kreditora prasījums

Noteikts aizliegums kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu
Laila Kelmere

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: