0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTILai saņemtu ārpakalpojuma grāmatveža licenci

Lai saņemtu ārpakalpojuma grāmatveža licenci

Inese Helmane

Grāmatvedības likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, ir noteikts pārejas periods, līdz kuram ārpakalpojuma grāmatvežiem ir jāsaņem licence. Tiesības sniegt grāmatvedības pakalpojumus bez licences saglabājas līdz 2023. gada 1. jūlijam. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte vebinārā skaidroja aktuālākos jautājumus par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu.  Ārpakalpojuma grāmatveži ir lielākais VID uzraugāmais sektors — 37% jeb 6061 reģistrēts uzņēmums vai saimnieciskās darbības veicējs. Citi lielākie VID uzraugāmie sektori ir preču tirdzniecības…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Lai saņemtu ārpakalpojuma grāmatveža licenci
Ilustrācija: © iracosma – stock.adobe.com

Grāmatvedības likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, ir noteikts pārejas periods, līdz kuram ārpakalpojuma grāmatvežiem ir jāsaņem licence. Tiesības sniegt grāmatvedības pakalpojumus bez licences saglabājas līdz 2023. gada 1. jūlijam.

Agnese Rudzīte, Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore
Agnese Rudzīte,
Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore
Foto: Aivars Siliņš

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte vebinārā skaidroja aktuālākos jautājumus par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. 

Ārpakalpojuma grāmatveži ir lielākais VID uzraugāmais sektors — 37% jeb 6061 reģistrēts uzņēmums vai saimnieciskās darbības veicējs. Citi lielākie VID uzraugāmie sektori ir preču tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēji (14%), juridisko pakalpojumu sniedzēji (15%), nodokļu konsultanti (12%) un nekustamā īpašuma aģenti (12%).

Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs

Ārpakalpojuma grāmatvežu darbības licencēšanu no 2021. gada 1. jūlija veic VID. Dienests veic arī licences termiņa pagarināšanu, apturēšanu, anulēšanu un ārpakalpojuma grāmatvežu uzraudzību. Ārpakalpojuma grāmatveža licenci izsniedz uz pieciem gadiem.

Ārpakalpojuma grāmatveži tiek ierakstīti publiski pieejamā Ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā, ko savā tīmekļvietnē uztur VID. Tajā jebkurš pēc reģistrācijas numura var redzēt, vai ārpakalpojuma grāmatvedim ir spēkā licence, kad tā atjaunojama, vai nav anulēta u.c.

Grāmatvedības likums nosaka, ka reģistrā par ārpakalpojuma grāmatvedi ierakstāmas šādas ziņas:

 • komersanta nosaukums (firma), reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža vārds un uzvārds, bet fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, — vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
 • licences numurs;
 • licences izsniegšanas, darbības apturēšanas vai licences anulēšanas datums un pamats;
 • ziņas par grāmatveža profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Kam jāiegūst licence

Licence jāsaņem:

 • uzņēmumiem, kuri sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus (uzņēmumam nepieciešama tikai viena licence);
 • fiziskām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji.

Bieži VID saņem jautājumus, vai visiem uzņēmuma grāmatvežiem ir jāsaņem licence. A. Rudzīte skaidroja, ka tas tā nav — licence ir vajadzīga tikai atbildīgajam grāmatvedim uzņēmumā, kas veiks darījumu uzraudzību, vērtēs klientu līdzekļu izcelsmi un izvērtēs, vai nav manāmas kādas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes. Tātad licence tiks izsniegta vienam atbildīgajam grāmatvedim uzņēmumā uz viņa vārda.

Savukārt, ja ārpakalpojuma grāmatveži ir fiziskās personas, saimnieciskās darbības veicēji, tad licence VID ir jāsaņem fiziskajai personai.

Vai licenci izsniedz uzņēmumam vai konkrētam grāmatvedim?

Atbilde

Uzņēmums nevar strādāt bez licences, bet uzņēmuma licence būs piesaistīta atbildīgajam grāmatvedim, kurš būs atbildīgs par darījumu uzraudzību. Ja šī persona pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar uzņēmumu, ir jāatrod cits atbildīgais grāmatvedis. Ja tāds neatrodas, licence tiek apturēta vai anulēta.

No 2021. gada 1. jūlija līdz decembra sākumam VID ir izsniedzis 340 licences. Lai gan pārejas periods, kad ir jāsaņem licence, ilgst līdz 2023. gada 1. jūlijam, A. Rudzīte ieteica negaidīt un to sākt kārtot jau tagad. 

Divi izņēmumi

Grāmatvedības likums nosaka izņēmumus, kuras personas var saņemt licenci ar atvieglotiem noteikumiem. Tie ir vecuma pensijas saņēmēji vai kuriem līdz vecuma pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk un kuriem ir atbilstoša pieredze grāmatvedības jomā. Šādas personas ārpakalpojuma grāmatveža licenci var saņemt uz pieciem gadiem, bet licences termiņam ir jābūt ne garākam par 2027. gada 1. jūliju.

VID šādiem ārpakalpojuma grāmatvežiem ir izsniedzis 15 licences.

Otra izņēmumu grupa ir studējošās personas. Ja personai ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, tad VID ir jāiesniedz dokuments par izglītības apguvi, un līdz 2025. gada 1. jūlijam viņa faktiskā izglītība var tikt atzīta par atbildīgajam ārpakalpojuma grāmatvedim atbilstošu izglītību. Šai personai katru gadu līdz 15. oktobrim jāiesniedz VID augstākās izglītības iestādes izsniegta izziņa par studiju sekmīgu turpināšanu. Licence šajā gadījumā būs derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam.

VID studējošām personām ir izsniedzis 14 licences.

Vai ir nepieciešams iegūt licenci, ja grāmatvedība tiek kārtota vienam saistītam uzņēmumam? Abu uzņēmumu darbība nav saistīta ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.

Atbilde

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma izpratnē šādi izņēmumi nav pieļaujami. Arī saistītiem uzņēmumiem, koncerna ietvaros kārtojot visam koncernam grāmatvedību, kaut vai tas ir tikai viens uzņēmums — mātes uzņēmums to dara meitas uzņēmumam, tas tiek kvalificēts kā ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs, un šajā gadījumā ir nepieciešama licence.

Kā saņemt vai pārreģistrēt licenci

Lai saņemtu licenci, iesniegumu un dokumentus iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. VID iesniegtos dokumentus licences saņemšanai izskata mēneša laikā, taču objektīvu iemeslu dēļ, ja VID darba apjoms būs pārāk liels, termiņu var pagarināt pat līdz četriem mēnešiem.

Par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju maksājama valsts nodeva 100 eiro apmērā. Lai gan likums nosaka: ja VID konstatē neatbilstību licencēšanas prasībām un tā netiek novērsta, valsts nodeva netiek atmaksāta. A. Rudzīte uzsvēra, ka VID cenšas komunicēt ar katru licences iesniedzēju, lai novērstu un labotu kļūdas un licenci būtu iespējams izsniegt.

Profesionālās darbības apdrošināšana

Grāmatvedības likuma 38. pants nosaka ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas kārtību. Kādi ir nosacījumi licences iegūšanai?

Grāmatvedības likuma 40. pants nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par:

 • 3000 eiro, ja vismaz viena klienta neto apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbības iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz vai ir vienāds ar 300 000 eiro;
 • 5000 eiro, ja vismaz viena klienta neto apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskās darbības iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 eiro.

Atbilstošā izglītība

Likuma 34. pants nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir jābūt vismaz pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai (koledžas izglītībai) Profesionālās izglītības likuma izpratnē vai akadēmiskajai augstākajai izglītībai (vismaz bakalaura grāds) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.

Ārpakalpojuma grāmatvedim arī ir jābūt trīs gadu profesionālai pieredzei grāmatvedības jomā. To apliecina darba līgums vai amata apraksts, vai izziņa no darba devēja. Fiziskā persona pieredzi var apliecināt, iesniedzot uzņēmuma līgumus ar klientiem par grāmatvedības ārpakalpojuma nodrošināšanu.

Vai ir iespējams iesniegt dokumentus un saņemt licenci, ja strādā par grāmatvedi? Ir izglītība, ir pieredze, bet nav saimnieciskās darbības veicējs un nav darbinieks ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumā.

Atbilde

Nē, licenci saņemt šajā gadījumā nevarēs, jo tā tiek izsniegta tiem grāmatvežiem, kas piedāvā ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus kā uzņēmējdarbību. Licences mērķis ir sniegt atļauju piedāvāt uzņēmējdarbību kā pakalpojumu tieši ārpakalpojuma grāmatvedības jomā.

Jānodrošina NILLTPFN likuma prasības

Ārpakalpojuma grāmatvedim ir jānodrošina NILLTPFN likuma prasību ievērošana, t.i., ir jābūt izveidotai iekšējās kontroles sistēmai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Likumā ir noteiktas iekšējās kontroles sistēmas obligātās sastāvdaļas, pats pamats, kuram ir jābūt. Sistēmas efektivitāti licencēšanas procesā VID nevērtē, to var izdarīt tikai klātienes pārbaudē, vērtējot gan apkalpojamo klientu loku, gan jomas, kurās tiek sniegti pakalpojumi.

VID, izsniedzot licenci, vērtē tikai iekšējās kontroles sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem.

