Par gada pārskata sagatavošanu par 2018. gadu stāstīs 18. decembra seminārā

Aicina apmeklēt semināru

2018. gada pārskata sagatavošanas jautājumi, kam jāpievērš uzmanība

Seminārs notiks 18. decembrī plkst. 10:00 – 14:30 Viesnīcā “Radi un Draugi”, Mārstaļu ielā 3, Rīgā

PIETEIKTIES ŠEIT

SEMINĀRU VADA

dzereleSandra Dzerele,
zvērināta revidente, SIA Sandra Dzerele un Partneris partnere

SEMINĀRA PROGRAMMA

 1. Uz gada pārskata sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti.
 2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība, sagatavojot finanšu pārskatus.
 3. Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanas tiesības, pienākumi un prasības.
 4. Pārskata gada periods un tā maiņas nosacījumi un pamatojums.
 5. Vadības aplēses un to būtība.
 6. pēc bilances datuma un to ietekme uz finanšu pārskatu.
 7. Gada pārskata posteņu inventarizācijas prasības, datu noformēšana un rezultātu atspoguļošana grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatos.
 8. Darbības pēc visu posteņu un kontu inventarizācijas.
 9. Grāmatvedības politikas maiņas un iepriekšējo periodu kļūdas atspoguļošana finanšu pārskatos.
 10. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšanas un uzradīšanas prasības finanšu pārskatā.
 11. Radniecīgo, asociēto un saistīto sabiedrību atšķirības un to klasifikācija un uzrādīšanas prasības finanšu pārskatā.
 12. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata uzrādīšana finanšu pārskatā.
 13. Sabiedrību iedalījums kategorijās un finanšu pārskatu sastāvs atkarībā no sabiedrības kategorijas.
 14. Finanšu pārskata pielikumu vai piezīmju saturs un noformējums.
 15. Gada pārskatu noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana.
 16. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude.
 17. Pamatlīdzekļu vispārīgās prasības uzskaitē un izmaiņas finanšu pārskatu uzrādīšanā, pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana, izslēgšana un pārklasifikācijaun uzskaite pēc iegādes.
 1. Pārvērtēšanas rezerve un tās ietekme uz pamatlīdzekļu nolietojumu.
 2. Nolietojuma ietekme uz finanšu pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokli.
 3. Krājumu uzskaite un novērtēšana iegādes brīdī un pēc sākotnējās atzīšanas un pašizmaksā iekļaujamie aizņēmuma procenti.
 4. Krājumu nocenošana, norakstīšana, preču zudumi un to ietekme uz UIN.
 5. Šaubīgo vai bezcerīgo debitoru uzskaite, uzrādīšana finanšu pārskatā un to ietekme uz UIN.
 6. Aktuālie jautājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem no saistītajām pusēm.
 7. Kārtējās un ārkārtas .

Atbildes uz jautājumiem.

Jautājumus semināra vadītājam lūdzu iesūtīt: valts@lid.lv

Cena žurnālu abonentiem €89 + , pārējiem €99 + .
Ja esat kāda mūsu žurnāla abonents, pirkumu grozā ievadiet atlaižu kodu: Abonents

PIETEIKTIES ŠEIT

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze. Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par