Lai segtu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9 panta devītajā daļā minētos zaudējumus, kuri nav segti
taksācijas gada laikā, maksātājs var iesniegt gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas
deklarāciju, sākot ar pēctaksācijas gada 1. martu.
(IIN likums, 19. p. 5.3 d.)