Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15. datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 eiro.

2020. gadā 15. februāris ir sestdiena, tāpēc termiņš pagarināms līdz pirmdienai, 17. februārim.

Likums “Par nodokļiem un nodevām”, 30. pants.