SIA “LASSE” VALDES LOCEKLE, NODOKĻU KONSULTANTE

Larisa RosļakovaLarisa Rosļakova kopš 2002. gada ir Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre,
par grāmatvedi strādā kopš 1987. gada.
Kopš 2005. gada  strādā arī par nodokļu konsultanti LR Nodokļu konsultantu asociācijā.
Diplomu starptautiskajos grāmatvedības standartos ieguvusi starptautiskā institūtā The Institute of Professional Financial Managers (IPFM).

 

 

 

SIA “Lasse” dabības jomas:

– audits, grāmatvedības pakalpojumi;
– konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
– uzņēmumu metodikas izstrāde saskaņā ar esošiem spēkā normativajiem aktiem;
– grāmatvedības dokumentu sakārtošana;
– uzņēmumu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā.

Kontaktinformācija: mob. tālr. 29108592, e-pasts: sia_lasse@inbox.lv


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

Nodarbināto nerezidentu – fizisko personu Latvijā gūto ienākumu aplikšana ar nodokļiem

Vai drīkst iesniegt precizēto bilanci par iepriekšējo taksācijas periodu?

Par kursu apmaksu darbiniekam, ja kursi nav saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību

Patērētāju kredītu licencēšana. Aizdevumu izsniegšana

 

SIA nodarbojas ar tirdzniecību. Grāmatvedis saņem bankas izdruku, kurā redzams, ka ir samaksāts par kursiem -neverbālā māksla. Tas nav saimnieciskās darbības izdevums. Kādus nodokļus piemērot šādam darījumam?Likt darbiniekam atgriezt naudu?

– Patērētāju kredītu licencēšana. Aizdevumu izsniegšana.

2008. gadā tika aprēķinātas dividendes par 2007.gadu. Izmaksāta ir tikai daļa. 2011. gadā uzņēmumam mainījās īpašnieki. Bet bilancē ir šīs aprēķinātās dividendes? Vai tās var izmaksāt iepriekšējam īpašniekam? Vai par to ir jāmaksā nodoklis? Vai tās var izmaksāt jaunajam īpašniekam? Vai par to ir jāmaksā nodoklis?

Starptautisks uzņēmums saviem darbiniekiem organizēja konferenci Jūrmalas viesnīcā, uz kuru tiek uzaicināti arī zviedru kolēģi. Konferencē tika apspriesti gada rezultāti, jaunu mērķu izstrāde u.c., vakarā tika organizētas vakariņas. Visus konferences izdevumus apmaksāja Latvijas uzņēmums. Vai visus izdevumus, kas saistīti ar konferenci, izņemot ēdināšanas izdevumus, var grāmatot saimnieciskajos izdevumos – zviedru kolēģu uzturēšanās izdevumus, telpu īres izdevumus, izdevumus par degvielu, kas tika iepildīta savās automašīnās, lai varētu nokļūt līdz Jūrmalai?

Gribētu precizēt jautājumus par pārskatu iesniegšanas termiņiem  SIA, kura valde ir pieņēmusi lēmumu par SIA likvidāciju, ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus Uzņēmumu reģistrā. 20.februārī ir pieņemts lēmums par SIA likvidācijas uzsākšanu un noteikts termiņš kreditoru prasību pieteikšanai. 1. Vai likvidācijas sākuma bilance ir jāsastāda uz datumu, kad beidzas kreditoru pieteikšanās termiņš? 2. Vai likvidācijas sākuma bilance  jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID)? 3. Vai likvidācijas slēguma bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins un UIN deklarācija ir jāsagatavo pēc likvidācijas pabeigšanas? 4. Ja SIA nav kreditoru – tad to var darīt tūlīt pēc kreditoru pieteikšanās termiņa beigām? 5.Vai vairāk nekādi pārskati nav nepieciešami- domāts gada pārskats par periodu no   01.01.2012. līdz likvidācijas uzsākšanai (pabeigšanai)?

–  SIA, neliela uzņēmuma vadība ir pieņēmusi lēmumu likvidēt uzņēmumu. Grāmatvedības uzskaitē nav kreditoru vai debitoru parādu. Ir pamatlīdzekļi un nauda kasē. Kā pareizi sagatavot slēguma bilanci un kādi pārskati ir jāaizpilda lai likvidētu uzņēmumu? Kāda ir uzņēmuma likvidācijas kārtība? Vai UIN deklarācija ir jāiesniedz kopā ar slēguma bilanci vai tomēr pirms slēguma bilances sastādīšanas? Noderētu kāds praktisks piemērs.

