0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

VISI RAKSTIPašvaldības turpina izvirzīt savas prasības valdībai izglītības, sociālo jautājumu un citu aktuālu jautājumu risināšanā

Pašvaldības turpina izvirzīt savas prasības valdībai izglītības, sociālo jautājumu un citu aktuālu jautājumu risināšanā

Ir vairāki būtiski jautājumi, kuros pašvaldības gribētu rast risinājumu sarunās ar valdību par 2013.gada budžetu, tāpēc 20.septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas ar Finanšu ministriju par Ministru kabineta (MK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2013.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu. MK un LPS vienošanās domstarpību protokolā tiek skatīta virkne jautājumu, kas skar pašvaldību intereses attiecībā uz nākamā gada budžetu. Viens no svarīgākajiem protokola jautājumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, ko šogad LPS pieprasa ieskaitīt pašvaldību budžetā 85%. Pirmkārt, vairāku valdības un Saeimas pieņemto vai plānoto lēmumu realizācijai pašvaldībām jārod ievērojami papildu budžeta līdzekļi. Otrkārt, pašvaldības ir solidāri piedalījušās budžeta…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Ir vairāki būtiski jautājumi, kuros pašvaldības gribētu rast risinājumu sarunās ar valdību par 2013.gada budžetu, tāpēc 20.septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas ar Finanšu ministriju par Ministru kabineta (MK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2013.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu. MK un LPS vienošanās domstarpību protokolā tiek skatīta virkne jautājumu, kas skar pašvaldību intereses attiecībā uz nākamā gada budžetu. Viens no svarīgākajiem protokola jautājumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, ko šogad LPS pieprasa ieskaitīt pašvaldību budžetā 85%. Pirmkārt, vairāku valdības un Saeimas pieņemto vai plānoto lēmumu realizācijai pašvaldībām jārod ievērojami papildu budžeta līdzekļi. Otrkārt, pašvaldības ir solidāri piedalījušās budžeta konsolidācijas pasākumos laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam, tāpēc LPS uzskata, ka ekonomikas izaugsmes posmā ir jānodrošina līdzsvarots nodokļu ieņēmumu pieauguma sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu. Krīzes gados, ievērojami sarūkot pašvaldību budžetam, būtiski samazinājās arī pašvaldību finanšu iespējas nodrošināt to infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, kas šobrīd prasa rast steidzamus risinājumus. LPS stingra nostāja ir arī jautājumā par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu algām. No 2013.gada 1.janvāra LPS pieprasa nodrošināt no valsts budžeta finansējumu visu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, lai atbrīvotu līdzekļus pašvaldību budžetā bērnudārzu rindu jautājuma risināšanai un bērnudārzu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. Tāpat LPS prasa Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, precīzi definējot terminu "bezmaksas izglītība" un nosakot bezmaksas izglītības pakalpojuma groza saturu. No valsts budžeta, sākot ar 2013.gadu, visām izglītības iestādēm pilnībā nodrošināt finansējumu minimālā mācību līdzekļu groza iegādei. Smags jautājums vienošanās domstarpību protokolā ir par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju, jo vietējiem reģionālajiem maršrutiem finansējums nākamgad plānots tikai 73% apmērā. Plānotais finansējums vietējiem reģionālajiem maršrutiem ir par 2,09 miljoniem mazāks nekā 2012. gadā (11,19 milj.), ieskaitot papildus finansējumu 2012.gadā, kas saistīti ar neveiktajiem konsolidācijas pasākumiem 2012.gadā un 2011.gada parāda kompensāciju reģioniem. Pilnībā tiek ignorēti normatīvie akti, kas nosaka, ka valsts dotācijas apjoms sabiedriskajam transportam nosakāms tādā apmērā, lai nodrošinātu reģionu iedzīvotājiem nokļūšanu līdz izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, darbavietām, valsts un pašvaldību institūcijām to normālajā darba laikā. LPS arī kategoriski iebilst pret sagatavotajiem grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz izslēgt plānošanas reģionu kompetenci sabiedriskā transporta organizācijā un pieprasa veikt argumentētu analīzi maršrutu izvērtēšanā, sniedzot argumentētu pamatojumu sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanas centralizācijai. Jautājumā par autoceļu finansējumu LPS pieprasa valsts un pašvaldību autoceļu finansēšanas modeli ieviest ar 2013.gadu, paredzot autoceļu finansējumam 2013.gadā piesaistīt 20% no akcīzes nodokļa un visus ieņēmumus no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa vai 2013.gada finansējumu paredzēt vismaz 2011.gada līmenī. 2012.gadā paredzētais autoceļu un ielu finansējums pirms budžeta likuma grozījumiem pašvaldībām apjoma ziņā atbilda 2001.gada līmenim, taču, ja šo finansējumu izvērtē 2000.gada cenās, tad tik zems valsts finansējums pašvaldību mērķdotācijām nav bijis nekad. Valsts atbalsts pašvaldību autoceļiem un ielām ir 413 lati gadā uz vienu kilometru. Plānotais 2013.gada finansējums pašvaldību autoceļiem ir faktiski par 10% mazāks nekā 2012.gadā. LPS uzskata, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir jāgroza atbilstoši Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Ja sociālās palīdzības pabalsti tiek finansēti no pašvaldību budžeta, pabalstu veidi, apjomi, izmaksas un aprēķināšanas kārtība pašvaldībām jānosaka pašām savos saistošajos noteikumos, kas nozīmē, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums to vairs nenosaka. Ja valdība nepiekrīt šādam uzstādījumam, un ir vēlme arī turpmāk saglabāt visā valstī vienādu GMI pabalstu, tad no 2013.gada 1.janvāra tas pilnā apmērā ir jāizmaksā no valsts budžeta. Trūcīgo personu skaits un GMI saņēmēju skaits mēnesī vidēji joprojām ir divas reizes lielāks nekā pirmskrīzes periodā, tādēļ valsts nedrīkst visu atbildību par sociālo jomu pārlikt tikai uz pašvaldību pleciem. Sarunās ar ministriju konkrētajos jautājumos vienošanos nepanāca, taču puses panāca vienošanos tādos jautājumos kā valsts mērķdotācijas skolotāju algu finansēšanai, pašvaldību nenodokļu ieņēmumu un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem 2013.gadā, par mērķdotāciju apjomu izglītības un kultūras pasākumiem no valsts budžeta, par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pasākumiem un citiem jautājumiem. MK un LPS vienošanās domstarpību protokola projektu skatīs Ministru kabineta komitejas paplašinātajā sēdē, 24.septembrī.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: