0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKo uzskata par preču piegādi par atlīdzību PVN aprēķināšanas sakarā?

Ko uzskata par preču piegādi par atlīdzību PVN aprēķināšanas sakarā?

Sagatavots pēc VID informācijas

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliek šādus saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktos darījumus: • preču piegādi (tai skaitā preču piegādi ES teritorijā un preču eksportu) par atlīdzību; • pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību; • preču iegādi ES teritorijā par atlīdzību. Preču piegāde ir darījums, kas izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar lietu. Par preču piegādi uzskata arī darījumus ar: • nekustamo īpašumu vai tā daļu; • elektroenerģiju, gāzi, siltumenerģiju, apkuri, ūdeni, tvaiku un dzesēšanas enerģiju. Par preču…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Tiger Lily from Pexels

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliek šādus saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktos darījumus:

preču piegādi (tai skaitā preču piegādi ES teritorijā un preču eksportu) par atlīdzību; • pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību; • preču iegādi ES teritorijā par atlīdzību.

Preču piegāde ir darījums, kas izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar lietu. Par preču piegādi uzskata arī darījumus ar:

• nekustamo īpašumu vai tā daļu; • elektroenerģiju, gāzi, siltumenerģiju, apkuri, ūdeni, tvaiku un dzesēšanas enerģiju.

Par preču piegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā uzskata preču piegādi, ja preces no vienas dalībvalsts nosūta vai transportē uz citu dalībvalsti un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu veic preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā.

Par preču piegādi par atlīdzību uzskata reģistrēta nodokļa maksātāja saimnieciskajā darbībā izmantojamo aktīvu daļu nodošanu bez atlīdzības savām vai sava personāla privātajām vajadzībām vai šo aktīvu daļu izmantošanu citiem mērķiem, nevis savas saimnieciskās darbības vajadzībām, ja priekšnodoklis par attiecīgajām precēm vai to sastāvdaļām bijis pilnīgi vai daļēji atskaitīts.

Par preču piegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā par atlīdzību uzskata arī kustamas lietas – iekšzemes nodokļa maksātāja saimnieciskajā darbībā izmantojamo aktīvu daļas – nosūtīšanu vai transportēšanu no iekšzemes uz galamērķi citā dalībvalstī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai šajā dalībvalstī, ja šo pārvietošanu veic pats iekšzemes nodokļa maksātājs vai cita persona viņa vārdā.

Preču piegādes darījumā ar PVN apliekamā vērtība ir atlīdzība par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Par preču piegādi par atlīdzību neuzskata saimnieciskās darbības vajadzībām paredzēto preču izmantošanu paraugu vai mazas vērtības dāvanu veidā. Par mazas vērtības dāvanu ir uzskatāma prece, kuru nodod bez atlīdzības un kuras vērtība bez nodokļa vienam cilvēkam kalendāra gada laikā nepārsniedz 15,00 EUR, izņemot preci, kas ir attiecināma uz reklāmas vai reprezentācijas izdevumiem.

Par preču piegādi par atlīdzību neuzskata uzņēmuma pāreju (mantas kopības vai tās daļas pāreju, kas izpaužas kā aktīvu un saistību nodošana) cita saimnieciskās darbības veicēja īpašumā vai lietošanā, ja, nododot aktīvus un saistības par atlīdzību vai bez tās vai ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai personālsabiedrības ieguldījumā (kapitālā), uzņēmuma ieguvējs kļūst par atdevēja tiesību un saistību pārņēmēju Komerclikuma izpratnē un tiek turpināta saimnieciskā darbība, kas nav saistīta ar uzņēmuma izpārdošanu vai komercsabiedrības likvidēšanu.

Ja iepriekš minētās uzņēmuma pārejas rezultātā uzņēmuma ieguvējs nekļūst par atdevēja tiesību un saistību pārņēmēju Komerclikuma izpratnē un saimnieciskā darbība netiek turpināta, aktīvu un saistību nodošanu uzskata par atsevišķu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu (iegūtās tiesības un citi nemateriālie aktīvi), kas apliekama ar nodokli likumā noteiktajā kārtībā.

Ar nodokli apliek jebkuru preču importu, ja likumā nav noteikts citādi.

Lai noteiktu, kā PVN piemērojams preču piegādei, nosaka preču piegādes vietu.

Ja preces nosūta vai transportē, preču piegādes vieta (iekšzemē, kā arī preču piegādei ES teritorijā) ir vieta, kur preces atrodas brīdī, kad sākas preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam.

Ja preces nenosūta vai netransportē, preču piegādes vieta ir vieta, kur preces atrodas to piegādes brīdī.

Ja preces, ko nosūtījis vai transportējis preču piegādātājs, preču saņēmējs vai trešā persona, montē vai uzstāda preču piegādātājs vai trešā persona viņa vārdā, preču piegādes vieta ir vieta, kur preces montē vai uzstāda.

Preču piegādē ir svarīgi noteikt, kurā brīdī tiek nodotas īpašuma tiesības uz preci, un šo brīdi uzskata par preču piegādes darījuma brīdi, kā arī šis brīdis ir vienāds gan pārdevējam, gan pircējam:

• ja preces līdz pircējam transportē pārdevējs (vai transporta uzņēmums pārdevēja uzdevumā), īpašuma tiesības uz preci pāriet tikai tad, kad pircējs saņem preci no pārdevēja vai pārvadātāja; • ja preču transportēšanu nodrošina pircējs, piegādes brīdis ir brīdis, kad prece nodota pārvadājumam; • PVN deklarācijā darījumu norāda tajā taksācijas periodā, kad veikta piegāde (ir nodotas īpašumtiesības) un izrakstīts nodokļa rēķins (rēķinu izraksta 15 dienu laikā no darījuma brīža).

Svarīga nozīme darījuma vietas noteikšanai ir apstāklim - vai pārdevējs piegādā preci ar transportēšanu vai bez tās, likuma izpratnē. Proti, ja pārdevējs transportē preces pats vai tā vārdā preci transportē trešā persona, piemēram, kravu pārvadājumu kompānija, tiek veikta preču piegāde ar transportēšanu.

Savukārt, ja pircējs transportē preci pats vai pircēja vārdā - trešā persona, tad tiek veikta preču piegāde bez transportēšanas.

Vairāk par preču piegādēm var lasīt VID metodiskajā materiālā ar uzskatāmiem piemēriem šeit.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: