0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESGRĀMATVEDĪBANodokļi no nelieliem prognozējamajiem ienākumiem

Nodokļi no nelieliem prognozējamajiem ienākumiem

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Izlasīju, ka minimālais VSAOI objekts pēc 1. jūlija ir 1500 eiro ceturksnī, bet, ja nodokļu maksātājs neiesniedz VID apliecinājumu par prognozēto ienākumu zem 1500 eiro, tad minimāli jāsamaksā 3 × 170 eiro. Vai tiešām, saņemot 1000 eiro ceturksnī, obligātās minimālās iemaksas būtu jāveic tikai 10% apmērā, nevis 510 eiro? Atbilde Pirmkārt, apliecinājumu par prognozējamajiem ienākumiem, kas nesasniedz ceturksnī trīs minimālās mēnešalgas, drīkst iesniegt VID tikai tāds saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais), kas vienlaikus nav darba ņēmējs. Minētā norma neattiecas uz personu, kura ir darba…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Nodokļi no nelieliem prognozējamajiem ienākumiem
Foto: © Marcel Strauß – Unsplash
Izlasīju, ka minimālais VSAOI objekts pēc 1. jūlija ir 1500 eiro ceturksnī, bet, ja nodokļu maksātājs neiesniedz VID apliecinājumu par prognozēto ienākumu zem 1500 eiro, tad minimāli jāsamaksā 3 × 170 eiro. Vai tiešām, saņemot 1000 eiro ceturksnī, obligātās minimālās iemaksas būtu jāveic tikai 10% apmērā, nevis 510 eiro?

Atbilde

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš
Pirmkārt, apliecinājumu par prognozējamajiem ienākumiem, kas nesasniedz ceturksnī trīs minimālās mēnešalgas, drīkst iesniegt VID tikai tāds saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais), kas vienlaikus nav darba ņēmējs. Minētā norma neattiecas uz personu, kura ir darba ņēmēja pie viena vai vairākiem darba devējiem, jo maza ceturkšņa ienākuma gadījumā par viņu minimālās iemaksas koleģiāli maksās darba devējs (–i). Arī iemaksu summa, kas norādīta jautājumā, atbilst darba ņēmēja statusam (170,45 = 34,09% no 500 eiro), par kuru VID apliecinājums nav iesniedzams. Arī gadījumā, kad persona ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā, tad VSA likums neparedz apliecinājuma iesniegšanu. Otrkārt, no jautājuma nav skaidrs, vai atlīdzība 1000 eiro ir saņemta vienā, divos vai trijos ceturkšņa mēnešos. No tā ir atkarīgs VSAOI aprēķins (sk. turpmāk). Treškārt, secināms, ka jautājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicēju (SDV), kas ir reģistrēts nodokļu maksātājs, bet nav minēts, kādu nodokļa maksāšanas režīmu tas ir izvēlējies. Tādēļ visu pēc kārtas.

1. piemērs 

SDV izvēlējies maksāt nodokļus vispārējā režīmā. Saņemti ieņēmumi trijos ceturkšņa mēnešos, un, no tiem atskaitot izdevumus, konstatēts, ka ienākumi ir 300, 400 un 300 eiro (kopā — 1000 eiro). Apliecinājums VID ir iesniegts. SDV līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam (faktiski līdz 18. oktobrim) iesniedz VID pašnodarbinātās personas ziņojumu un aprēķinātās VSAOI (100 eiro) samaksā līdz 23. oktobrim (faktiski līdz 25. oktobrim).
Rādītāji Ceturkšņa mēnesis Kopā
VII  VIII  IX 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (eiro)
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (eiro)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10% 300 400 300 1000
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% (eiro) 30 40 30 100,00
  Šajā gadījumā VSAA papildus VSAOI nerēķinās, VID nekādu informāciju nesniegs un SDV nekas nav jāpiemaksā. Ja apliecinājums par maziem ienākumiem netiktu iesniegts, VSAA būtu aprēķinājusi papildu iemaksas no minimālā iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības: 50 eiro (10% no (1500 – 300 – 400 – 300)). 
Tomēr ne vienmēr varēs "tikt cauri" ar iemaksu mazo likmi, jo uzskaite jākārto par katru mēnesi atsevišķi un atsevišķu mēnešu zaudējumus nedrīkst segt ar cita mēneša ienākumu. 
Apskatīsim piemēru ar tādu pašu ienākuma summu, bet citādu sadalījumu pa mēnešiem (100, 700 un 200). SDV šoreiz jāsamaksā lielāka summa 205,35 eiro (155,35 + 50,00), bet arī šajā situācijā, iesniedzot apliecinājumu par iemaksu objekta minimālās summas nesasniegšanu, SDV nekas par ceturksni nav jāpiemaksā, neiesniedzot apliecinājumu, būtu jāpiemaksā — 50 eiro (10% no (1500 – 500 – 500)).
Rādītāji Ceturkšņa mēnesis Kopā
VII  VIII  IX 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts (eiro) 500 500,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (eiro) — 31,07% 155,35 155,35
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10% 100 200 200 500,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% (eiro) 10 20 20 50,00
  Ja kādā no ceturkšņa mēnešiem SDV nebija ieņēmumu un tam ir attaisnojums, piemēram, persona slimoja vai izmantoja atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas, bērna tēva atvaļinājumu, minimālo obligāto iemaksu objektu par tām taksācijas gada kalendāra dienām proporcionāli nepiemēro. Piemēram, trešajā ceturksnī ir 92 kalendāra dienas, no kurām 25 bija iepriekš minētā attaisnotā prombūtne. Tātad III ceturkšņa minimālais iemaksu objekts būtu 1092,39 eiro (1500 : 92 x (92 – 25)) un piemaksājamās sociālās iemaksas būtu jānosaka kā 10% no šīs aprēķinātās summas un faktisko ienākumu starpības.

2. piemērs

SDV izvēlējies maksāt nodokļus mikrouzņēmumu nodokļa režīmā. Saņemti ieņēmumi vienā, divos vai trijos ceturkšņa mēnešos (šoreiz nav svarīgi). MUN maksātāja izdevumi neietekmē nodokļa summu, jo MUN likums nosaka, ka no apgrozījuma (ieņēmumu kopsummas 1000 eiro) ir jāmaksā MUN pēc likmes 25%, ja summa nav lielāka par 25 000 eiro, tātad MUN ir 250 eiro. Zināms, ka 80% no MUN ir VSAOI (šeit — 200 eiro). Personas, kas izmaksāja mikrouzņēmumam ieņēmumus, pienākums ir līdz izmaksai sekojošā mēneša 15. datumam iesniegt VID paziņojumu ar izmaksas veida kodu 2007, un MUN maksātājs iesniegs VID ceturkšņa deklarāciju. Vēl MUN īpašniekam jāiesniedz pašnodarbinātās personas ziņojums par faktiskajām sociālajām iemaksām un VSAA (atkarīgi no tā, vai bija iesniegts apliecinājums) būs iespējams rēķinā/nerēķināt minimālās iemaksas. Šādā veidā informācija par MUN apgrozījumu, nodokli un sociālajām iemaksām kļūst zināma abām iestādēm. 
Ja MUN īpašnieks apliecinājumu par ieņēmumiem, kas nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, ir iesniedzis VID, papildu iemaksas viņam netiks rēķinātas. MUN īpašnieks samaksās VSAOI tikai no faktiskajiem ieņēmumiem pensijas apdrošināšanai.
MUN un sociālās iemaksas par III ceturksni jāveic līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. oktobrim (faktiski līdz 25. oktobrim), bet līdz 17. datumam (faktiski līdz 18. oktobrim) iesniedz VID pašnodarbinātās personas ziņojumu un aprēķinātās VSAOI, MUN maksātāja deklarācija, kurā jāuzrāda apgrozījums un aprēķinātais MUN, jāiesniedz līdz 15. oktobrim. Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada augusta (476.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: