0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAIZMAKSAS FIZISKAJĀM PERSONĀMNodokļu atvieglojumi, ja dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumus veic darba devējs

Nodokļu atvieglojumi, ja dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumus veic darba devējs

Sagatavots pēc VID metodiskā materiāla

Valsts ieņēmumu dienests (VID) metodiskajā materiālā skaidro, kādi nodokļu atvieglojumi piemērojami, ja dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus veic darba devējs no saviem līdzekļiem. No fiziskās personas ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kuras kopā ar iemaksām privātajos pensiju fondos nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas gadā, ja darbības termiņš dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) nav īsāks par desmit gadiem. Minēto kārtību piemēro apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, ko darba devējs veicis no saviem līdzekļiem darbinieka labā. Darba devēja darbinieka labā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/

Valsts ieņēmumu dienests (VID) metodiskajā materiālā skaidro, kādi nodokļu atvieglojumi piemērojami, ja dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus veic darba devējs no saviem līdzekļiem.

No fiziskās personas ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kuras kopā ar iemaksām privātajos pensiju fondos nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas gadā, ja darbības termiņš dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) nav īsāks par desmit gadiem.

Minēto kārtību piemēro apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, ko darba devējs veicis no saviem līdzekļiem darbinieka labā.

Darba devēja darbinieka labā veiktās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas ir darbinieka ienākuma daļa, kas gūta uz darba attiecību pamata un par kuru veicami algas nodokļa maksājumi.

Apdrošināšanas prēmiju summas ir ieskaitāmas darbinieka darba ienākumos. Nosakot darbinieka apliekamo ienākumu, minētās summas atskaita no darbinieka darba ienākuma, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

No iemaksātajiem dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumiem, kas kopā ar iemaksām privātajos pensiju fondos pārsniedz 10% no darbinieka bruto darba algas gadā, ir veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus, kuri ir attiecināmi uz konkrēto gadu, darba devējs uzrāda “Paziņojuma par fiziskai personai izmaksātajām summām” 05.rindā “Ieņēmumi”, savukārt 06. rindā “Neapliekamie ienākumi” – dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) uzrādītās summas kopā ar darba devēja darbinieka labā veiktajām iemaksām privātajā pensiju fondā nedrīkst pārsniegt 10% no bruto darba algas konkrētajā gadā.

Ja saskaņā ar iesniegumu darbinieka dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumus ir veicis darba devējs, ieturot tos no algas, darba devēja veiktie dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumi par darbinieku kopā ar pašas fiziskās personas veiktajiem maksājumiem (dzīvības apdrošināšana un iemaksas privātajos pensiju fondos) nedrīkst pārsniegt 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

Gada apliekamajā ienākumā neietver un ar nodokli neapliek apdrošināšanas atlīdzības, kuras izmaksājušas apdrošināšanas sabiedrības, izņemot tās apdrošināšanas atlīdzības, kas izmaksātas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam, kuru apdrošinātā interesēs noslēdzis darba devējs, pienākot līgumā paredzētajam beigu termiņam vai laužot līgumu pirms termiņa.

Gada apliekamajā ienākumā neietver un ar nodokli neapliek apdrošināšanas atlīdzības, kas izmaksātas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu) neatkarīgi no tā, kas ir noslēdzis apdrošināšanas līgumu.

Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, kuru par darbinieku veicis darba devējs, pienākot apdrošināšanas līgumā paredzētajam beigu termiņam vai laužot līgumu pirms termiņa, nodokli (2021. gadā - 23%) ietur apdrošināšanas sabiedrība un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piektajam datumam.

Par apdrošināšanas sabiedrību veiktajām izmaksām un nodokļiem

Ienākums (peļņa) no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, kas veidojas kā pozitīva starpība starp aprēķināto apdrošināšanas atlīdzību un visām apdrošināšanas prēmijām, kas apdrošināšanas līguma darbības laikā samaksātas par šo apdrošināšanas līgumu, veido ienākumu no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums.

Izmaksājot ienākumu (peļņu) no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu, nodokli atbilstoši 20% likmei ietur apdrošināšanas sabiedrība un iemaksā to vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Par ienākuma no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu  gūšanas dienu uzskata dienu, kad pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību izmaksā.

Ja dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu) izbeidz pirms likumā noteiktā 10 gadu darbības termiņa

Ja dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu) lauž pirms termiņa, nesasniedzot desmit gadu darbības termiņu, samaksātie dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju maksājumi nav ietverami attaisnotajos izdevumos par visiem minētā līguma darbības gadiem (piemēro, sākot ar 2018. gada 1. janvāri noslēgtajiem līgumiem).

Fiziskās personas pienākums ir iesniegt VID deklarāciju un palielināt konkrētā gada ar nodokli apliekamo ienākumu par iepriekšējos gados attaisnotajos izdevumos iekļautajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem gadā, kurā līdz 10 gadu darbības termiņa sasniegšanai lauž dzīvības apdrošināšanas līgumu.

Ja dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu) lauž pirms termiņa, nesasniedzot likumā noteikto desmit gadu darbības termiņu, par ienākuma  gūšanas dienu uzskata dienu, kad izmaksā atpirkuma summu.

Dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju maksājumu aprēķins, ja darbiniekam gada laikā bijusi darbnespēja

Personām, kuras atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un kurām noformēta darbnespējas lapa B, noteikto ierobežojumu 10% nepiemēro proporcionāli tām gada kalendāra dienām, kurās tām bija darbnespējas lapa B.

Par tām darbnespējas dienām, par kurām personai ir noformēta darbnespējas lapa B, nepiemēro noteikto 10% ierobežojumu, taču šis izņēmums neattiecas uz summas ierobežojumu (426,86 eiro), jo summas ierobežojumu – ne vairāk kā 426,86 eiro gadā – piemēro vispārējā kārtībā.

Lasiet arī: