0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESGRĀMATVEDĪBAPar darba devēja ziņojumu iesniegšanu

Par darba devēja ziņojumu iesniegšanu

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Kā noteikt mēnesi, kurā jāiesniedz VID darba devēja ziņojums atkarībā no datuma, kad izmaksāta alga, atvaļinājuma nauda vai citas summas?  Atbilde No 2021. gada 1. janvāra noteikta citāda darba devēja ziņojuma aizpildīšanas kārtība, un ir divi ziņojuma iesniegšanas varianti: par pārskata mēnesi — līdz nākamā mēneša 17. datumam; par mēnesi, kad veikta izmaksa, — līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 17. datumam. Svarīgi atcerēties: citu nodokļu deklarāciju iesniegšanai termiņi noteikti attiecīgajos likumos (piemēram, PVN deklarācijai — līdz nākamā mēneša 20. datumam);…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Par darba devēja ziņojumu iesniegšanu
Foto: Thanakorn Phanthura – Pexels

Kā noteikt mēnesi, kurā jāiesniedz VID darba devēja ziņojums atkarībā no datuma, kad izmaksāta alga, atvaļinājuma nauda vai citas summas? 

Atbilde

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

No 2021. gada 1. janvāra noteikta citāda darba devēja ziņojuma aizpildīšanas kārtība, un ir divi ziņojuma iesniegšanas varianti:

  1. par pārskata mēnesi — līdz nākamā mēneša 17. datumam;
  2. par mēnesi, kad veikta izmaksa, — līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 17. datumam.

Svarīgi atcerēties:

  • citu nodokļu deklarāciju iesniegšanai termiņi noteikti attiecīgajos likumos (piemēram, PVN deklarācijai — līdz nākamā mēneša 20. datumam);
  • visu nodokļu samaksas termiņš — līdz nākamā mēneša 23. datumam.

Sakarā ar minēto, aizpildot ziņojumu, vairs nav prasības norādīt “izmaksas datumu”. Galvenais — nodokļu samaksas termiņš. 

Ziņojuma 2021. gada versijā saglabāta iemaksu objekta (algas, atlīdzības u.c.) uzrādīšanas kārtība (4. aile) un tai atbilstošas VSAOI (5. aile).

Tāpat starp 5. un 4. aili pastāv matemātiska saikne: 4. aile x VSAOI likme = 5. aile, tādēļ, aizpildot ziņojumu, ir jāizvēlas darba ņēmēja (pasūtījuma izpildītāja) sociālais statuss (aprēķins tiks veikts automātiski).

Savukārt 8. ailē (atšķirībā no iepriekšējās kārtības) ir jāuzrāda ienākuma nodoklis, kas ieturēts no pārskata mēneša aprēķinātās summas. IIN saistību (8. aili) ar 4. un 5. aili nav iespējams pārbaudīt bez papildu informācijas, jo ziņojumā netiek uzrādīti IIN atvieglojumi, kas ietekmē nodokļa summu (pastāv arī citi iemesli).

1. piemērs

Darbinieks Jānis nostrādāja no 5. līdz 9. jūlijam (mēneša sākumā), un viņam aprēķināta alga 200 eiro apmērā, kas izmaksāta pēdējā darba dienā; darbinieks Pēteris nostrādāja no 19. līdz 23. jūlijam (mēneša beigās), un viņam alga aprēķināta 240 eiro apmērā, kas izmaksāta pēdējā darba dienā. 

Abi darbinieki atzīmēja ienākuma gūšanas galveno darbavietu algas nodokļa grāmatiņā (ANG), un abu algai tika piemērots neapliekamais minimums 50 eiro.

No vienas puses, Jānim ir veikts gala aprēķins pašā mēneša sākumā un ir iespējams iesniegt ziņojumu līdz 17. jūlijam. Savukārt Pēterim, kas faktiski atrodas analoģiskā situācijā, to izdarīt nav iespējams, jo visi termiņi jau ir garām. Šādos gadījumos ir pieņemts izstrādāt “uzvedības standartu”, kas nodrošina vienādas darbības attiecībā pret visiem darbiniekiem, kas atrodas vienādā situācijā. 

Tādēļ izmantosim otro darba devēja ziņojuma iesniegšanas variantu un iesniegsim to par jūliju līdz 17. augustam (līdz nākamā pēc izmaksas mēneša), norādot jūlijā izmaksāto algu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada jūliju

MK noteikumu Nr. 827 3. pielikums

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Vārds, uzvārds Apdrošināšanas iemaksu alga
(darba samaksa)
Aprēķinātās VSAOI 34,09% vai cita likme Precizētie ienākumi
(±)
Precizētās VSAOI
(±)
Ieturētais IIN par atskaites mēnesi UDRVN VSAOI datums
3 4 5 6 7 8 9 10
Jānis 200,00 68,18
21,00+47,18
25,80 0,36
Pēteris 240,00 81,82
25,20+56,62
32,96 0,36

Nodokļi no Jāņa un Pētera atlīdzības jāiemaksā Vienotajā nodokļu kontā (VNK) līdz 23. augustam.

Piemēra papildinājums

Ja Jānim un Pēterim būtu darba attiecības ar minēto uzņēmumu un viņiem jūlijā būtu izmaksāta alga par jūniju, tad par jūniju izmaksāto summu jūlijā būtu bijis jāiesniedz darba devēja ziņojums līdz 17. jūlijam un jāsamaksā nodokļi līdz 23. jūlijam. Savukārt, ja jūlijā katrs no viņiem ir nostrādājis kādu laiku un saņēmis galīgo aprēķinu, tad ziņojums par jūliju būtu jāiesniedz VID līdz 17. augustam un nodokļi būtu jāiemaksā VNK līdz 23. augustam.

2. piemērs

Darba devējs par februāri aprēķināto algu 535 eiro apmērā (atzīmēta ANG, VSAOI likme 34,09%, neapliekamo minimumu nepiemēro) Kārlim izmaksā 10. martā, iesniedz VID ziņojumu līdz 17. martam un samaksā ziņojumā aprēķinātos nodokļus līdz 23. martam.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada februāri (izmaksāts martā)

Vārds, uzvārds Apdrošināšanas iemaksu alga
(darba samaksa)
Aprēķinātās VSAOI 34,09% vai cita likme Precizētie ienākumi
(±)
Precizētās VSAOI
(±)
Ieturētais IIN par atskaites mēnesi UDRVN VSAOI datums
3 4 5 6 7 8 9 10
Kārlis 535,00 182,38
56,18+126,20
95,76 0,36

Kārlis turpina strādāt līdz 19. martam, bet no 22. marta līdz 18. aprīlim — dodas atvaļinājumā. Atvaļinājuma naudu kopā ar algu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku martā 1080 eiro apmērā aprēķina un izmaksā 19. martā. Summas sadalās šādi: alga par martu 490 eiro, atvaļinājuma nauda par martu 245 eiro, atvaļinājuma nauda par aprīli 345 eiro. 

Par martu līdz 17. aprīlim VID iesniegts ziņojums, norādot 19. martā izmaksāto algu un atvaļinājuma naudu par martu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas. Neskatoties uz to, ka izmaksāta atvaļinājuma nauda arī par aprīli, tā netiek uzrādīta ziņojumā par martu (nav iestājies pienākums atskaitīties). Pienākums veikt VSAOI par martu iestājas iemaksu objekta aprēķināšanas brīdī (vispārīgā gadījumā neatkarīgi no izmaksas).

Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina no algas par martu un atvaļinājuma naudas par martu un aprīli, jo pienākums maksāt IIN rodas algas izmaksas brīdī.

Nodokļus darba devējs ietur, bet samaksā līdz 23. aprīlim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada martu (izmaksāts 19. martā)

Vārds, uzvārds Apdrošināšanas iemaksu alga
(darba samaksa)
Aprēķinātās VSAOI 34,09% vai cita likme Ieturētais IIN par atskaites mēnesi UDRVN VSAOI datums
3 4 5 6 7 8 9 10
Kārlis 735,00
490,00 + 245,00
250,56
77,17+173,39
193,32
(490+245+345–113,4) x 0,2
0,36

Līdz 17. maijam jāiesniedz ziņojums par aprīli, norādot 19. martā izmaksāto atvaļinājuma naudu par aprīli un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas.

No atvaļinājuma naudas (aprīļa daļas) sociālās iemaksas jāsamaksā līdz 23. maijam, ienākuma nodoklis jau samaksāts iepriekšējā mēnesī.

Šādā veidā kārtota uzskaite pasargā darba devēju no darbinieka negodīgas rīcības.

Ja darbinieks pēc atvaļinājuma neatgriežas darbā, bet nodokļi laikus (no visas summas) nebūtu ieturēti, darba devējam nav nekādas iespējas atprasīt tos no darbinieka. Aprakstītajā piemērā darba devējam tikai jāatskaitās VID, jo nodokļi tika aprēķināti un ieturēti, izmaksājot atvaļinājuma naudu martā. 

Diemžēl tas nepasargā no situācijas, kad atvaļinājums tika piešķirts par vēl nenostrādāto periodu, ja darbinieks nevēlas turpināt darba attiecības, bet nav iespējams ieturēt pārmaksāto (neatstrādāto) atvaļinājumu naudu.

