Martā turpinās apspriest Direktīvu par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru

Foto: AdinaVoicu via Visualhunt

Starptautiskajā Sieviešu dienā, 8. martā, Eiropas arodbiedrības aicina steidzami pieņemt Eiropas Komisijas ierosināto Direktīvu par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Eiropas Savienības likumdošana šajā jomā noteikti paplašinās sieviešu nodarbinātības iespējas un palielinās vecāku līdztiesīgāku iespēju izmantošanu ģimenes dzīvē. Direktīvas par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru projektu Eiropas Komisija publicēja 2017.gada aprīlī, 15.martā to atkal skatīs dalībvalstu nodarbinātības lietu ministri.

Direktīvas projekts ietvert dalībvalstu pienākumu nodrošināt:

 1. vismaz 10 darba dienas ilgu paternitātes atvaļinājumu bērna tēvam;
 2. vismaz četrus mēnešus ilgu vecāku atvaļinājumu katram no bērna vecākiem ar vairākiem nosacījumiem, t.sk.:
  • atvaļinājums izmantojams līdz noteiktam bērna vecumam, kurš ir vismaz 12 gadi,
  • ja dalībvalstī vecāku atvaļinājuma tiesības viens no vecākiem drīkst nodot otram, tad vismaz četri mēneši no atvaļinājuma nav nododami otram,
  • darbiniekiem jābūt tiesībām vecāku atvaļinājumu lūgt nepilna laika formā, pa daļām vai citās elastīgās formās,
  • dalībvalstīm jānovērtē, vai nepieciešams pielāgot vecāku atvaļinājuma nosacījumus adoptētājiem un vecākiem, kuriem ir ilgstoši slimojoši bērni vai bērni ar invaliditāti;
 3. vismaz piecu darba dienu gadā ilgu aprūpētāja atvaļinājumu, ja tas nepieciešams saistībā ar darbinieka piederīgā medicīnisko stāvokli. Priekšlikumā “piederīgais” definēts kā darbinieka dēls, meita, māte, tēvs, laulātais vai civilu attiecību partneris, ja nacionālajos tiesību aktos šāda partnerība ir paredzēta;
 4. pietiekamus ienākumus paternitātes, vecāku un aprūpētāja atvaļinājuma laikā kā atvaļinājuma naudu vai pabalstu līdzvērtīgā apmērā kā darbinieks saņemtu, ja būtu prombūtnē slimības dēļ;
 5. darbinieku tiesības uz īslaicīgu prombūtni sakarā ar slimības vai nelaimes gadījuma radītiem neatliekamiem ģimenes iemesliem;
 6. darbinieku tiesības lūgt elastīgu darba režīmu bērna aprūpes nolūkā (līdz bērna vismaz 12 gadu vecumam) un darba devēju pienākumu šādus lūgumus izskatīt un uz tiem reaģēt, ņemot vērā gan darba devēju, gan darbinieku vajadzības;
 7. darbinieku iegūto tiesību saglabāšanu paternitātes, vecāku vai aprūpētāja atvaļinājuma laikā, kā arī darbinieku aizsardzību pret diskrimināciju, atlaišanu un citām nelabvēlīgām sekām, ja darbinieks ir izmantojis priekšlikumā paredzētās tiesības.

Gadījumā, ja minētā Direktīva tiks pieņemta, tā stiprinās sieviešu tiesības daudzās dalībvalstīs, pamatojoties uz Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) pasūtīto pētījumu:

 • apmaksāts 10 dienu atvaļinājums tēviem: jaunums Austrijā, Kiprā, Čehijā, Vācijā, Horvātijā un Slovākijā;
 • četru mēnešu apmaksāts un otrai pusei nenododams vecāku atvaļinājums: varētu uzlabot tiesības Bulgārijā, Īrijā, Itālijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē;
 • piecu dienu apmaksāts aprūpētāju atvaļinājums: padarītu vieglāku dzīvi strādājošajiem cilvēkiem, kuri uzņemas atbildību par aprūpējamiem radiniekiem, tādās valstīs kā Francija, Rumānija un Malta;
 • tiesības pieprasīt elastīgus darba noteikumus: uzlabotu iespējas lielākajā daļā dalībvalstu, īpaši Kiprā, Igaunijā un Rumānijā.

ETUC ģenerālsekretārs Luka Visentini uzsver, ka Direktīvas par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru pieņemšana jūtami uzlabotu strādājošo sieviešu un aprūpētāju dzīves. Tomēr vairākas valdības šim priekšlikumam pretojas. Arodbiedrības noteikti aicina dalībvalstis nepakārtot dzimumu līdztiesību un darbinieku tiesības budžeta vai subsidiaritātes jautājumiem.

Jaunas tiesības atturētu daudzas sievietes no darba uzteikšanas, samazinātu aprūpes izmaksas, kas notiek uz veselības un sociālo pakalpojumu rēķina, kā arī iedrošinātu tēvus īstenot taisnīgu pienākumu sadali, un stiprinātu dzimumu līdztiesību,” skaidro ETUC konfederālā sekretāre M.Mira. ”Valdībām un uzņēmumiem jāsniedz darbiniekiem un aprūpētājiem palīdzoša roka, nevis jāstājas ceļā darba un ģimenes dzīves vieglākai saskaņošanai.”

Saskaņā ar EUROSTAT datiem, galvenais iemesls, kāpēc sievietes Eiropā nestrādā, ir tāds, ka viņām ir jāpieskata bērni un radinieki, kuri ilgstoši slimo. Pētījumi rāda, ka Eiropas sievietes divreiz lielāku laika pavada mājas darbos nekā vīrieši, pat tad, ja viņi ir bez darba, bet sievietes strādā.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par