tās izmaksāt.

Vairāk par dividenžu aprēķināšanu lasiet Jeļenas Bārtules rakstā “Dividendes – par būtiskāko 2019. gadā”, kas publicēts žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI marta numurā.

Abonentiem pieejama arī žurnāla elektroniskā versija.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par