ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS


Profesionālā pieredze
Zvērināts advokāts (kopš 2006.gada), specializējies juridiskās palīdzības sniegšanā uzņēmumiem un komersantiem, tajā skaitā sarežģītu nodokļu strīdu un komerctiesību jautājumu risināšanā, komplicētu līgumu izstrādē un tiesvedībā, kā arī un pašvaldību iestāžu lēmumu pārsūdzēšanā un apstrīdēšanā.

Izglītība
– 2006.gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistrantūras nodaļā iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē.
– 2005.gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē.
– 2009.gadā Iegūts personas datu aizsardzības speciālista statuss.

Darbības jomas
– Uzņēmumu kompleksā juridiskā apkalpošana,
–  Nodokļu tiesību jautājumi,
–  Intelektuālā īpašuma tiesības,
– Darba strīdi,
– Pārstāvība tiesās,
– Līgumattiecības,
– Fizisko un juridisko personu maksātnespējas jautājumu risināšana,
– Komerctiesības, uzņēmumu dibināšana, likvidācija un reorganizācija,
– Fizisko personu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumu sniegšana,
– Administratīvais process

Kontaktinformācija:
Mājas lapa: www.lkbirojs.lv
E-pasts: lauris@lkbirojs.lv
Tālrunis: 29470425


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN  :

Saskaņā ar Darba likuma 144.panta 2.daļu darba devējs drīkst nodarbināt darbiniekus svētku dienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā vai izmaksājot atbilstošu atlīdzību. 1) Vai šī brīvdiena ir piešķirama tikai konkrētās nedēļas ietvaros vai arī to var piešķirt citā laikā? Piemēram, vai var pārcelt 1.maija brīvdienu uz 25.jūniju? 2) Ja nevar pārcelt uz citu mēnesi, vai to tomēr drīkst darīt, noslēdzot abpusēju vienošanos? 3) Jebkurā gadījumā – vai nodarbināšana brīvdienā un citas atpūtas dienas noteikšana noformējama ar rīkojumu vai abpusēju vienošanos?

Darba likums nosaka darba līguma uzteikšanas termiņus gan darba devējam, gan darbiniekam dažādās situācijās. Taču ļoti bieži ir situācija, kad darbinieks (neskatoties uz atrunu darba līgumā) paziņo, ka darbā neieradīsies jau pat nākošā dienā. Ja darba devējs nepiekritīs darba līguma pārtraukšanai, darbinieks vienalga darbā neieradīsies (pazudīs) un pēc tam viņu atlaist ar likumīgu pamatojumu nav iespējams. Kādas ir darba devēja tiesības un iespējas situācijās, kad darbinieks neievēro darba līgumā norunāto uzteikuma termiņu?

– Darbiniekam mēnesī noteikta minimālā darba alga LVL 200.00 un ir Tiesu izpildītāja rīkojums par ieturējumu izdarīšanu 30% apmērā no parādniekam izmaksājamās darba algas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem (tie nav uzturlīdzekļi). Savukārt Darba likuma 80.panta 1.daļa nosaka, ka jebkurā gadījumā darbiniekam saglabājama minimālā darba alga. Kā pareizi rīkoties?

Ar ko tad īsti atšķiras uzņēmuma līgums no darba līguma? Darba devējs piedāvā pāriet uz uzņēmuma līgumu. Kā pareizi rīkoties šajā situācijā?

– Kā rīkoties uzņēmumiem, kuru nauda ir iesaldēta “Latvijas Krājbankā”, lai izvairītos no soda sankcijām, kuras par laikā nenomaksātiem nodokļiem var uzlikt Valsts ieņēmumu dienests, kā arī lai izvairītos no soda sankcijām par to, ka laikā netiek veikti līgumos paredzētie norēķini ar sadarbības partneriem?

– Kas, kam un uz kādiem nosacījumiem var sūtīt komerciāla satura e-pastus?

– Vai un kad uzņēmumam ir nepieciešams fizisko personu datu aizsardzības speciālists?

– Par kādu periodu pienākas kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu un kas notiek ar iepriekšējos gados neizmantotajiem atvaļinājumiem?

 

Atbildēt