0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

VSAOI

Darba samaksa un sociālās apdrošināšanas pabalsti Baltijas valstīs

Baltijas valstīs regulāri tiek strādāts pie darba samaksu regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, kuru mērķis ir uzlabot nodokļu slogu darba ņēmējam un darba devējam, kā...

Uzsāk diskusijas par darbaspēka nodokļiem, Latvijā aizvien zemākā minimālā alga Baltijas valstīs

Finanšu ministrijā 13. jūlijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā ar valdības trīspusējā sociālā dialoga partneriem tika padziļināti...

Svarīgi pašnodarbinātajiem un autoriem, kas gada 3. un 4. ceturksnī prognozē mazus ienākumus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie saimnieciskās darbības veicēji, t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāji un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē,...

Darbinieki — nerezidenti un patvēruma meklētāji no Ukrainas

Atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam Savienības pilsoņiem, lai ieceļotu, uzturētos un strādātu Latvijā, nav gandrīz nekādu ierobežojumu. Savienības pilsonis var sākt darbu pēc darba...

Par sociālo iemaksu īpatnību no autoratlīdzībām

Kopš 2021. gada otrā pusgada, kad stājās spēkā būtiski grozījumi Valsts sociālās apdrošināšanas likumā (VSA) attiecībā uz minimālajām sociālajām iemaksām, Bilance sniedza vairākus skaidrojumus...

Kad var iesniegt apliecinājumu, ka saimnieciskās darbības ienākumi nesasniegs minimālo līmeni?

Tie saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu saimnieciskās darbības ienākumi nesasniegs 500...

Sezonas laukstrādnieku nodoklis

Aprīlis ir pirmais sezonas mēnesis, kurā lauksaimnieki var sākt nodarbināt strādniekus sezonas laukstrādnieku nodokļa (SLN) režīmā. Pirms ķeramies pie nodokļu un grāmatvedības lietām saistībā...

Obligāto iemaksu avanss par taksometru vai vieglo automobili

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Autopārvadājumu likuma 35. pantā minētais pārvadātājs pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI,...

Vai tiks aprēķinātas minimālās iemaksas, ja ir minimālā alga?

No 2021. gada otrā pusgada spēkā ir Valsts sociālās apdrošināšanas likuma (VSA) norma, kas nosaka, ka par katru sociāli apdrošināto personu jābūt samaksātām sociālās...

Personāla noma = mūsdienu realitāte: dažādi nodokļu piemērošanas aspekti vadītāju nomai

Tāpat kā citās valstīs, arī Latvijā arvien izplatītāka kļūst darbinieku noma no personāla nomas aģentūras vai saistīta uzņēmuma. Šis kādreizējais sezonas darbinieku risinājums ir...

Grozīti MK noteikumi Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma...

Sakarā ar grozījumiem vairākos nodokļu likumos ("Par valsts sociālo apdrošināšanu", "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", Mikrouzņēmumu nodokļa likums, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums), kā arī ņemot...

Minimālo obligāto iemaksu sāga – kas radījis pirmos pārpratumus? Video no “Bilances” konferences

Vita Cinīte un Anita Jakseboga no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras žurnāla "Bilance" konferencē 13. janvārī uzstājās ar prezentāciju par aktualitātēm sociālās apdrošināšanas jomā, jo...

Patentmaksātājiem jāizvēlas cits saimnieciskās darbības nodokļu režīms

No 2022. gada vairs nevar maksāt patentmaksu no saimnieciskās darbības. Patentmaksas iespēja ir saglabāta tikai dažām nodokļu maksātāju grupām. Turpmāk saimnieciskās darbības veicējiem ir jāizvēlas...

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Stājās spēkā 2021. gada 12. jūlijā Par apdrošināšanas stāžu Likuma 6. pants papildināts ar 5.2 un 5.3 daļu. Lai fiziskajai personai uzkrātos apdrošināšanas stāžs (īstermiņa sociālajiem pabalstiem un pensijai), tai jābūt...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: