0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIPārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2013.gada aprīlī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2013.gada aprīlī

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā, kas pieņemti un/vai stājušies spēkā aprīlī. Normatīvā akta nosaukums Komentārs/ skaidrojums Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.198 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 „Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu”” -        Ar grozījumiem noteikts, ka informācija pēc pieprasījuma ir sniedzama ne tikai par konkrētu nodokļu maksātāju, bet arī par citu saistītu personu un tās veiktajiem darījumiem, kam varētu būt ietekme attiecībā…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā, kas pieņemti un/vai stājušies spēkā aprīlī.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/

skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.198 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 „Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu”” -        Ar grozījumiem noteikts, ka informācija pēc pieprasījuma ir sniedzama ne tikai par konkrētu nodokļu maksātāju, bet arī par citu saistītu personu un tās veiktajiem darījumiem, kam varētu būt ietekme attiecībā uz konkrētā nodokļu maksātāja nodokļu apmēra noteikšanu; noteikti informācijas sniegšanas vai pieprasījuma saņemšanas apstiprināšanas termiņi VID; VID tiesības lūgt atsauksmi ES dalībvalsts kompetentajai iestādei par VID sniegto informāciju, kā arī VID pienākumu nosūtīt atsauksmi par saņemto informāciju, ja to lūdz ES dalībvalsts kompetentā iestāde; noteikta informēšanas procedūra un termiņi, konstatējot trūkumus informācijas pieprasījumā; noteiktas VID tiesības nodot no to valstu kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvijas ir noslēgusi starptautiskos līgumus, saņemto informāciju citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentai iestādei; noteikti pienākumi nodrošināt plašāku sadarbību jebkurai dalībvalstij, ja tā nodrošina plašāku sadarbību nekā paredzēts saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem. Saskaņota terminoloģija ar Kredītiestāžu likumu, nosakot, ka ES tiesību aktos minēto prasību izpildei kompetentās iestādes apmainās ar paredzami svarīgu vai svarīgu informāciju.

09.04.2013.

20.042013.

Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.211 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem””  Noteikumu 2.punktā precizēta tiesību norma, kas paredz nepiemērot prasību par minimālā lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma  –vismaz 0,2 liellopu vienības – nodrošināšanu uz vienu patstāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju hektāru. Minēto prasību nepiemēros lauksaimniekiem, kas līdz kārtējā gada 1.jūnijam būs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārie ražotāji. Noteiktais izņēmums attiecas  tikai uz tiem lauksaimniekiem, kam līdz kārtējā gada 1.jūnijam datu centrā nebūs reģistrēts ganāmpulks, novietne un lauksaimniecības dzīvnieki. Noteikumos ir noteikts, ka lauksaimnieki iesniegumus dīzeļdegvielas saņemšanai iesniedz no kārtējā gada 10.aprīļa līdz 1.jūnijam. Lai lauksaimniekiem mazinātu administratīvo slogu, noteikumos ir pagarināts reģistrēšanās pēdējais datums dzīvnieku barības primāro ražotāju reģistrā, to nosakot no kārtējā gada 1.marta līdz 1.jūnijam. 3.punktā ir precizēta tiesību norma, kas ļauj ieskaitīt noteiktajos ieņēmumos par iepriekšējo gadu aprēķinātos, bet kārtējā gadā saņemtos ES atbalsta maksājumus.  Lauksaimniecības produkcijas ražotājs var saņemt akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai par to kārtējā gada atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu, meža vai purva zemes platību vai pieteikto zemes hektāru skaitu zem zivju dīķiem, kuriem piemērots audzēšanas cikla koeficients 1:3 un par kuriem ieņēmumi ir vismaz 200 latu no hektāra. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu saņem lauksaimniecības produkcijas ražotājs, ja papildus ieņēmumiem ir nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru. Prasību par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu nepiemēro primārajiem dzīvnieku barības ražotājiem.

16.04.2013.

26.04.2013.

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"  Likums papildināts ar  jaunu terminu „līgums par ieguldījumu veikšanu”, kurā precīzi nodefinētas starp kapitālsabiedrību un brīvostas pārvaldi vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi slēdzamā līguma sastāvdaļas un maksimālais termiņš, kas nepārsniedz piecus gadus no līguma slēgšanas dienas; precizēts termins „uzkrātā ieguldījumu summa”, nosakot, ka Ventspils brīvostas licencēta kapitālsabiedrība, tāpat kā Liepājas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība un Rīgas brīvostas licencēta kapitālsabiedrība, uzkrāto ieguldījumu summu aprēķina ar taksācijas periodu, kurās noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu. Pārejas noteikumu 6.punktā noteiktais termiņš, kādā licencētas kapitālsabiedrības un brīvostas pārvaldes ir tiesīgas piemērot veiktajiem ieguldījumiem tiešo nodokļu atvieglojumus pagarināts  līdz 2035.gada 31.decembrim. Precizēts  7.punkts, nosakot, ka likumā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti, ņemot vērā Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti uz līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanas brīdi, un to uz līgumā noteiktajiem un faktiski veiktajiem ieguldījumiem piemēro līdz taksācijas periodam, kamēr tiek sasniegts līgumā noteiktais kapitālsabiedrībai maksimāli piemērojamais procentu apmērs no uzkrātās ieguldījumu summas; svītrots  8.punkts un  likuma pārejas noteikumi  papildināti           ar jaunu 15.punktu, kas nosaka kārtību, kādā piemērojami valsts atbalsta pasākumi, ja zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai nav noslēgts līgums ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi par ieguldījumu veikšanu saskaņā ar šo grozījumu 1.panta 13.apakšpunktā noteiktajiem līguma nosacījumiem.

25.04.2013.

09.05.2013.