0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASMAKSĀTNESPĒJAMaksātnespējas procesa administratori maksātnespējīgo uzņēmumu dokumentus bez maksas nodos valsts arhīvā

Maksātnespējas procesa administratori maksātnespējīgo uzņēmumu dokumentus bez maksas nodos valsts arhīvā

Pēc Maksātnespējas kontroles dienesta informācijas

No 2022. gada 1. janvāra maksātnespējīgo uzņēmumu Maksātnespējas likumā noteiktos dokumentus Latvijas Nacionālajā arhīvā varēs nodos bez maksas. Veiktie grozījumi likumā būs vērtīgs pienesums maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem savu tiesību aizsardzībai. Valstij ir pienākums saglabāt maksātnespējīgo uzņēmumu dokumentus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesību un interešu aizsardzību, piemēram, lai darbinieks, aizejot pensijā, saņemtu aprēķinu, kas atbilst viņa nostrādātajam darba stāžam. Šādi dokumenti var būt tikai maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā. Līdz šim maksātnespējas procesa administratoram par dokumentu nodošanu glabāšanā valsts arhīvā bija jāmaksā, un ar lietu nodošanu arhīvā saistītie izdevumi varēja sasniegt ievērojamu summu, īpaši, ja uzņēmumā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Photo on Visual hunt

No 2022. gada 1. janvāra maksātnespējīgo uzņēmumu Maksātnespējas likumā noteiktos dokumentus Latvijas Nacionālajā arhīvā varēs nodos bez maksas. Veiktie grozījumi likumā būs vērtīgs pienesums maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem savu tiesību aizsardzībai.

Valstij ir pienākums saglabāt maksātnespējīgo uzņēmumu dokumentus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesību un interešu aizsardzību, piemēram, lai darbinieks, aizejot pensijā, saņemtu aprēķinu, kas atbilst viņa nostrādātajam darba stāžam. Šādi dokumenti var būt tikai maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā.

Līdz šim maksātnespējas procesa administratoram par dokumentu nodošanu glabāšanā valsts arhīvā bija jāmaksā, un ar lietu nodošanu arhīvā saistītie izdevumi varēja sasniegt ievērojamu summu, īpaši, ja uzņēmumā ir bijis nodarbināts liels darbinieku skaits. Parādnieka naudas līdzekļi ne vienmēr ir pietiekoši, lai pilnībā segtu visus maksātnespējas procesa izdevumus, kā rezultātā dokumenti tika nodoti nepilnīgi vai arī netika nodoti vispār.

Tieslietu ministrija un Maksātnespējas kontroles dienests aicina Maksātnespējas procesa administratorus turpmāk vēl aktīvāk pievērst uzmanību arhīvā nododamajiem dokumentiem.

Finansējuma nodrošinājums – esošā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Tāpat kā maksātnespējīgajam uzņēmumam, arī Latvijas Nacionālajam arhīvam šo dokumentu pieņemšana un glabāšana rada izmaksas, tādējādi bija nepieciešams valsts līmenī rast šo izmaksu finansēšanas avotu. Tā kā visi darba devēji, kuriem var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu, maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu kā nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, tika rasts risinājums daļu no šiem līdzekļiem turpmāk katru gadu novirzīt Latvijas Nacionālajam arhīvam, lai nodrošinātu visu darbinieku aizsardzībai nepieciešamo dokumentu pieņemšanu bez maksas no maksātnespējas procesa administratoriem juridisko personu maksātnespējas procesos.

Maksātnespējīgo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu dokumentu nodošana

Atgādinām, ka komercsabiedrības maksātnespējas gadījumā, Maksātnespējas likuma 70. panta otrā daļa uzliek pienākumu parādnieka pārstāvim ar pieņemšanas un nodošanas aktu nodod administratoram visu parādnieka mantu, organizatoriskos, personāla un grāmatvedības dokumentus, rīkojumus, izziņas, pārskatus un saraksti, kā arī parādnieka zīmogu un spiedogu administratora noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par trim dienām un garāks par 10 dienām pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas. Parādnieka pārstāvja pienākums ir sagatavot nododamās parādnieka mantas un dokumentu sarakstu.

Savukārt Maksātnespējas likuma 65. panta 13. punkts nosaka, ka maksātnespējas administrators nodod glabāšanā valsts arhīvam parādnieka dokumentus, tajā skaitā:

  1. parādnieka rīkojumus par personālsastāvu (par personu pieņemšanu darbā, pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu no darba),
  2. parādnieka personālsastāva rīkojumu reģistrācijas žurnālu (reģistru),
  3. parādnieka darbinieku darba līgumus, ar kuriem izbeigtas darba tiesiskās attiecības (ja tie neatrodas attiecīgajās personas lietās), un darba grāmatiņas (ja tās neatrodas pie attiecīgajiem darbiniekiem),
  4. parādnieka dokumentus par sociālā nodokļa maksājumiem līdz 1997.gada 1.janvārim,
  5. darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas aktus vai atzinumus un izmeklēšanas materiālus.

Līdz ar to Maksātnespējas likums dod personāla dokumentu grupas uzskaitījumu, kuras noteikti maksātnespējas gadījumā nododamas glabāšanā Arhīvā. Tomēr arī šis dokumentu uzskaitījums nav galīgs un arī šajā gadījumā ir izvērtējams, vai komersantam nav pastāvīgi glabājamu dokumentu (piem., lieli, valsts mēroga uzņēmumi, savas nozares vienīgie vai vadošie uzņēmumi).

Ja maksātnespējas administratoram nav nodoti vai citādā veidā (piem., vēršoties tiesībsargājošajās iestādēs) iegūti  maksātnespējīgās komercsabiedrība (turpmāk – parādnieks) dokumenti, maksātnespējas administrators paziņojumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu (pievienojot aktu par dokumentu neesamību un citus dokumentus, kas pierāda dokumentu neesamības faktu, kā arī dokumentus, kuri pamato administratora pienākumu izpildi, mēģinot iegūt parādnieka dokumentus – pieprasījuma vēstules parādnieka pārstāvim, pieteikums tiesībsargājošajām iestādēm, to atbildes vēstules) un izziņas izsniegšanu par dokumentu neesamību iesniedz Personāla dokumentu valsts arhīvam( Rīgā var nosūtīt elektroniski ar elektroniski drošu parakstu uz e-pasta adresi: [email protected]) vai attiecīgajam Zonālajam valsts arhīvam.

Ja maksātnespējas administrators ir pārņēmis maksātnespējīgo komercsabiedrību ar visiem darbiniekiem, un nav iespējams iegūt Maksātnespējas likuma 65. panta 13.punktā minētos dokumentus, maksātnespējas administrators iesniedz darba tiesisko attiecību uzteikumus ar darbiniekiem (ievērojot Maksātnespējas likuma 103.pantu). Tāpat, personāla dokumentu neesamības gadījumā, iesniedz (ja ir) personas konta kartiņas vai izmaksu sarakstus, kur redzams katram darbiniekam izmaksātais atalgojums.