Faktiski Kārlis pēc atvaļinājuma beigām (pēc 18. aprīļa) vēl strādās, un ziņojumā būs uzrādīta aprēķinātā alga un nodokļi par visu mēnesi (papildināta 4. un 5. aile), nevis tikai atvaļinājuma nauda. Tad arī 8. ailē būs uzrādīts IIN, bet tikai no algas par darbu pēc atvaļinājuma. 

Darba devēja ziņojums par 2021. gada aprīli (izmaksāts 19. martā)

Vārds, uzvārds Apdrošināšanas iemaksu alga
(darba samaksa)
Aprēķinātās VSAOI 34,09% vai cita likme Precizētie ienākumi
(±)
Precizētās VSAOI
(±)
Ieturētais IIN par atskaites mēnesi UDRVN VSAOI datums
3 4 5 6 7 8 9 10
Kārlis 345,00 117,62
36,23+81,39
0,36

3. piemērs

Didzim nodibinātas darba attiecības ar darba devēju un noteikta alga 1000 eiro mēnesī (iesniegta ANG, IIN atvieglojums par trim apgādājamām personām, papildu atvieglojums sakarā ar invaliditāti, VSAOI darba ņēmēja daļa 10,5%, neapliekamais minimums netiek piemērots). Vienlaikus Didzis noslēdz ar darba devēju uzņēmuma līgumu par summu 200 eiro. Par šo līgumu jānosūta VID ziņas par darba ņēmēju sākumā ar kodu 11 un 81 un, beidzoties līgumam, — ar kodu 25 un 82.

Aprēķinot nodokļus no algas, iznāk negatīvs apliekamais ienākums (par daudz tiesību uz atskaitījumiem). Parastos apstākļos (ja nebūtu papildu ieņēmumu) Didzim nebūtu aprēķināts ienākuma nodoklis. Bet piemērā minētajā situācijā ir iespēja pārcelt neizmantoto atskaitījumu daļu uz citu ienākumu. 

Lai samazinātu IIN parāda rašanos, uzņēmuma līguma atlīdzībai piemēro 23% likmi, savukārt šādi aprēķināto IIN drīkst samazināt ar nodokli no neizmantoto atskaitījumu summas, kurai piemērota 20% IIN likme.

1000 eiro — darba līgums 200 eiro — uzņēmuma līgums
Ienākums, kuram tiek piemērota IIN likme 20% 1000,00 Ienākums, kuram tiek piemērota IIN likme 23% 200,00
VSAOI 10,5% –105,00 Aprēķinātais IIN 200 × 23% = 46,00
Atvieglojumi par
trim personām
–750,00 VSAOI 10,5 % 21,00 × 20% = 4,20
Papildu atvieglojums 

(II grupa)

–154,00 Neizmantotā atskaitījumu daļa, ko reizina ar 20% likmi 9,00 × 20% = 1,80
Apliekamais ienākums = –9,00 Par mēnesi aprēķināts IIN 46,00 – 4,20 – 1,80 = 30,00 eiro

Aizpildot ziņojumu, ieņēmumi tiek summēti un tiem piemērota vienāda VSAOI likme, savukārt ienākuma nodoklis 8. ailē jāuzrāda tikai no algas (šeit nodokļa nav, jo atskaitījumu par daudz).

Darba devēja ziņojums par 2021. gada ––––––––––– mēnesi

Vārds, uzvārds Apdrošināšanas iemaksu alga
(darba samaksa)
Aprēķinātās VSAOI 34,09% vai cita likme Precizētie ienākumi
(±)
Precizētās VSAOI
(±)
Ieturētais IIN par atskaites mēnesi UDRVN VSAOI datums
3 4 5 6 7 8 9 10
Jānis 1200,00 409,08
126,00+283,08
0,36

Vienlaikus par uzņēmuma līgumu līdz nākamā pēc izmaksas mēneša 15. datumam VID ir jāiesniedz paziņojums, kur arī parādās no atlīdzības ieturētais IIN.

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām

(MK 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr. 667)

Ieņēmumu kods 1008 – uzņēmuma līgums 05 200,00
Neapliekamais minimums 07
Atvieglojumi par apgādājamiem 08
Attaisnotie izdevumi: Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10,5% vai cita likme 10 21,00
Ienākums, no kura ir aprēķināts nodoklis
(05. – 06. – 07. – 08. – 09. – 10. – 11. – 12. – 13. – 14. rinda)
15 179,00
Ieturētais ienākuma nodoklis  16 30,00

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada aprīļa (472.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: