Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) ir neatkarīga profesionāla asociācija, kas dibināta 1994.gadā saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem”.
LZRA ir vienīgā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno visus zvērinātos revidentus un zvērinātu revidentu komercsabiedrības.

Tālr: 67223338, Fakss: 67223339
E-pasts: lzra@lzra.lv
Brīvības gatve 224, liters 5
Rīga, LV-1039
www.lzra.lv

 

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN

– Kā vērtējat jauno pārskatu sagatavošanas noteikumu stāšanos spēkā – cik nepieciešama vai aktuāla, Jūsuprāt, ir šo noteikumu pieņemšana?

–  Vai noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību ievieš būtiskas izmaiņas grāmatveža vai finanšu speciālista ikdienas darbā, gatavojot šos pārskatus? Kādiem jauninājumiem konkrēti grāmatvedim vai finanšu speciālistam jāpievērš galvenā uzmanība? Kādus priekšlikumus un ieteikumus noteikumu izstrādes gaitā izteica Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācija un vai tie ir ietverti noteikumos?

– Vai Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi ievieš būtiskas izmaiņas grāmatveža vai finanšu speciālista ikdienas darbā, gatavojot gada pārskatu? Kādiem jauninājumiem konkrēti grāmatvedim vai finanšu speciālistam jāpievērš galvenā uzmanība? Kādus priekšlikumus un ieteikumus noteikumu izstrādes gaitā izteica Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācija un vai tie ir ietverti noteikumos?

Atbildēt