EKONOMIKAS ZINĀTŅU MAĢISTRE,
JURISTA PALĪGS,
SIA ”DATE V” VALDES LOCEKLE,

LATVIJAS REPUBLIKAS GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJAS BIEDRE

Ņina VasiļevskaSIA “DATE V” – īpašniece, valdes locekle, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre, ieguvusi LR Grāmatvežu asociācijas profesionālā grāmatveža sertifikātu ( Nr.65), LR Grāmatvežu asociācijas revīzijas komisijas locekle, piedalās  LR FM darba grupās par grozījumiem likumos  „Par iedz.ienākuma nodokli, Par grāmatvedību, Par ”, LR FM revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece.
Ņina Vasiļevska regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot seminārus par izmaiņām likumdošanā,
par grāmatvedi strādā jau kopš 1980. gada.
Latvijas Universitātē ieguvusi  profesionālā maģistra grādu ekonomikā, Juridiskajā koledžā –  jurista palīga specialitāti,  Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāte apguvusi saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles  un  analīzes  specialitāti un ieguvusi ekonomikas bakalaura grādu, Rīgas kooperatīvais tehnikumā apguvusi  grāmatvedības uzskaites specialitāti.

SIA “DATE V” darbības pamatvirzieni:
– grāmatvedības pakalpojumi un konsultācijas,
– audita pakalpojumi,
  pakalpojumi un konsultācijas,u.c.

Kontaktinformācija:   
www.datev.lv
SIA “DATE V”, tālr. 65121956,  mob.   29144492;
e-mail : nina.galino@gmail.com


EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

Vai fiziska persona var iznomāt individuālajam komersantam (I/K ) automašīnu dažiem braucieniem (jo I/K projektēšanas darbi parādās labi, ja vienu reizi mēnesī) un i/k maksās kompensāciju 0.03 santīmus par nobraukto kilimetru +benzīna izdevumus. Vai šajā gadījumā jāmaksā autotransporta nodoklis? Vai fiziskai personai saņemtais ienākums apliekas ar kādiem nodokļiem?

Vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir saistoša likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)” 5.panta sestā daļa, ja viņš nav UIN maksātājs?
(Plz.lv atgādina, ka likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 5. panta  “Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi ” sestā daļa nosaka: “(6) Pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita transportlīdzekļa (izņemot reprezentatīvo vieglo automobili) ekspluatācijas izdevumus mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā. Mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, šā transportlīdzekļa degvielas iegādes izdevumus iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar nodokļa maksātāja noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 procentiem.”)

Kā uzskaitīt vieglā auto degvielas patēriņu, ja mašīna brauc pārmaiņus ar gāzi un benzīnu (šoferim blakus jau neviens pārbaudītājs nesēž)?

Uzņēmums uz patapinājuma līguma izmanto auto no  fiziskas personas (nav darbinieks) – kurš maksā nodokli? Vai vispār ir jāmaksā, vai pietiek ar ceļazīmēm?

Uzņēmums uz patapinājuma līguma izmanto auto no sava darbinieka – vai pilnīgi pietiek ar ceļazīmēm lai norakstītu izdevumos degvielu, rezerves daļas?

Kādā veidā iespējams izpildīt ceļu satiksmes likuma 1. panta 25. punktu gadījumos, kad a/m darbinieks iznomā izņēmumam uz nomas līguma pamata, ja a/m ir līzingā? Šajā gadījumā tehniskajā pasē īpašnieks ir līznga devēja – banka un jau ir viens turētājs – fiziskā persona(darbinieks). Vērsos ar šo jautājumu CSDD un saņēmu atbildi, ka tehniskajā pasē var būt tikai viens turētājs, līdz ar to šī prasība – reģistrēt nomnieku – ir tehniski neizpildāma.

Uzņēmums izmanto savu automašīnu dažas dienas, bet nodoklis jāmaksā par pilnu mēnesi  (degvielas izdevumi krietni mazāki, nekā pats nodoklis)?

Vai uzņēmums var patapināt arī citam SIA piederošu automašīnu? Kā pareizāk noformēt, ja patapināšana notiek uz noteiktām nedēļas dienām un noteiktu laiku (piemēram, katru pirmdienu un trešdienu no plkst.  8 līdz  17). Ja ir šāds līgums, bet nav navigācija , vai šādā gadījumā var nemaksāt auto nodokli?

2011.g. Valsts ieņēmumu dienests (VID ) apliecināja:  ja uzņēmums maksā auto nodokli, patērētās degvielas uzskaite ar ceļazīmēm nav obligāta. Tātad, saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumu degvielas  izdevumi ir saistīti ar saimniecisko darbību, taču tagad ir gadījumi, kad VID pārbaudēs tiek apšaubīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) attiecināšanu priekšnodoklī, ja netiek veikta patērētās degvielas uzskaite, neskatoties uz to, ka attiecina tikai 80% no PVN.  Vēlētos uzzināt, vai priekšnodokli tiešām varētu apšaubīt?

Vai  par darbinieka personīgo auto, ja to izmanto komandējumiem vai darba braucieniem, ir vai nav jāmaksā auto nodoklis?
Ja nav jāmaksā, tad kādus komandējuma un darba brauciena izdevumus var attiecināt uz sabiedrības izdevumiem (nodoklis netiek maksāts)?

Jautājums. Starp Latvijas uzņēmumu SIA un saistīto uzņēmumu, reģistrētu Igaunijā, ir noslēgts patapinājuma līgums uz auto. Auto tiek izmantots Latvijā, dažreiz arī darbinieka personiskām vajadzībām, bet degviela par to netika kompensēta; gadījumos, kad mašīna tiek izmantota saimnieciskai darbībai, tad tiek kompensēti visi ar auto saistītie izdevumi (t.sk. degviela, autostāvvietas, remonts), kā arī pildītas maršruta lapas. Auto nodeva/apdrošināšana tiek maksātas Igaunijā, kā arī tehniskā pārbaude tiek veikta, ievērojot pēc Igaunijas normatīvos aktus. Ir iespēja noslēgt nomas līgumu ar Igauniju. Vai mūsu gadījumā ir obligāti jāreģistrējas LR CSDD un jāmaksā auto nodoklis ?

Uzņēmums uz līzinga ir iegādājies reprezentatīvo automobili, kuru iznomā citam uzņēmumam. Vai izdevumi par šo automašīnu ir apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) , ja automašīnu neizmanto savām vajadzībām , bet tas tiek nomāts citam uzņēmumam. Nomas maksa taču arī apliekama ar UIN?

Bilances un plz.lv diskusija par auto nodokli, kurā piedalās arī Ņina Vasiļevska, ekonomikas zinātņu maģistre, jurista palīgs, SIA “DATE V” valdes locekle, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedre.

Uzņēmums 2011. gada pavasarī nopirka automašīnu Opel Combo, kas pēc tehniskās apliecības skaitās kravas furgons. Vai šādai automašīnai ir pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) 13. panta ir jākārto atsevišķa uzskaites karte un kāda ir  UIN nolietojuma likme?

–  Valdes priekšsēdētājs dodas komandējumā ar savu personīgo automašīnu. Kādi dokumenti ir jāsagatavo lai atmaksātu degvielas izdevumus un varētu izmaksāt amortizācijas kompensāciju 0,04 Ls par nobrauktiem kilometriem? Vai uz šo gadījumu attiecas arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis?

– Kā iegrāmatot programmas, kuras derīgas tikai vienu gadu, piemēram, antivīrusu programmas, bet UIN likums saka ka, datorprogrammām jārēķina nolietojums pēc 3.kategorijas likmēm?

– Vai pilnībā amortizētam pamatlīdzeklim,kura atlikusī vērtība ir
Ls 0.00 var pievienot kapitālā remonta izmaksas, jo pamatlīdzeklis tiek izmantots saimnieciskajā darbībā?

– Par preču piegādi un saņemtajiem pakalpojumiem no piegādātājiem tiek saņemti nodokļa rēķini. Vai šajos nodokļa rēķinos kā obligāti norādāms rekvizīts papildus pilsētai ir jānorāda arī novada nosaukums, t.i. mūsu gadījumā Saldus, Saldus novads?

– Darbinieks komandējumā turp un atpakaļ devās ar savu personīgo vieglo automašīnu. Degvielas iegādes čekā ir uzrādīti uzņēmuma rekvizīti. Uzņēmums apņemas darbiniekam atlīdzināt degvielas izdevumus pēc noteikta maršuta uz komandējuma vietu turp un atpakaļ.  Kā pareizi ( ar kādiem dokumentiem) noformēt šos degvielas izdevumus? Vai PVN var atskaitīt priekšnodoklī? Kāds būtu grāmatojums: ražošanas saimnieciskie izdevumi, komandējuma izdevumi vai kompensācija darbiniekam par auto?

– Vai nepieciešams kārtot izrakstīto un saņemto pavadzīmju reģistrus?

Vai finanšu līzinga gadījumā ir vajadzīga pavadzīme vai pietiek ar rēķinu un pieņemšanas nodošanas aktu (pērkot automašīnu uz līzinga)? Vai piemēro proporciju 20/80, atskaitot priekšnodokli?

Atbildēt