Paziņots apdrošināšanas iemaksu algas indekss 2018.gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 21. novembrī veikusi paziņojumu par apdrošināšanas iemaksu algas indeksu 2018.gadam. Lai nodrošinātu apdrošināto personu kontos reģistrētā pensijas kapitāla aktualizāciju atbilstoši likuma "Par valsts pensijām" 12.panta pirmajai un ceturtajai daļai un Ministru kabineta noteikumu Nr.205 "Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība" 2.–5.punktam, apdrošināšanas iemaksu algas indekss 2018.gadā, kas tiks piemērots vecuma pensijas kapitāla aktualizācijai no 2019.gada 1.janvāra, ir 1,1064. VSAA katru gadu aprēķina kapitāla indeksu, kā arī veic apdrošinātās personas kontā uzkrātā…
 

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties