0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻISaskaņošanai nodots informatīvais ziņojums "Par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu"

Saskaņošanai nodots informatīvais ziņojums “Par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu”

Valsts sekretāru sanāksmē 23. augustā tika izskatīts Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums “Par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu”. Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21 “Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa” algas nodokļa grāmatiņu izgatavošanu, izsniegšanu un to uzskaiti nodrošina Valsts ieņēmumu dienests ( VID). Algas nodokļa grāmatiņa ir apliecināma ar VID amatpersonas parakstu un spiedogu un  nodokļa maksātājam to izsniedz papīra dokumenta veidā tikai klātienē VID klientu apkalpošanas centrā. Nodokļu grāmatiņas viena no funkcijām ir piereģistrēt ziņas par fiziskajai personai piemērotajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmajā daļā noteikti atvieglojumi, ko piemēro fiziskajai personai −…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

1 komentārs

Pierakstīties
Paziņot par
1 Komentārs
jaunākie
vecāki populārakie
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Aiva@lid.lv
ai***@lid.lv(@aivalid-lv)
9 gadi atpakaļ

Beidzot ir arī pozitīvas reformas.
Vai būs kārtība kā piereģistrē pirmo reizi algu grāmatiņu darbiniekam, respektīvi, kurš uzsāk darba gaitas? Kāda kārtība, ja pusaudzis strādās vasaras darbos, kas veiks šīs izmaiņas darba devējs vai darbinieks?

Valsts sekretāru sanāksmē 23. augustā tika izskatīts Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums “Par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu”.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.21 “Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa” algas nodokļa grāmatiņu izgatavošanu, izsniegšanu un to uzskaiti nodrošina Valsts ieņēmumu dienests ( VID). Algas nodokļa grāmatiņa ir apliecināma ar VID amatpersonas parakstu un spiedogu un  nodokļa maksātājam to izsniedz papīra dokumenta veidā tikai klātienē VID klientu apkalpošanas centrā. Nodokļu grāmatiņas viena no funkcijām ir piereģistrēt ziņas par fiziskajai personai piemērotajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmajā daļā noteikti atvieglojumi, ko piemēro fiziskajai personai − vienam no apgādniekiem:
 • par nepilngadīgu bērnu;
 •  par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par nestrādājošu laulāto;
 • par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem;
 • par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • par apgādībā esošu personu apgādājamiem;
 • par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti);
 • par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.
Kā rakstīts informatīvajā ziņojumā, VID rīcībā jau šobrīd ir informācija, kas tiek saņemta no citiem valsts reģistriem par fiziskās personas:
 • -  nepilngadīgu bērnu;
 • -  laulāto;
 • -  vecākiem;
 • -  piešķirtajām invaliditātes pensijām;
 • - piešķirtajām pensijām (tajā skaitā izdienas pensijām, speciālajām valsts pensijām);
 • - piešķirto izdienas pensiju atbilstoši Militārpersonu izdienas pensiju likumam;
 • - piešķirto izdienas pensiju atbilstoši Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumam.
Taču normatīvais regulējums paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojums piemērojams arī:
 • invalīdiem – personai noteikto invaliditātes grupu apliecina saskaņā ar Invaliditātes likumu izsniegta invalīda apliecība;
 • politiski represētajām personām – politiski represētās personas statusu apliecina saskaņā ar likumu “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” izsniegta politiski represētās personas apliecība;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu apliecina saskaņā ar likumu “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu” izsniegta nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība.
VID patlaban elektroniski nesaņem informāciju no citiem valsts reģistriem vai pirmavota iestādes par:
 •  invaliditāti;
 • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu;
 • bērnu līdz 24 gadu vecumam, kurš iegūst izglītību vispārējā, profesionālā, augstākā vai speciālā izglītības iestādē;
 • vecvecākiem;
 • mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus);
 • nepilngadīgu brāli un māsu, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
 • apgādībā esošu personu apgādājamiem;
 • personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti);
 • maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.
Tādējādi šī informācija par piemērojamo atvieglojumu pamatojumu tiek pieprasīta no pašas fiziskās personas rakstisku izziņu formā. Līdz ar to pašreizējā algas nodokļa grāmatiņu izsniegšanas kārtība rada administratīvo slogu gan VID, gan nodokļu maksātājiem, turklāt VID, administrējot algas nodokļa grāmatiņu izsniegšanu, sastopas ar gadījumiem, kad fiziskā persona vai tā darba devējs nozaudē algas nodokļa grāmatiņu, darba devējs neatdod algas nodokļa grāmatiņu darba ņēmējam vai darba devējs nav sastopams, tādējādi darba ņēmējam nav iespējams no darba devēja saņemt tam iesniegto algas nodokļa grāmatiņu. Tāpat ir konstatēti gadījumi, kad atvieglojumus piemēro vairākās darba vietās vienlaikus vai persona ir apgādībā vienlaikus vairākām personām. Informatīvajā ziņojumā uzsvērts, ka turpmāk būtu jānodrošina iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanai nepieciešamās informācijas elektroniska apmaiņa ar valsts iestādēm – informācijas turētājām (piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, pašvaldības u.c.). VID ir izvērtējis iespēju visu informāciju par personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem nodrošināt elektroniskā veidā, ar 2014.gada 1.janvāri ieviešot elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas.. Fiziskajai personai un tās darba devējam, kurš piemēros atvieglojumus, pašreizējā algas nodokļa grāmatiņā norādītā informācija turpmāk būs pieejama tikai elektroniski VID Elektroniskās deklārēšanas sistēmā (EDS NMDS), bet fiziskajām personām, kas nav EDS klienti, – vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv būs iespēja saņemt informāciju par tai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem un to, kurš darba devējs atvieglojumus piemēro. Turklāt fiziskajai personai gan EDS, gan arī portālā www.latvija.lv būs iespējams iesniegt paziņojumu par izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumos. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka izmaksas, lai nodrošinātu elektroniski pieejamu informāciju par personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem, plānojamas 159 760,00 latu apmērā, kas tiks nodrošinātas VID 2013.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.  

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: