UIN

Vai par aizdevuma norakstīšanu jāmaksā UIN?

Vai aizdevuma pamatsummas samazināšana vai pilnīga norakstīšana rada nodokļu sekas - pienākumu maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli par samazināto kredīta summu? Vai šāds darījums jāatspoguļo...

Kā noteikt, kad līgumsodi un soda naudas ir jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē?

Saskaņā ar likumu par Uzņēmumu ienākuma nodokli, vieni no ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem, kuri ieskaitāmi ar UIN apliekamajā bāzē, ir pret darījuma vērtību...

UIN atvieglojumi pienāksies arī par ziedojumiem muzejiem kā atvasinātām publiskām personām

Ministru kabinets 19. maijā atbalstījis grozījumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas nosaka, ka likuma 12. pantā paredzētie nodokļa atvieglojumi ziedotājiem būs attiecināmi arī uz...

Nedrošie debitoru parādi un uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk — UIN likums) 4. pantā noteikts, ka šī nodokļa bāzi veido nosacīti sadalītā peļņa, kas cita starpā ietver arī nedrošos debitoru...

VID informē par grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Ministru kabineta 2020. gada 5. maija noteikumi Nr.260 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma...

Uz laiku noteikts jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) režīms

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli saistībā ar 2020. gada 23. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma un...

Ar UIN neapliks dāvinājumus un cita veida sociālo atbalstu Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu veicējiem

Turpmāk izdevumus, kas radīsies, sniedzot sociālo atbalstu, tiks atzīti par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām un tos neapliks ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Tādējādi tiks...

Uzņēmumu ienākuma nodokļa un algas nodokļa piemērošana saistībā ar ārkārtas situāciju

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis atbildes uz jautājumiem, kas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un algas nodokļa piemērošanu konkrētās situācijās. Jautājums: Komercsabiedrība plānoja...

Zemnieku saimniecības statusa maiņa no UIN uz IIN

Zemnieku saimniecības1 (arī individuālie uzņēmumi un zvejnieku saimniecības) ir vienīgās juridiskās personas, kurām pastāv iespēja izvēlēties, kuru ienākuma nodokļa režīmu piemērot — iedzīvotāju ienākuma...

Spēkā stājušies grozījumi UIN likumā

Saeima 2020. gada 30. janvārī 3. lasījumā pieņēma grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā attiecībā uz jau esošo normu precizēšanu un jaunu normu ieviešanu....

Kad izdevīgāk pāriet uz UIN maksāšanas režīmu?

Dr. oec. Inguna Leibus, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, izanalizējusi nodokļu slogu dažādām uzņēmējdarbības formām un nonākusi pie secinājuma, kuriem uzņēmumiem ir,...

VID informē par grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. II daļa

Turpinām informēt, ka 12. februārī stājās spēkā Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, kas pieņemti 2020. gada 30. janvārī. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis vēl...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: