Gadam beidzoties, darba devējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc darbinieka pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kā arī nosūta VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. (IIN likums,
17. p. 6. p.)

Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām. Šogad 1. februāris iekrīt sestdienā, tātad beigu termiņš ir 3. februāris. (IIN likums,
17. p. 7. p.)