Budžetā jāiemaksā sezonas laukstrādnieku nodoklis

0
Kad:
16/09/2019 pilnas dienas
2019-09-16T00:00:00+03:00
2019-09-17T00:00:00+03:00

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli aprēķina, ietur un iemaksā budžetā sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis iemaksājams budžetā līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts. Septembrī – līdz 16. datumam, jo 15. datums iekrīt brīvdienā.