Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājuma termiņš par fiziskās personas- nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899. “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 4. pielikums).