Nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu var lūgt par maksājumiem, kas radušies vēl pirms marta

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(3)
Foto: Pexels.com

Kopš ar COVID-19 pandēmijas izsludinātā ārkārtējā stāvokļa valstī daudziem uzņēmējiem radušies jautājumi par nodokļu nomaksu un iespējām pagarināt termiņu tās veikšanai. Piemēram, jautājums:

Uzņēmumam šobrīd nav nodokļu parādi, bet pie nākamas deklarācijas iesniegšanas, ņemot vērā esošo situāciju, droši vien būs aktuāls jautājums par “nodokļu brīvdienām”. Kad un kādā veidā jāiesniedz iesniegums, ja piemēram nodokļu deklarācija iesniegšanas un maksāšanas termiņš ir 15. datums, tad iesniegums arī ir iesniedzams līdz 15. datumam? Un cik ātri VID izvērtēs iesniegumu par nodokļu samaksas termiņu pagarinājumu?

Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā atbildē norāda, ka uzņēmumam jāiesniedz motivēts iesniegums VID elektroniski, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai īpašā krīzes regulējuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2020. gada 22. marta – tātad ne vēlāk kā līdz 22 . maijam. Tas attiecas uz gadījumiem, ja uzņēmums atbilst krīzes skartā nodokļu maksātāja pazīmēm (Ministru kabineta 2020. gada 23. marta noteikumos Nr. 165 Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” noteiktajiem kritērijiem.

Tāpat nodokļu maksātājs var lūgt arī termiņa pagarinājumu saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu.

VID vērš uzmanību, ka uz maksājumiem, kuru samaksas termiņi ir pagarināti kā nepārvaramā vara un sakarā ar COVID-19 izplatību, likumā noteiktais ierobežojums, kas atļauj saņemt termiņa pagarinājumu 4 reizes gadā,  neattiecas.

VID iesniegumu izskata termiņā, kas nepārsniedz 30 dienas no saņemšanas datuma.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda. Samaksas termiņa pagarinājumu piešķir no iesnieguma iesniegšanas datuma vai deklarācijas samaksas termiņa nākamās dienas. Līdz ar to par periodu, kamēr VID izskatīs iesniegumu, nokavējuma nauda labvēlīga lēmuma pieņemšanas gadījumā nebūs aprēķināta. Taču jārēķinās, ka, ja maksājums laikā nav ticis apmaksāts un nodokļu samaksas termiņa pagarinājums vēl nav piešķirts, tad tajā periodā sistēmā parādīsies parāds.

VID arī apstiprina, ka nomaksas pagarinājumu līdz 3 gadiem var lūgt arī par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), kas aprēķināts par februāri un kam samaksas termiņš bija 20. martā.

Tātad lūgt termiņa pagarinājumu nodokļu samaksai var arī par nodokļiem, kas aprēķināti agrāk par martu.

Vai uzņēmumam ir iespēja pieteikties (un saņemt) uz nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu līdz vienam,  jo uzņēmumam būtiski nav samazinājies apgrozījums vai saglabājas iepriekšējā gada tā paša perioda līmenī, jo ir nomas līgumi un rēķini netiek pārtraukti izrakstīt, kā arī atlaides tiek piešķirtas ierobežoti, bet būtiski samazinās saņemtās naudas apjoms no debitoriem, piemēram par 30%? Šāds saņemtās naudas kritums būtiski ietekmē naudas plūsmu un uzņēmuma spēju norēķināties ar darbiniekiem un piegādātājiem.

VID atbild, ka, gadījumā, ja uzņēmuma apgrozījums nebūs krities un uzņēmums neatbildīs MK noteikumos Nr.165 noteiktajiem kritērijiem, lai pieteiktos samaksas termiņa pagarinājumam (sakarā ar COVID-19), nodokļu maksātājiem ir tiesības vērsties ar iesniegumu VID līdzšinējā kārtībā, tas ir, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmo daļu vai 26. panta 11.-13. daļu.

Kā jārīkojas, ja jau ir pieņemts lēmums par nodokļa maksājuma termiņa sadalīšanu un ir nepieciešamība sadalīt termiņos vēl nākamā mēneša aprēķināto nodokli? Jāiesniedz vēl viens iesniegums ar visu bilanci un peļņas – zaudējuma aprēķinu?

VID atbild, ka iesniegumu samaksas termina pagarinājuma piešķiršanai izskata par tām deklarētājām summām, kas ir norādītas iesniegumā. Par maksājumiem, kuru samaksas termiņš iestāsies vēlāk, attiecīgi nākamajos mēnešos, ir jāiesniedz jauns iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai. Iesniegumā samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai sakarā ar COVID-19 izplatību nav paredzēts ierakstīt bilances vai peļņas – zaudējumu aprēķina datus.

Par maksājumiem, kuru samaksas termiņš iestāsies vēlāk, attiecīgi nākamajos mēnešos, ir jāiesniedz jauns iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai.

Iesniegumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai var iesniegt arī pirms deklarētā maksājuma samaksas termiņa iestāšanos. Tad kopā ar iesniegumu VID aicina iesniegt arī deklarāciju/atskaiti/ziņojumu, attiecībā uz kuru tiek lūgts samaksas termina pagarinājums. Informācija par uzņēmumu, kuram ir piešķirts nodokļu (arī nokavēto) maksājumu samaksas termiņa pagarinājums, netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Lasiet arī: Ko darīt, ja radušās grūtības nomaksāt nodokļus par darbiniekiem izmaksāto algu?

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(3)