0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā jūnijā

VID pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā jūnijā

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada jūnijā. Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemts Spēkā no Grāmatvedības likums Likuma mērķis ir veicināt patiesa un skaidra priekšstata nodrošināšanu par uzņēmumu finansiālo stāvokli.  Likums nosaka grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma subjektu tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, grāmatvedības kārtošanu reglamentējošās prasības, administratīvos pārkāpumus grāmatvedības jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Likumā noteikti grāmatvedības uzdevumi: nodrošināt uzņēmuma vadību ar grāmatvedības informāciju; nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma mantu, saistībām, finansiālo stāvokli, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu; veikt nodokļu aprēķināšanu; nodrošināt…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis pārskatu par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2021. gada jūnijā.

Normatīvā akta nosaukums Komentārs/skaidrojums Pieņemts Spēkā no
Grāmatvedības likums Likuma mērķis ir veicināt patiesa un skaidra priekšstata nodrošināšanu par uzņēmumu finansiālo stāvokli.  Likums nosaka grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma subjektu tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, grāmatvedības kārtošanu reglamentējošās prasības, administratīvos pārkāpumus grāmatvedības jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Likumā noteikti grāmatvedības uzdevumi:

 • nodrošināt uzņēmuma vadību ar grāmatvedības informāciju;
 • nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma mantu, saistībām, finansiālo stāvokli, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu;
 • veikt nodokļu aprēķināšanu;
 • nodrošināt ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskatu periodiem.

Noteikti jauni likuma subjekti:

 • reliģisko organizāciju iestādes (piemēram, garīgā personāla mācību iestādes, misijas, klosteri);
 • citas publiskās personas un iestādes, patstāvīgās iestādes (piemēram Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija);
 • tādu fizisko personu apvienības, kuras veic saimniecisko darbību;
 • Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas politiskās partijas un Eiropas politiskie fondi. Jaunajā likumā iekļautas arī citas  būtiskas izmaiņas.
10.06.2021. 01.01.2022.
Grozījumi Muitas likumā Ar grozījumiem likumā VID noteiktas jaunas tiesības un pienākumi, kā arī veicamās darbības. Muitas iestāde kontrolēs pārrobežu pasta sūtījumus, lai atklātu aizdomīgus pasta sūtījumus, un izņems, atvērs, glabās un iznīcinās aizdomīgos pasta sūtījumus. Jaunā redakcijā izteikts likuma 6.1 pants – Pierādījumi par pilnvarojumu un  likuma 13. panta pirmā, otrā un trešā daļa, kas nosaka dokumentu iesniegšanas kārtību  muitas iestādei. Likums papildināts ar   13.1 pantu un  14.114.214.314.414.5, 14.6 pantu. Likumā veikti arī citi grozījumi un papildinājumi. 10.06.2021 29.06.2021.
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā Grozījumi likumā veikti, lai novērstu Moneyval progresa ziņojumā konstatētos trūkumus, atbilstoši novērtējumam par Latvijas progresu tehnisko rekomendāciju izpildē un nodrošināt atbilstību FATF rekomendācijām attiecībā uz patiesā labuma guvēja atbilstības vērtēšanu. Ar grozījumiem precizētas atsevišķas likuma normas, atbilstoši  Eiropas Komisijas norādēm. 15.06.2021. 12.07.2021.
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Grozījumi veikti, lai noteiktu, ka personām, kurām ir sniegts atbalsts ārkārtējās situācijas laikā, pabalstu (dīkstāves pabalsta un atbalsta par dīkstāvi,  dīkstāves palīdzības pabalsta, bezdarbnieku palīdzības pabalsta, vecāku pabalsta turpinājuma, jaunā speciālista pabalsta un slimības palīdzības pabalsta) periodi tiek pielīdzināti apdrošināšanas stāžam. Tādējādi likuma 6. pants  papildināts ar jaunu   5.2 un 5.3 daļu. 15.06.2021. 12.07.2021.
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” Likuma 1. pants papildināts  ar 35. un 36. punktu, nosakot divus jaunus terminus: saimnieciskās darbības ieņēmumu konts ir konts, kurš atbilst Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam terminam “maksājumu konts” un kuru nodokļu maksātājs izmanto vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma ietvaros (35. punkts) un vienkāršotais nodokļa samaksas risinājums – speciāls nodokļa aprēķināšanas, ieturēšanas un uzskaites risinājums, kas piemērojams šajā likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot konkrētā nodokļa likuma nosacījumus. Grozījumi veikti likuma 22.2 pantā,  kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību  VID par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem. Noteikumi papildināti ar jaunu XVII nodaļu “Vienkāršotais nodokļa samaksas risinājums”. 16.06.2021. 12.07.2021.
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā Ar grozījumiem noteikts, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem ir izvēles iespēja mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanā un nomaksā izmantot vienkāršotu nodokļa nomaksas risinājumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē. Tādējādi, likums papildināts ar   7.1 pantu –  Vienkāršotā mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība.  Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs nesniegt šā likuma 7. pantā minēto mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju, kā arī mikrouzņēmumu nodokļa samaksai nepiemērot šā likuma 7. pantā noteikto kārtību, ja ievēroti šādi nosacījumi:

 1. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ievēro likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktos nosacījumus par vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma izmantošanu;
 2. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam nav mikrouzņēmumu nodokļa parādu dienā, kad tas piesakās izmantot vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu;
 3. laikposmā, kad mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs izmanto vienkāršoto nodokļa samaksas risinājumu, visi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumi ir ieskaitīti vai iemaksāti saimnieciskās darbības ieņēmumu kontā (likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē) un uzrādīti saimnieciskās darbības ieņēmumu konta kredīta apgrozījumā;
 4. mikrouzņēmums kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā.

Turpmāk lēmumu par mikrouzņēmuma kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu rakstveidā neizdos, bet lēmumu paziņos, informāciju publicējot Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.  Savukārt attiecībā uz nelabvēlīgu lēmumu par atteikumu reģistrēt mikrouzņēmumu kā MUN maksātāju tiek saglabāts esošais lēmuma paziņošanas veids un spēkā stāšanās kārtība.

16.06.2021. 12.07.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 27. maija noteikumi Nr. 334 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” Ar grozījumiem atbalsta periods pagarināts par 2021.gada jūnija mēnesi un atbalsta apmērs noteikts 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 EUR mēnesī. Atbalsta programma papildināta ar papildus finansējumu, kas nepieciešams pieteikumiem par 2021.g. jūnija mēnesi: ~50 000 000 EUR. Veikti tehniski precizējumi. 27.05.2021. 08.06.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 359 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli” Noteikumi nosaka kārtību, kādā stipendijām no Ministru kabineta apstiprināto fondu vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem piešķirams atbrīvojums no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Lai fonds varētu pretendēt uz iekļaušanu ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprinātajā sarakstā, kur iekļauti fondi un programmas, no kuru līdzekļiem izmaksātās stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, noteikumi nosaka līdz taksācijas gada 15. jūnijam vai 15. decembrim Finanšu ministrijai  iesniedzamo informāciju.  Spēku zaudē Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumi Nr. 337 “Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 08.06.2021. 11.06.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 365 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”” Ar grozījumiem pilnveidota informācijas sniegšanas kārtība un dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam par dabas resursu nodokli un piesārņojumu.

 

08.06.2021. 11.06.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 371 “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”” No 1. jūlija, informācija par autoratlīdzību izmaksu autoram, kurš nav reģistrējis saimniecisko darbību, laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim jāpaziņo ar tam speciāli piešķirtu jaunu kodu – 1061. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas izmaksātājam ir pienākums nosūtīt paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam, norādot jaunu ienākuma veida kodu 1061. 15.06.2021. 01.07.2021.
Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija  noteikumi Nr. 427 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899  “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” Ar grozījumiem precizēts autoru darbu un izpildījumu veidi, kuriem piemēro nosacītos izdevumus, kas saistīti ar samaksas par intelektuālo īpašumu gūšanu par noteiktiem autoru darbu un izpildījumu veidiem, t.i., pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, atskaitīt no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izdevumus, kuri saistīti ar iepriekš norādīto autoru darbu un izpildījumu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu. Noteikumu  57. punkts nosaka  autoru darbu un izpildījumu veidus un nosacīto izdevumu piemērošanas apmēru (50%  un  25% ). Noteikumu 57.punktā vairs netiek iekļauti izdevumi, kas saistīti ar atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu. 29.06.2021. 01.07.2021.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: