Pašvaldības var reģistrēties konkursam, lai saņemtu ES finansējumu Wi-Fi iekārtu iegādei un uzstādīšanai

Eiropas Komisija 20. martā atklāja tīmekļa portālu WiFi4EU. Tagad pašvaldības visā Eiropā tiek aicinātas reģistrēties maija vidū gaidāmajam pirmajam projektu konkursam par iespēju saņemt ES finansējumu publisku bezmaksas bezvadu interneta tīklāju ( hotspots) ierīkošanai.

Programma WiFi4EU piedāvā pašvaldībām vaučerus 15 000 eiro vērtībā, kuri paredzēti bezvadu interneta (Wi-Fi) tīklāju ierīkošanai publiskās vietās, tostarp bibliotēkās, muzejos, publiskos parkos un laukumos. Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers jau minējis, ka iniciatīvas WiFi4EU mērķis ir “līdz 2020. gadam nodrošināt, lai visos Eiropas ciematos un visās pilsētās galvenajos sabiedriskās dzīves centros būtu pieejams bezmaksas bezvadu internets “.

Pašvaldības WiFi4EU vaučerus var izmantot Wi-Fi iekārtu iegādei un uzstādīšanai (bezvadu piekļuves punktos) pašu izvēlētos vietējās sabiedriskās dzīves centros. Tīkla uzturēšanas izmaksas segs pašvaldība.

Līdz 2020. gadam no ES budžeta ir pieejami 120 miljoni eiro, kas paredzēti publisko bezmaksas WiFi pakalpojumu iekārtu finansēšanai 8000 pašvaldībās visās dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē.

Kā pieteikties uz WiFi4EU vaučeru?

Reģistrēšanās posms: no 20. marta pašvaldībām jāreģistrējas portālā www.WiFi4EU.eu.

Pieteikšanās posms: 2018. gada maija vidū tiks izsludināts pirmais konkurss, un pašvaldības,kuras būs reģistrējušās, varēs pieteikties uz pirmajiem 1000 WiFi4EU vaučeriem (katrs 15 000 eiro vērtībā). Vaučeri tiks piešķirti rindas kārtībā atbilstīgi pieteikumu iesniegšanas secībai.

Piešķiršanas posms: Komisija, ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, izraudzīsies 1000 pašvaldības, kuras saņems finansējumu ar pirmā konkursa starpniecību. Katra valsts, kura piedalās konkursā, saņems vismaz 15 vaučerus.

Nākamajos divos gados tiks rīkoti vēl četri WiFi4EU konkursi.

Ar programmas WiFi4EU starpniecību finansētie tīkli būs bez maksas, bez reklāmām, un tajos netiks ievākti personas dati. Finansējums tiks nodrošināts tikai tiem tīkliem, kas nedublējas ar jau esošiem līdzīgas kvalitātes bezmaksas privātiem vai publiskiem piedāvājumiem vienā un tajā pašā sabiedriskajā telpā.

Iniciatīva WiFi4EU, ko Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers izziņoja 2016. gada septembra uzrunā par stāvokli Savienībā, ietilpst vērienīgajā ES telesakaru normu pārskatē līdz ar citiem pasākumiem, kam jāapmierina augošās eiropiešu savienojamības vajadzības un jāaudzē Eiropas konkurences spēja.

ES ir strauji panākusi svarīgas vienošanās par viesabonēšanas maksas izbeigšanu 2017. gada 15. jūnijā visiem ceļotājiem Eiropas Savienībā, par satura pārnesamību, kas eiropiešiem ļaus no 2018. gada sākuma braucienā ņemt līdzi filmas, mūziku, videospēles un e-grāmatas, ko viņi abonē savā zemē, un par 700 MHz frekvenču joslas atvēlēšanu 5G un jaunu tiešsaistes pakalpojumu attīstīšanai.

Turpinās sarunas par 14 tiesību aktu priekšlikumiem saistībā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju, kas ir viena no Ž. K. Junkera vadītās Komisijas prioritātēm. Komisija ir aicinājusi Eiropas Parlamentu un Padomi ātri rīkoties attiecībā uz visiem iesniegtajiem priekšlikumiem.

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par