Kā pareizi iegrāmatot pēc bankas izrakstā norādītās informācijas saņemto avansu 1900 EUR (nekāda papildus vienošanās par avansu nav slēgta starp uzņēmumiem)?
Bankas izrakstā avansa izmaksātāja informācija norādīta sekojoši: Avanss, skonto – 100.00 EUR.
Vai jāgramato viss avanss, kuru prakstiski visu summu nesaņemam, t.i.D 2620 K 5210 – 2000 EUR un pēc tam D 7130 (???) K 2620 nogrāmatot skonto atlaidi 100 EUR? Jo pretējā puse – avansa izmaksātājs savā grāmatvedībā ir uzrādījis, ka ir izmaksājis avansu 2000 EUR, bet mūsu kontā ir ienācis 1900 EUR.

Vidusskolā, lielākoties vidusskolēni kopā arī ar vecākiem, reizi gadā iestudē Jaungada priekšnesumu, kā arī pasākumu Jautro un atjautīgo klubs. Ar priekšnesumiem ir iespēja uzstāties arī kultūras namā. Kultūras nams vidusskolai par telpu īri, apgaismojumu utt. naudu neprasa. Vidusskolas pārstāve jautā, vai skola drīkst tipogrāfijā sadrukāt biļetes skolas kā juridiskas personas vārdā un par pasākumiem kultūras namā, piemēram, no skolēna prasīt ieejas maksu 0,50 lati, bet no pieaugušā – 1,00 latu. Biļetes vidusskola grib oficiāli reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā utt. Savukārt par naudu, ko skola nopelnītu, tirgojot biļetes, tiktu segti izdevumi par priekšnesuma tērpiem, noformējumu u.tml., saskaņā ar piestādīto izdevumu tāmi, kā arī tiktu nopirktas dāvanas skolēniem, kas piedalījās priekšnesumā, piemēram, saldumi. Vai skola var šādi rīkoties un kā pareizi noformēt ieiejas maksu šajos pasākumos?

Kur atrast starptautiskos standartus, lai varētu uz tiem atsaukties, veidojot metodiku?

– Uz kādu periodu attiecas 10 000 latu  skaidrās naudas ierobežojums savstarpējiem darījumiem?

Vai var uzskatīt par komandējumu un aprēķināt un izmaksāt dienas naudu šādā gadījumā?  Proti, darbinieks – tirdzniecības menedžeris divas trīs reizes nedēļā klientiem ved preci pa Latviju, papildus tiek arī piedāvāti jaunumi un prezentēta prece. Šis brauciens dienā ilgst 8-9 stundas, darbiniekam nav iespējas atgriezties pusdienās, izmantot atpūtas laiku. Par katru dienu, kas tiek pavadīta braucienā ar mērķi, tiek aprēķināta komandējuma dienas nauda. Taču ir preču piegādes reizes, kad darbinieks uzturas kādā no Latvijas novadiem divas dienas, tad tiek apmaksāta viesnīcas maksa un aprēķināta komandējuma nauda par šīm divām dienām.

– Vai skaidras naudas ierobežojumi attiecas uz darba algu?

– Jautājums: Tiek rīkotas biznesa pusdienas ar klientu: maltīte + alkohols (vīna glāze). Vai ir korekti, ja arī alkoholu (vīna glāzi) attiecina uz reprezentācijas izdevumiem saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6. panta, 1. punkta 5. apakšpunktu?

– Kā pareizi aprēķināt darba brauciena izdevuma summu? Kā to atspoguļot grāmatvedībā?

– Kā noformēt attaisnojuma dokumentu?

–  Jautājums: Pašnodarbināta persona ir nodibinājusi mikrouzņēmumu un pašlaik mikrouzņēmumā ir vienīgais darbinieks. Mikrouzņēmums sniedz pakalpojumus citiem uzņēmumiem. Mikrouzņēmuma īpašnieks, lai saņemtu atlīdzību par savu darbu mikrouzņēmumā , ir noslēdzis ar savu mikrouzņēmumu līgumu par atlīdzības saņemšanu par paveikto darbu. Vai tas ir pareizi?

Atbildēt