nodokli

Ita Bekerta, Mg.oec., LNKA biedre, sertificēta nodokļu konsultante, SIA EK Sistēmas galvenā grāmatvede

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: