No 1. jūlija notāri varēs taisīt elektroniskos aktus un apliecinājumus

Saeima 2018. gada 3. martā pieņēma grozījumus Notariāta likumā, ar šiem grozījumiem likums ir papildināts ar jaunu E1 sadaļu “Elektroniskie akti un apliecinājumi”. Grozījumi būtiski palielinās Latvijas notāra pieejamību. Ikviens – Latvijas iedzīvotāji un pat ārvalstnieki – neatkarīgi no tā, kurā pasaules valstī atradīsies, varēs viegli sazināties un iegūt Latvijas notāra taisītu pilnvaru, kura atbilst Latvijas likumiem, informē Baiba Rudevska, Dr.iur., LR Tieslietu ministra ārštata padomniece, un Gatis Litvins, Dr.iur., Latvijas Notariāta institūta direktors žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI maija numurā rakstā “Ar ārvalsts pilnvaru pie Latvijas notāra”.

No 2018. gada 1. jūlija Latvijas notārs varēs taisīt elektroniskos aktus un apliecinājumus, izmantojot videokonferenci Notāru informācijas sistēmā (E-notāra portāls).

Portālā varēs elektroniski pieteikt vizīti pie notāra un vienoties par sarunas laiku videokonferences režīmā, iesniegt, glabāt un saņemt dokumentus.

Personām būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (personas apliecība (ID) vai pase) un drošs elektroniskais paraksts. Notariālie akti un apliecinājumi tiks taisīti kā elektroniskie dokumenti. Notārs izpildīs visas tās pašas likumu prasības, ko līdz šim, personai ierodoties klātienē. Līdz ar to personām atkritīs rūpes un nepieciešamība ārvalstīs meklēt un apmeklēt amatpersonas, kuras var taisīt Latvijas likumiem pielīdzināmas pilnvaras. Vienlaikus norādāms, ka jaunā kārtība neaizliegs Latvijas notāram uzrādīt arī ārvalstīs izsniegtās pilnvaras.

Jaunie Notariāta likuma grozījumi paredz arī to, ka turpmāk Latvijas notāru apliecinātās pilnvaras tiks iekļautas pilnvarojumu reģistrā. Ikvienam būs iespējams izmantot E-notāra portāla elektronisko pakalpojumu un pēc noteiktiem kritērijiem pārbaudīt konkrētās pilnvaras īstumu. Šī iespēja ļaus personām pārbaudīt, vai darījumu noslēgšanā vai citās darbībās netiek izmantota viltota vai jau atsaukta pilnvara. Turklāt saskaņā ar jauno regulējumu par pilnvarojuma atsaukšanu notārs paziņos pilnvarniekam elektroniski uz viņa oficiālo elektronisko adresi, ja tās nav, – ierakstītā vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu.

Tāpat žurnāla publikācijā skaidrots par situācijām, kurās notariālā akta sastādīšanai kāds no dalībniekiem iesniedz ārvalstīs izsniegtu pilnvaru. Ne Notariāta likums, ne arī citi Latvijas normatīvie tiesību akti skaidri nenosaka, kā pret šādām pilnvarām izturēties – pieņemt tās vai tomēr ne. Raksta autori secinājumos norāda – lai ārvalsts notāra sastādīta pilnvara varētu tikt kvalificēta kā “publisks dokuments” Notariāta likuma izpratnē, tai vismaz lielos vilcienos ir jāatbilst notariālā akta prasībām (jābūt dokumentu un notāru funkciju ekvivalencei).

Ja pilnvara sastādīta pie notāra, kurš pārstāv latīņu tipa notariātu (ieskaitot Londonas pilsētas London scrivener), tad notāru (ārvalsts un Latvijas) ekvivalence ir prezumējama, un līdz ar to, visticamāk, tiks konstatēta arī dokumentu ekvivalence.

Ja pilnvara sastādīta pie Common Law tiesību sistēmā praktizējošām amatpersonām (notary public, scrivener notary, lawyer attorney), tad šīs amatpersonas un Latvijas notāru ekvivalence nebūs prezumējama (tā būs jāpārbauda), un līdz ar to var netikt konstatēta arī dokumentu ekvivalence. Skaidrs ir tas, ka ASV tikai notary public apliecinātu pilnvaru Latvijas NL izpratnē nevar uzskatīt par „publisku dokumentu“ un ar to nevar pierādīt pārstāvības tiesības.

Par žurnāla abonēšanu un atsevišķu iepriekšējo numuru iegādi sazinieties ar izdevniecības Lietišķās informācijas dienests Klientu servisu: Tālr.: (+371) 67 606 110; E-pasts: lid@lid.lv;  Skype: lid.lv

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par