Kursi “Uzņēmuma grāmatvedība no 0 līdz bilancei” sāksies 7. augustā

Aicina apmeklēt kursus

“Uzņēmuma grāmatvedība no 0 līdz bilancei”

Nodarbības notiks 07.08., 14.08., 21.08., 23.08.2018. no plkst. 10:00 līdz 17:00 Rīgā, Graudu ielā 68

32 mācību stundas

Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 3. augustam (ieskaitot)!

Pasniedzēja:  Mg.oec., Mg.paed., Mg.agr. Anna Medne

Programmas mērķis:

apgūt un izprast grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā, pamatojoties uz uzņēmējdarbības, nodokļu un grāmatvedības normatīvajiem aktiem, to būtiskajām izmaiņām 2018. gadā.

MĀCĪBU KURSA SATURS:

  • Grāmatvedības darba organizācija, normatīvie dokumenti;
  • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite;
  • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite;
  • Pašu kapitāla uzskaite, izmaiņas;
  • Uzkrājumu uzskaite, izveidošanas kritēriji;
  • Kreditoru iedalījums un uzskaite;
  • un ar to saistītie nodokļi;
  • Ienākumu un izdevumu atzīšana;
  • un peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.

Dalības maksa – EUR 236.00 + (cena ar PVN EUR 285.56)
Dalības maksā iekļauti mācību materiāli.

Bilances
, Bilances Juridisko Padomu un Praktiskā Likumdošanas Ziņneša 12 mēnešu abonentiem – 10% atlaide

Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 3. augustam (ieskaitot)!

Papildus informācija: Zanda Raciborska – zanda@lid.lv ; 29195835

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par