Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas iesniegšanas un samaksas termiņš – līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. (7. pants (2))