Valdība akceptē minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu, zemākā summa nākamgad varētu būt 109 eiro

Pēc Labklājības ministrijas informācijas

(0)
Foto: Ignacio Ferre on Visualhunt.com / CC BY-NC-ND

Labklājības ministrija (LM) informē, ka tā 2021. gada budžeta likumprojektu paketē sagatavojusi jaunu piedāvājumu minimālo ienākumu sliekšņu, tostarp arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un minimālo valsts pensiju paaugstināšanai. Valdības sēdē 30. septembrī izskatīta un akceptēta grozījumu 11 likumprojektos pakete.

Minētie likumprojekti sagatavoti, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumos par garantēto minimālā ienākuma līmeni un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēriem nolemto, ka valstij ir pienākums regulāri vērtēt iedzīvotājiem sniegtās sociālās palīdzības apmēra pietiekamību. Tai jāgarantē, ka tas atbilst sociālajai realitātei un trūcīgām personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība. Tāpat Satversmes tiesa spriedusi, ka palīdzības apmēri nosakāmi pēc pamatotas un argumentētas metodes.

Valdībā akceptētajos likumprojektos paredzēts likumdošanā nostiprināt mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju kā atskaites punktu minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanā sociālās aizsardzības jomā.

Tas nozīmē, ka minimālo ienākumu sliekšņus turpmāk noteiks procentuālā apmērā no ienākumu mediānas.

Zemāko iespējamo minimālo ienākumu sliekšņa vērtību paredzēts noteikt 20% apmērā no pārskata gadā publicētās ienākumu mediānas, kas attiecīgi no 2021. gada 1. janvāra būs 109 eiro (aktuālākā mediānas vērtība ir par 2018.gada mājsaimniecību ienākumiem – 544,41 eiro). Tāpat normatīvajos aktos paredzēts nostiprināt, ka ienākumu mediānas aprēķinā tiks izmantota šāda ekvivalences skala – pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā vērtība “1” un pārējām personām – “0.7”. Tas nozīmē to, ka mājsaimniecību locekļiem tiek piešķirts atšķirīgs svars atkarībā no to sastāva, jo daļa ikmēneša izdevumu mājsaimniecības locekļiem ir kopīgi un nepieaug proporcionāli cilvēku skaitam mājsaimniecībā.

Minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšana pozitīvi ietekmēs vairāk nekā 140 000 iedzīvotājus ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem. Galvenie minimālo ienākumu sliekšņi, kurus ietekmēs sagatavotie grozījumi:

  • Garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis – 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;
  • trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.;
  • vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas nosacījumus;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta bāzes apmērs:
  1. personām, kuras sasniegušas valsts noteikto pensionēšanās vecumu, bet kurām nav tiesību uz vecuma pensiju – 109 eiro;
  2. personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā – 109 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 136 eiro. S I un II invaliditātes grupai tiek piemēroti papildu koeficienti un nestrādājošām personām piemaksa;
  • valsts minimālā vecuma un invaliditātes pensijas bāze – 136 eiro, pensijas saņēmējiem ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro. Vecuma pensijas aprēķinā tiks piemērots papildu koeficients par katru darba stāža gadu. Savukārt invaliditātes pensijas aprēķinā tiek piemēroti koeficienti – II invaliditātes grupai 1.4, I invaliditātes grupai 1.6;
  • apgādnieka zaudējuma gadījumā gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, gan pensijas minimālais apmērs līdz bērna septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136 eiro, bet no septiņu gadu vecuma – 163 eiro;
  • apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalsta apmērs – 327 eiro apmērā (109 eiro x 3).

Paredzēts, ka minimālo ienākumu sliekšņus pārskatīs ne retāk kā reizi trīs gados.

Grozījumi likumprojekti vēl jāvērtē Saeimai un jāizsludina Valsts prezidentam.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)