UIN deklarācijas iesniegšana VID

0
Kad:
20/09/2019 pilnas dienas
2019-09-20T00:00:00+03:00
2019-09-21T00:00:00+03:00

Nodokļa maksātājs uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju iesniedz VID līdz pēctaksācijas perioda (nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda) 20. datumam.
Nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiesniegt VID deklarāciju par to taksācijas periodu, kurā neveidojas ar UIN apliekams objekts, izņemot deklarāciju par taksācijas periodu, kurš attiecas uz pārskata gada pēdējo mēnesi.
Aprēķināto nodokli nodokļa maksātājs patstāvīgi pārskaita valsts budžetā līdz pēctaksācijas perioda 20. datumam.