0,00 EUR

Grozā nav nevienas preces.

UIN

UIN vai IIN – kurš piemērotāks individuālajiem uzņēmējiem?

Latvijā saimniecisko darbību var veikt, izmantojot dažādus tiesiskos statusus. Tās ir ne vien kapitālsabiedrības, bet joprojām ļoti daudz ir zemnieku saimniecību (ZS), darbību turpina...

UIN piemērošana Latvijā reģistrētai pastāvīgajai pārstāvniecībai

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktualizējis metodisko materiālu "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana Latvijā reģistrētai pastāvīgajai pārstāvniecībai", kurā norādīts, ka nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgā pārstāvniecība...

Reprezentatīvo un personāla ilgtspējas izdevumu uzskaite un uzrādīšana UIN deklarācijā

Par šo tēmu ir runāts daudz, bet joprojām ir jautājumi un neskaidrības. No 2018. gada sākuma, kad tika pieņemtas jaunās normas, esam iemācījušies grāmatvedībā...

Vai par aizdevuma norakstīšanu jāmaksā UIN?

Vai aizdevuma pamatsummas samazināšana vai pilnīga norakstīšana rada nodokļu sekas - pienākumu maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli par samazināto kredīta summu? Vai šāds darījums jāatspoguļo...

Kā noteikt, kad līgumsodi un soda naudas ir jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē?

Saskaņā ar likumu par Uzņēmumu ienākuma nodokli, vieni no ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem, kuri ieskaitāmi ar UIN apliekamajā bāzē, ir pret darījuma vērtību...

UIN atvieglojumi pienāksies arī par ziedojumiem muzejiem kā atvasinātām publiskām personām

Ministru kabinets 19. maijā atbalstījis grozījumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas nosaka, ka likuma 12. pantā paredzētie nodokļa atvieglojumi ziedotājiem būs attiecināmi arī uz...

Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk — UIN likums) 4. pantā noteikts, ka šī nodokļa bāzi veido nosacīti sadalītā peļņa, kas cita starpā ietver arī nedrošos debitoru...

VID informē par grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumi Nr.260 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma...

Uz laiku noteikts jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) režīms

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli saistībā ar 2020. gada 23. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma un...

Ar UIN neapliks dāvinājumus un cita veida sociālo atbalstu Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu veicējiem

Turpmāk izdevumus, kas radīsies, sniedzot sociālo atbalstu, tiks atzīti par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām un tos neapliks ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Tādējādi tiks...

Zemnieku saimniecības statusa maiņa no UIN uz IIN (turpinājums)

Raksta sākumu skatīt šeit. Rakstā ar zemnieku saimniecību jāsaprot arī zvejnieku saimniecība un individuālais uzņēmums. Attiecībā uz pamatlīdzekļu uzskaiti nedaudz jāprecizē raksta pirmajā daļā minētais (BILANCE,...

Uzņēmumu ienākuma nodokļa un algas nodokļa piemērošana saistībā ar ārkārtas situāciju

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis atbildes uz jautājumiem, kas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un algas nodokļa piemērošanu konkrētās situācijās. Jautājums: Komercsabiedrība plānoja...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: