0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

PERSONĀLS

Nosaka papildu atbalstu elektroenerģijas izmantošanā aizsargāto lietotāju grupām

Ministru kabinets (MK) 22. augustā apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izstrādātos grozījumus 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma...

Mājsaimniecību finansiālās situācijas pašnovērtējums ir uzlabojies

Latvijas Banka publicējusi pētījuma par mājsaimniecību finanšu un patēriņu kopsavilkumu. Pētījumā sniegta mājsaimniecības finanšu un patēriņa aptaujas (MFPA) galveno rezultātu analīze. Aptauja veikta Latvijā...

Digitālajām darba platformām varētu nākties mainīt uzņēmējdarbības modeļus

Digitālajās darba platformās Eiropas Savienībā (ES) strādā vairāk nekā 28 miljoni cilvēku. Aplēses liecina, ka 2025. gadā platformās nodarbināto skaits būs gandrīz dubultojies, sasniedzot...

Ar vārdu, uzvārdu un parakstu nav pietiekami, lai konstatētu strukturētu personas datu kopuma apstrādi

Vai saraksts, kurā minēti personu vārdi un uzvārdi un attiecīgi pret katru vārdu ir veikts personas paraksts, ir uzskatāms par personas datu apstrādi? Vai...

Ārpus ES un EEZ valstīm dzīvojošajiem jāiesniedz dokumenti VSAA pensijas saņemšanai

Latvijas vecuma un apgādnieka zaudējuma pensija turpmāk tiks piešķirta arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārpus Latvijas teritorijas valstī, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts,...

Militārām personām izglītības iegūšana varēs būt kā mācību komandējums

No 12. jūlija stājušies spēkā 4. jūlijā valdībā pieņemtie Aizsardzības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta (MK)2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā...

Atvieglo darbaspēka piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Lai veicinātu darbaspēka pieejamību lauksaimniecībā un mazinātu administratīvo slogu, 6. jūlijā spēkā stājušies grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Vairākas izmaiņas likumā skar traktortehnikas vadītājus un...

Piešķirs studiju maksas atlaides topošajiem muitas un nodokļu speciālistiem

Lai sekmētu Latvijas ekonomikas un valsts drošību un nodrošinātu darba tirgū ļoti nepieciešamos augstas kvalifikācijas muitas un nodokļu speciālistus, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) no...

Vai darba devējs drīkst apstrādāt darbinieka radinieku personas datus?

Datu valsts inspekcijā regulāri vēršas gan darba devēji, gan darba ņēmēji, lūdzot skaidrojumu par personas datu apstrādi darba tiesiskajās attiecībās. Lai datu apstrāde tiktu...

Plāno ierobežot valsts amatpersonu iespējas ieņemt vairākus amatus kapitālsabiedrībās

Lai novērstu interešu konflikta veidošanos risku un īstenotu labas pārvaldības principus publiskajā sektorā un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, Valsts kanceleja rosina ierobežot valsts amatpersonu...

Kam pienākas un kādā termiņā ir jāizmanto papildatvaļinājums?

Saskaņā ar Darba likuma 151. panta ceturto daļu ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un izmanto līdz nākamā gada ikgadējam atvaļinājumam. Tādējādi papildatvaļinājums...

Kā apmaksājama svētku diena 9. jūlijs un brīvdiena – 10. jūlijs?

Saskaņā ar likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 1. pantu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena ir noteikta par svētku dienu,...

Rosina ļaut pensiju otrā līmeņa kapitālu pārnest uz pensiju pirmo līmeni

Vismaz piecus gadus pirms pensijas vecuma sasniegšanas varētu ļaut cilvēkam izvēlēties – palikt valsts fondēto pensiju shēmā, izvēloties tādu līdzekļu pārvaldītāju, kurš nodrošina pozitīvāko...

Pagarināts ierobežojumu termiņš Krievijas pilsoņu ieceļošanai Latvijā

Turpinoties Krievijas militārajai agresijai Ukrainā, kas joprojām rada apdraudējumu arī Latvijas iekšējai drošībai, Ministru kabinets 2023. gada 27. jūnijā lēma pagarināt ierobežojumu termiņu Krievijas pilsoņu...