Kādi dokumenti jāiesniedz

Persona, kas vēlas uzsākt grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu vai pārreģistrēt licenci, VID jāiesniedz attiecīgs iesniegums, norādot vai pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

1) iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

 • komersants — atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža vārdu, uzvārdu, personas kodu, komersanta nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;
 • fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, — vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

2) iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā izveidotas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentāciju;
 • profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
 • apliecinājumu par profesionālo pieredzi.
Vai ārzemnieks var dibināt uzņēmumu Latvijā un piedāvāt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus?

Atbilde

Ja persona var izpildīt Grāmat≠ve≠dības likuma prasības, tad tā var saņemt licenci.

Kurš nevar būt ārpakalpojuma grāmatvedis

Ārpakalpojuma grāmatvedim ir jābūt nevainojamai reputācijai. Likuma 37. pants noteic, ka par ārpakalpojuma grāmatvedi aizliegts būt tādai fiziskajai personai, kura ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, un kura nav reabilitēta vai kurai nav noņemta vai dzēsta sodāmība, vai tādai fiziskajai personai, kurai pēdējā gada laikā ir anulēta ārpakalpojuma grāmatveža licence par NILLTPFN likuma vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārkāpumiem. 

Šāda fiziskā persona nedrīkst ieņemt vadošus amatus vai būt par patieso labuma guvēju (NILLTPFN likuma izpratnē) ārpakalpojuma grāmatvedim.

Licences apturēšana

Grāmatvedības likumā ir noteikts, kādos gadījumos tiek apturēta ārpakalpojuma grāmatveža licence. VID aptur licenci un izdara par to atzīmi reģistrā šādos gadījumos:

 • uz atbildīgā ārpakalpojuma grāmatveža iesnieguma pamata;
 • nav spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;
 • saimnieciskā darbība ir apturēta;
 • komersanta vienīgais atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis ir miris;
 • grāmatvedības kārtošanai tiek izmantota grāmatvedības pro≠gramma bez licences;
 • nav iesniegtas šā likuma 39. panta trešajā daļā minētās ziņas;
 • atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības ar grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju un grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējam nav VID reģistrēts cits atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis.

VID ir bijis viens gadījums, kad licence ir apturēta. Ārpakalpo≠juma grāmatvedis pats uzrakstīja iesniegumu, ka pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar konkrēto uzņēmumu.

Ja iemesls, kāpēc apturēta licence, tiek novērsts, licence tiek atjaunota. 

Licences anulēšana

VID anulē licenci un izslēdz ārpakalpojuma grāmatvedi no reģistra šādos gadījumos:

 • ārpakalpojuma grāmatvedis nenodrošina NILLTPFN likuma prasību ievērošanu vai ir sodīts;
 • ārpakalpojuma grāmatvedis sistemātiski nesadarbojas ar VID;
 • atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis ir iekļauts riska personu sarakstā;
 • juridiskā, struktūrvienības vai pašnodarbinātās personas adrese ir riska adrese;
 • atkārtoti gada laikā konstatēts, ka nav ziņots VID par aizdomīgiem darījumiem;
 • grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs izvairās no nodokļu nomaksas;
 • ārpakalpojuma grāmatvedis ir izslēgts no komercreģistra vai nodokļu maksātāju reģistra;
 • fiziskā persona ir mirusi (ja ārpakalpojuma grāmatvedis ir pašnodarbinātais);
 • uz ārpakalpojuma grāmatveža iesnieguma pamata;
 • gada laikā kopš licences apturēšanas tās darbība nav atjaunota.

Pagaidām VID nevienu licenci nav apturējis. Ja ir nopietni pārkāpumi NILLTPFN likuma jomā, licenci atjauno pēc gada. Pārējos gadījumos VID vērtē licences piešķiršanu no jauna.

Kad licenci neizsniedz?

VID ir saskāries ar gadījumiem, kad licenci izsniegt nebija iespējams. Tas ir bijis šādās situācijās:

 • netika iesniegta iekšējās kontroles sistēma;
 • neatbilstoša atbildīgā grāmatveža izglītība;
 • nevainojamas reputācijas risks;
 • NILLTPFNL prasību pārkāpums.

Kļūdas iekšējās kontroles sistēmā

VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Metodikas atbalsta un riska analīzes daļas galvenā juriste Inguna Maļceva vebinārā pievērsa uzmanību tam, kādas ir tipiskākās kļūdas, iesniedzot dokumentus licences saņemšanai.

Nereti VID tiek iesniegta tikai iekšējās kontroles sistēmas (IKS) titullapa. Daudzi grāmatveži domā, ka ir nepieciešams tikai apliecināt, ka ir izstrādāta IKS, bet tā nav. VID rūpīgi pārbauda visu IKS saturu.

Licences saņemšanai iesniedzot dokumentus par IKS, ir rūpīgi jāpārliecinās, vai tie satur visu NILLTPFN likuma 7. pantā noteikto.

VID aicina, pirms IKS sūtīšanas VID atvērt likumu un pārbaudīt, vai likumā nav veikti grozījumi un IKS nav novecojis.

Visai bieži tiek norādīts, ka IKS ir nesen aktualizēta, bet, iepazīstoties ar tā saturu, VID konstatē, ka IKS nav aktualizēta. Šādos gadījumos nodokļa maksātājam tiek sūtīta vēstule par dokumenta aktualizēšanu. Ja tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, licence izsniegta netiek. 

Kļūdas izglītības dokumentos

Viens no svarīgākajiem dokumentiem, kuru pārbauda VID ārpakalpojuma grāmatveža licencēšanas procesā, ir atbilstošas izglītības esamība.

Bieži VID saskaras ar jautājumu, kāpēc sertifikāts netiek atzīsts par derīgu dokumentu, ja tas apliecina 4. līmeņa kvalifikācijas iegūšanu. Taču normatīvais regulējums nosaka, ka ārpakalpojuma grāmatveža izglītībai ir jāatbilst vismaz 4. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (1. līmeņa augstākā izglītība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, ko apliecina attiecīgs izglītības dokuments — diploms vai apliecība. 

Ja iesniegtais izglītības dokuments nav diploms vai apliecība vai arī tas nesatur norādi par kvalifikācijas līmeni, tad VID nosūta vēstuli ar lūgumu precizēt izglītību apliecinošus dokumentus. Jāpiebilst, ka VID neveic kvalifikācijas līmeņa novērtējumu.

Visbiežāk sastopamās kļūdas izglītības dokumentos:

 • iesniegts sertifikāts par 4. kvalifikācijas līmeņa grāmatveža izglītību;
 • iesniegts augstskolas diploms par darba aizsardzības speciālista izglītību;
 • iesniegts tehnikuma diploms par 3. kvalifikācijas līmeni;
 • iesniegts ārzemēs iegūts izglītības dokuments bez Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izziņas par pielīdzināšanu Latvijā iegūtai izglītībai;
 • iesniegts izglītības dokuments, kas neatbilst grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomai.

Kļūdas darba pieredzes norādīšanā

Darba pieredzes apliecināšanai VID aicina iesniegt darba līgumu, kas apliecina grāmatveža pienākumu veikšanu. Bieži grāmatveži vaicā, vai drīkst iesniegt arī iepriekšējo darbavietu līgumus. VID skaidro, ka to drīkst darīt, tas var būt gan darba, gan uzņēmuma līgums, kaut vai desmit gadus vecs. Galvenais, lai no šī dokumenta būtu iespējams izsecināt konkrētās personas pieredzi grāmatvedības pienākumu veikšanā.

Bieži tiek iesniegti darba līgumi, kas apliecina pieredzi direktora amatā. Sazinoties ar konkrēto nodokļu maksātāju, noskaidrojas, ka grāmatvedis ir gan direktors, gan vienīgais darbinieks, kas veic arī grāmatveža pienākumus. Šādos gadījumos būtu VID jāiesniedz darba līguma pielikums — grāmatveža amata apraksts vai darba instrukcija. Ļoti bieži šādi dokumenti tomēr ir pieejami. 

Ja gadījumā neviens no šiem dokumentiem nav saglabājies, VID aicina uzrakstīt apliecinājumu par grāmatveža pienākumu veikšanu un to iesniegt EDS, norādot kā papildinājumu iepriekš iesniegtajiem dokumentiem ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai.

Nereti darba pieredzes vietā tiek iesniegts:

 • CV;
 • pārskats ar informāciju, ka ir atbildīgā persona saistībā ar NILLTPFN likumu no VID EDS vai pārskats par darbavietām no VID EDS, bet nav redzams, ka pieredze ir grāmatvedības jomā.

Apdrošināšanas polise

VID īpaši daudz problēmu nav radies ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises iesniegšanu. Ir bijuši gadījumi, kad licenci pieprasa uzņēmums, bet iesniegtajā apdrošināšanas polisē kā polises ņēmējs ir norādīts atbildīgais grāmatvedis. VID norāda uz kļūdu, jo kā polises ņēmējs ir jānorāda uzņēmums, nevis atbildīgais grāmatvedis.

Polises ņēmējs un apdrošinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Vai polisē arī jāparādās visu grāmatvežu uzvārdiem?

Atbilde

Polises ņēmējs ir SIA, kas piedāvā konkrēto pakalpojumu, nevis grāmatvedis.

Jāmaksā speciālā kontā

VID vērš uzmanību uz konta numuru, kurā ir jāsamaksā valsts nodeva par licenci.

Tā reizēm tiek iemaksāta vienotajā kontā, lai gan tam ir paredzēts speciāls konts Valsts kasē — norēķinu konts Nr. LV33TREL1060130929900.

Maksājuma uzdevums ir arī jāpievieno pie iesniedzamajiem dokumentiem ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada februāra (482.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: