0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

IIN

Jauni noteikumi IIN maksātājiem, vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem

Grāmatvedības likuma spēkā stāšanās noteica nepieciešamību no jauna izstrādāt arī visus uz iepriekšējā likuma pamata izdotos Ministru kabineta (MK) noteikumus, ieskaitot tos, kas regulē...

IIN no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākuma

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūlijā aktualizējis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākuma", kurā sniedz atbalstu fiziskām personām par iedzīvotāju ienākuma...

Darba samaksa un sociālās apdrošināšanas pabalsti Baltijas valstīs

Baltijas valstīs regulāri tiek strādāts pie darba samaksu regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, kuru mērķis ir uzlabot nodokļu slogu darba ņēmējam un darba devējam, kā...

Latvijas un Krievijas nodokļu līguma darbības apturēšanas ietekme

Sākot ar 2022. gada 16. maiju, pamatojoties uz 2022. gada 12. maija grozījumu likumā  “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu...

Uzsāk diskusijas par darbaspēka nodokļiem, Latvijā aizvien zemākā minimālā alga Baltijas valstīs

Finanšu ministrijā 13. jūlijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā ar valdības trīspusējā sociālā dialoga partneriem tika padziļināti...

Kā darba devējam jāaprēķina un jāpiemēro IIN papildu atvieglojumi?

Ja darba ņēmējs vēlas, lai viņa pamatdarba ienākumiem tiktu piemēroti papildu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, viņam šie atvieglojumi jānorāda elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Personai var...

Kā piemērojams neapliekamais minimums remigrantu ārvalstu pensijai?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu par neapliekamo minimumu remigrantu ārvalstu pensijai, norādot, ka ar remigrāciju tiek saprasts diasporas locekļa atgriešanās vai pārcelšanās...

Darbinieki — nerezidenti un patvēruma meklētāji no Ukrainas

Atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam Savienības pilsoņiem, lai ieceļotu, uzturētos un strādātu Latvijā, nav gandrīz nekādu ierobežojumu. Savienības pilsonis var sākt darbu pēc darba...

Kā maksājams IIN no dividendēm, procentiem, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no dividendēm, procentiem, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem. Tas ar skaidrojumiem un piemēriem...

Kādu nodokļu režīmu un uzņēmējdarbības formu izvēlēties lauksaimniekam?

Uzsākot vai paplašinot saimniecisko darbību, lauksaimnieki vai mājražotāji ļoti bieži saskaras ar grūtībām tieši piemērotākās saimnieciskās darbības veicēja formas izvēlē. Reģistrēt ZS vai SIA,...

Nenokavējiet obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu!

Tiem iedzīvotājiem, kam gada ienākumu deklarācija par 2021. gadu ir jāiesniedz obligāti, tas ir jāizdara līdz 2022. gada 1. jūnijam vai 1. jūlijam –...

Kompensāciju par Ukrainas bēgļu izmitināšanu neapliks ar IIN un uz to nevarēs pretendēt parādu piedzinēji

Steidzamības kārtā 12. maijā Saeimā pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus,...

Kad jādeklarē ienākums no ieguldījumu fondu apliecības atsavināšanas?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas", kurā skaidrots, ka ienākumam no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas...

Dividenžu un ārkārtas dividenžu aprēķināšana, uzskaite un piemērojamie nodokļi

Pavasaris ikvienam grāmatvedim ir īpaši darbīgs laiks — jānoslēdz iepriekšējais pārskata gads, jāsteidz veikt gada pārskata sagatavošanas priekšdarbus, jāsagatavo gada pārskats un vienlaikus jāspēj paveikt...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: