0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTILiterārās valodas lietošana pārvaldes dokumentos

Literārās valodas lietošana pārvaldes dokumentos

Jolanta Brilte, MBA, Biznesa augstskolas Turība lektore, SIA Apmācību un tālākizglītības aģentūra valdes priekšsēdētāja

Mūsdienās ikvienam biroja darbiniekam ir jāprot sagatavot dokumentu ar juridisku spēku pareizā latviešu valodā. Literārā valoda ir daudzfunkcionāla, tā ir tiklab runā, kā arī rakstos kopta un normēta standartvaloda, kas visai tautai kalpo par saziņas un kopdarbības līdzekli jebkurā dzīves nozarē. Šoreiz par pareizu latviešu valodas lietošanu gan pārvaldes dokumentos, gan sarunvalodā saistībā ar biroja darbu. Pārvaldes dokuments — dokuments, ar kura palīdzību organizācija īsteno vadību. Valsts valodas likumā (Latvijas Vēstnesis, 428/433, 21.12.1999.)…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Literārās valodas lietošana pārvaldes dokumentos
Ilustrācija: © Анна Тощева – stock.adobe.com
Jolanta Brilte, MBA, Biznesa augstskolas Turība lektore, SIA Apmācību un tālākizglītības aģentūra valdes priekšsēdētāja
Jolanta Brilte, MBA,
Biznesa augstskolas Turība lektore,
SIA Apmācību un tālākizglītības aģentūra
valdes priekšsēdētāja
Foto: Aivars Siliņš

Mūsdienās ikvienam biroja darbiniekam ir jāprot sagatavot dokumentu ar juridisku spēku pareizā latviešu valodā. Literārā valoda ir daudzfunkcionāla, tā ir tiklab runā, kā arī rakstos kopta un normēta standartvaloda, kas visai tautai kalpo par saziņas un kopdarbības līdzekli jebkurā dzīves nozarē. Šoreiz par pareizu latviešu valodas lietošanu gan pārvaldes dokumentos, gan sarunvalodā saistībā ar biroja darbu.

Pārvaldes dokuments — dokuments, ar kura palīdzību organizācija īsteno vadību.

Valsts valodas likumā (Latvijas Vēstnesis, 428/433, 21.12.1999.) noteikta valsts valodas lietošana un aizsardzība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, kā arī citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), izglītības un citās sfērās. Tas nozīmē, ka arī privātās organizācijās pārvaldes dokumenti ir jāraksta valsts valodā un tā jālieto privāto iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām, ja to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo uzraudzību).

Praksē nereti novērots, ka, lietojot valsts valodu, netiek lietota literārā valoda. 

Literārā valoda, standartvaloda, standarta valoda, arī rakstu valoda, ir normēts valodas stils, kas tipiski tiek lietots oficiālai (ne sadzīviskai) saziņai, tostarp rakstveidā. Dažādās valodās ir dažāda atšķirības pakāpe starp literāro un sarunvalodu. 

Literāro valodu lieto oficiālās situācijās, kur to prasa saprotamība un pieklājība,— piemēram, valsts pārvaldē, uzņēmējdarbībā, sarakstē starp personām, kas nav tuvu pazīstamas. Tāpēc autore uzsver, ka valoda ir precīza, ja lasītājs tekstu var uztvert, ja rakstītais nerada pārpratumus, ja nav nemotivētu divdomību. Precīzs vārdu lietojums ir obligāta prasība lietišķajos rakstos.

Rīkojuma dokumentos nereti tiek novērots, ka raksta "1.,2.,3. rīkojuma punktos", bet pareizi ir "1.,2.,3. rīkojuma punktā". Ja ir dokuments par darba attiecību izbeigšanu, tad nerakstīsim "atlaist no darba", bet atbrīvot vai izbeigt darba tiesiskās attiecības. Tāpat rakstīsim — iepriekš minētie, nevis augstāk minētie.

Vēl pārvaldes dokumentos sastopams no krievu valodas tieši pārtulkots vārds "atgriezt". Jāatceras, ka latviešu valodā var:

  • nosūtīt dokumentus atpakaļ;
  • atlīdzināt zaudējumus;
  • atdot kredītu.

Organizējot seminārus vai sapulces, programmā jāraksta nevis semināra dienas kārtība, bet semināra darba kārtība. Tāpat arī dati ir nevis caurspīdīgi, bet pārskatāmi.

Prezentācijās un politiķu runās bieži vien dzirdams vārdu savienojums "dotajā brīdī", bet pareizi jāsaka: pašlaik, pašreiz, šobrīd, patlaban.

Runājot par darījumiem, kuri tiek apstiprināti, jāsaka nevis dot piekrišanu, bet piekrist.

Jāatceras, ka īpašajos brīžos mēs esam nevis emocionāli saviļņoti, bet saviļņoti. Jo vārds "saviļņots" ietver visu emocionālo spektru.

Ja meklē speciālista pakalpojumu, tad visai bieži saka — griezties pie jurista/advokāta utt. Pareizi jāsaka: vērsties pie jurista/advokāta utt.

Sapulcēs tiek lietots "ienācis priekšlikums, pacēlies jautājums". Jāatceras, ka "priekšlikums" nevis "ienāk", bet ir priekšlikums/ir jautājums.

Ja tiek kārtota lietišķā sarakste, tad uz dokumentu lietām (mapes muguriņām vai elektroniskajiem dokumentiem mapju nosaukumi) jāraksta "saņemtās/nosūtītās vēstules, rēķini", nevis ienākošās/izejošās vēstules, rēķini.

Tie ir tikai daži piemēri, ko var izlasīt dokumentos un kuri neatbilst literārajai valodai.

Pasaulē runā apmēram 6000 valodās. Jau tagad cilvēki cenšas savu valodu vienkāršot, izmantojot arvien vairāk svešvārdu.

Jāatceras, ka latviešu valoda ir mūsu bagātība, tāpēc izvairīsimies lietot tiešos tulkojumus no citām valodām.

Nereti pārvaldes dokumentos burtiskie tulkojumi joprojām ir novērojami, piemērus sk. tabulā.

Nepareizi

Pareizi

Rīkojuma dokumentos

1.,2.,3. rīkojuma punktos 1.,2.,3. rīkojuma punktā
Atlaist no darba Atbrīvot no darba
Augstāk minētie Iepriekš minētie

Grāmatvedības dokumentos

Apmaksāts rēķins Samaksāts rēķins
Atgriezt dokumentus Nosūtīt dokumentus atpakaļ
Atgriezt zaudējumus Atlīdzināt zaudējumus
Atgriezt kredītu Atdot kredītu
Janvāra mēnesī (Akts janvāra mēnesī) Janvārī
Atgriezt naudu Atdot, atlīdzināt
Piestādīt rēķinu Izrakstīt rēķinu
Pārpildīt plānu Pārsniegt plānu
Vērtība virs 10 EUR Lielāka par 10 EUR
Vērtība zem 10 EUR Mazāka par 10 EUR

Citos pārvaldes dokumentos

Likt priekšā Ierosināt
Attiecībā pret, par Attiecībā uz
Attiekties pret Izturēties pret
Semināra dienas kārtība Semināra darba kārtība
Caurspīdīgi dati Caurredzami, pārskatāmi dati
Dotajā brīdī Pašlaik, pašreiz, šobrīd, patlaban
Dot piekrišanu Piekrist
Emocionāli saviļņot  Saviļņot
Ekonomiski apieties Ekonomēt
Griezties pie jurista Vērsties pie jurista
Ienācis priekšlikums Ir saņemts; ir izteikts priekšlikums
Ieguldīt investīcijas Investēt, ieguldīt
Neskatoties uz Lai gan, kaut gan
Nākošais jautājums Nākamais jautājums
Noslēgt pasākumu Beigt pasākumu
Nepieciešamības gadījumā Ja nepieciešams
Noregulēt jautājumus Atrisināt jautājumus
Notecējis laiks Beidzies laiks
Nest atbildību Būt atbildīgam, atbildēt par
Nosacījumi nav savienojami ar Nosacījumi ir pretrunā
Nozīmēt atbildīgos Norādīt, izvēlēties atbildīgos
Nozīmēt komisiju Izveidot, norīkot, iecelt, izraudzīt
Malkas sagatavošanas darbs  Malkas sagatavošana 
Pilnvaras ir notecējušas, iztecējušas Termiņš ir beidzies

Alga nosakāma, izejot no

Nosakāma, ievērojot
Orientējoši Aptuveni, apmēram
Pacelt, uzstādīt jautājumu Izvirzīt, ierosināt, ieteikt jautājumu
Pacelt likmes Paaugstināt, palielināt likmes
Par cik tas ir paveikts Tā kā tas ir paveikts
Papildināt zināšanu loku  Paplašināt, papildināt zināšanas
Pastāvošā likumdošana Spēkā esošie normatīvie akti
Patreiz Pašreiz
Pielietot metodi Izmantot, lietot metodi
Pieņemt mērus, izvest pasākumus Veikt pasākumus, rīkoties, rūpēties par
Pielaist kļūdas Kļūdīties
Pieturēties pie norādījumiem Ievērot, izpildīt, ņemt vērā norādījumus
Realizēt projektu Īstenot projektu
Savlaicīgi brīdināt Laikus brīdināt
Salīdzinot ar 2013. gadu Salīdzinājumā ar 2013. gadu
Sekojoši priekšlikumi Šādi priekšlikumi
Slēdziens Atzinums
Sezonas rakstura darbi  Sezonas darbi
Vislatvijas Latvijas, visas Latvijas

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada augusta (476.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: