Kultūras ministrija autoratlīdzību saņēmējiem piedāvā divus nodokļu maksāšanas režīmus

Pēc Kultūras ministrijas informatīvā ziņojuma

(0)
Foto: Lisa Fotios from Pexels

Kultūras ministrija (KM) uz valdības sēdi 6. oktobrī sagatavojusi informatīvo ziņojumu Par nodokļu piemērošanu autoratlīdzību saņēmējiem”, kurā paredzēts šāds risinājums:

 • piemērot 25% apgrozījuma nodokli no izmaksātās autoratlīdzības līdz ienākumu slieksnim – 20 000 eiro gadā,
 • ieņēmumiem, kas pārsniedz 20 000 eiro slieksni, piemērot 40% (25%+15%) apgrozījuma nodokli.
 • Nodokļa ieņēmumu sadalījums: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) – 80% un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 20%.
 • Piemērojot apgrozījuma nodokli autoratlīdzībai, netiek veikta attaisnoto izdevumu atskaitīšana.

KM piedāvā divus risinājumus šī nodokļa maksāšanas kārtībai, t.i., saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (spēkā no 2022.gada 1.janvāra) vai nodokļa ieturēšana izmaksas vietā (spēkā no 2021.gada 1.jūlija). Autoratlīdzības saņēmējam ir iespēja izvēlēties nodokļu maksāšanas režīmu, veicot nodokļu nomaksu „apgrozījuma nodokļa režīmā” līdzīgi kā mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātāji vai kā pašnodarbinātai personai (kas sniedz iespēju atskaitīt attaisnotos izdevumus).

Tiek saglabāti līdzšinējie izņēmumi:

 • autortiesību mantinieki maksā IIN, piemērojot progresīvo likmi (nepiemēro attaisnoto izdevumu normas); nemaksā VSAOI;
 • pasīvo autoratlīdzību saņēmēji (piemēram, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas) maksā IIN, piemērojot progresīvo likmi un attaisnoto izdevumu normas; nemaksā VSAOI;
 • nerezidenti – autoratlīdzību saņēmēji – maksā IIN, piemērojot progresīvo likmi un attaisnoto izdevumu normas; nemaksā VSAOI.

Līdz 2021.gada 1.jūlijam tiek noteikts pārejas periods autoratlīdzību saņēmējiem, saglabājot līdzšinējo nodokļu maksāšanas kārtību un likmes.

KM piedāvātos abus variantus var salīdzināt tabulā:

 

1. variants. Saimnieciskās darbības konts un nodoklis no autoratlīdzību apgrozījuma, spēkā no 2022. gada 1. janvāra

 • 25% apgrozījumam līdz 20 000 EUR
 • virs 20 000 EUR apgrozījuma 40% (25%+15%)
 • nodoklis sadalās 80% VSAOI/ 20% IIN
 • minimālais VSAOI – summējot visus nodarbinātības ienākumus
 • automātiska nodokļa ieturēšana no saimnieciskās darbības konta
 • ieviešana no 2022.gada vai atbilstoši VID gatavībai
2. variants. Nodoklis no autoratlīdzību apgrozījuma, spēkā no 2021. gada 1. jūlija

 • 25% apgrozījumam līdz 25 000 EUR
 • virs 25 000 EUR apgrozījuma 40% (25%+15%)
 • nodoklis sadalās 80% VSAOI/ 20% IIN
 • minimālais VSAOI – summējot visus nodarbinātības ienākumus
 • ietur izmaksātājs (līdz saimnieciskās darbības konta ieviešanai) izmaksas vietā, paziņo VID par izmaksāto autoratlīdzību (honorāru)

Kā norādīts ziņojumā, Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā izmaiņas nodokļu piemērošanā autoratlīdzībām nevar stāties spēkā gada vidū, jo tādā gadījumā tas būtiski apgrūtinātu nodokļu administrēšanu un arī sarežģītu nodokļu maksātājiem veicamās darbības (divas deklarācijas – gada ienākumu deklarācija un jaunā “apgrozījuma nodokļa” deklarācija, ietekme uz gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķinu, ietekme uz piemērojamajām IIN progresīvajām likmēm gada ietvaros u.tml.).

Savukārt Finanšu ministrija (FM) piedāvā, ka ieņēmumu sadalījumu starp VSAOI un IIN būtu jāpiemēro proporcijā 65/35, nevis 80/20, kā to paredz mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju režīmam. 1. risinājums nodokļu piemērošanā autoratlīdzības saņēmējiem ir tuvināts citiem alternatīviem režīmiem, tādējādi mazinot nodokļu optimizēšanas risku, kā arī radot iespēju ieviest sistēmiskus risinājumus plašākam nodokļu maksātāju lokam. Būtiski, lai KM piedāvājumā ietvertā apgrozījuma nodokļa likme un apgrozījuma sliekšņi autoratlīdzības saņēmējiem plānota tāda pati kā MUN maksātājiem. MUN vienkāršotais nodokļu režīms vērsts uz nodokļu maksātājiem, kas neplāno būtisku saimnieciskās darbības izaugsmi (t.sk. apgrozījuma pieaugumu).

FM ieskatā autoratlīdzības saņēmēju nodokļu piemērošanas tuvināšana MUN režīmam radīs priekšnoteikumus, lai no 2022.gada 1.janvāra plašākam nodokļu maksātāju lokam varētu piemērot nodokļu iekasēšanu, izmantojot saimnieciskās darbības kontu, tai skaitā arī autoratlīdzību saņēmējiem. Tādējādi tiktu sasniegts arī radošo personu izvirzītais mērķis rast risinājumu vienkāršotai nodokļu administrēšanai, neradot papildu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, turklāt nodrošinot arī vienlīdzīgu nodokļu ieturēšanas pieeju salīdzinājumā ar citiem nodokļu maksātājiem.

Autoratlīdzību saņēmēji var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji. Ienākuma izmaksātājs pirms autoratlīdzības līguma slēgšanas var pārliecināties VID publiskajā saimnieciskās darbības reģistrā, vai autoratlīdzības saņēmējs ir/nav reģistrējis saimniecisko darbību.  Ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta, tad apgrozījuma nodoklis 25% apmērā ir jāietur ienākuma izmaksātājam. Gadījumā, ja autoratlīdzības apgrozījums gadā pārsniedz apgrozījuma limitu – 25 000 EUR, tad papildu likmes starpība autoratlīdzības saņēmējam būs jāsamaksā pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas VID.

Neatkarīgi no izvēlētā nodokļu maksāšanas režīma autoratlīdzības saņēmējiem minimālā VSAOI tiks uzskaitīta summāri no autoratlīdzības ienākumiem un citiem VSAOI objektiem. Autoratlīdzību saņēmēji turpmāk varēs saņemt līdzvērtīgu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu grozu tāpat kā MUN maksātāji, t.i., slimības pabalstu, sākot no 11. dienas, maternitātes un paternitātes pabalstu, u.c. Tāpat kā MUN maksātājiem, autoratlīdzību saņēmējiem netiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)