Par nepietiekamu klientu izpēti VID soda arī grāmatvedības, revīzijas un audita ārpakalpakalpojumu sniedzējus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktīvi veic pārbaudes uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības, revīzijas un audita pakalpojumus, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN) prasību izpilde. No  VID publicētās informācijas izriet, ka biežākie pārbaudēs konstatētie trūkumi ir Iekšējā kontroles sistēmā atklātas nepilnības, nav veikta darbinieku apmācība, nepietiekama klientu izpēte, tai skaitā nav noskaidroti patiesie labumu guvēji, kā arī nav noteikti NILLTF riski. Lursoft apkopotā informācija rāda, ka par likuma prasību neievērošanu VID…
 

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties