Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijas iesniegšanas un samaksas termiņš – līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. (Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7. pants (2))

Mēneša laikā no deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt ne vairāk kā divas reizes.

Ja MUN deklarāciju precizē vēlāk nekā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai palielināt darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādītu darbinieku, vai iekļaut jaunu darbinieku.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, MUN (t.sk. par 2020. gada 4. ceturksni) maksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Ja gadā mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātais nodoklis nepārsniedz 50 eiro, nodokli 50 eiro apmērā maksā vienotajā nodokļu kontā līdz nākamā gada 23. janvārim.

Līdz 2021. gadam visiem MUN maksātājiem deklarācijas obligāti jāiesniedz elektroniski, Valsts ieņēmumu dienesta (VID)elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS!