Piemērojamā nodokļa likme, lai neveidotos iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds

Jautājums: Kā aprēķināt IIN, ja alga ir 1247 EUR un pensija 941 EUR, lai nepaliktu parādā valstij? Algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta.

Atbildi sagatavoja MAIJA GREBENKO, žurnāla BILANCE galvenā redaktore, grāmatas “Darba likums un grāmatvedība” autore

Vispirms noskaidrosim, kāpēc likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – IIN likums) 15. pants (pēc 2017. gada 28. jūlija grozījumiem) ir papildināts ar 23. daļu.

Pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur nodokli saskaņā ar 23 procentu likmi arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta otro, trešo vai astoņpadsmito daļu piemērojama nodokļa likme 20 procentu apmērā (IIN likuma 15. panta 23. daļa).

Nodokļu reformas pamata ideja saistīta ar mazākas likmes piemērošanu ieņēmumiem līdz 20 004 eiro gadā. Attiecīgi, ja ieņēmumi ir lielāki, – nodokļa likme ir 23%. Savukārt, ja ieņēmumi saņemti no dažādiem avotiem, nav iespējams noteikt pārsniegumu un laikus pamanīt, kurā mirklī būtu jāpiemēro 23% nodoklis. Šis fakts tiek pamanīts, tikai gadam beidzoties, un tad rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Jāņem vērā, ka IIN likme samazinātā apmērā piemērojama gan darba samaksai, gan uzņēmuma līguma atlīdzībai, ko saņem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nereģistrētā fiziskā persona, gan autoratlīdzībai, gan sociālajiem pabalstiem ar nosacījumu, ja ieņēmumi nepārsniedz 1667 eiro mēnesī (pirmajos divos gadījumos – iesniedzot izmaksātājam algas nodokļu grāmatiņu (ANG)).

Tāpēc no teiktā izriet, ka likuma piedāvājums (atļauja vienoties par 23% likmes piemērošanu arī tad, ja likums atļauj piemērot 20% likmi) saistīts ar vēlmi samazināt IIN piemaksas gadījumus, ja ieņēmumu kopsumma gada laikā pārsniedz 20 004 eiro.

Iespējams, pilnīgi visiem darbiniekiem būtu sarežģīti noteikt „uzvedības normu” un iepriekš noteikt, kurā brīdī (gada laikā) lūgt grāmatvedim piemērot 23% likmi. Tāpēc skaidrojums sniegts tiem, kas „draudzējās” ar matemātiku.

Mērķa sasniegšanai noteiksim, kāda IIN summa būtu piemaksājama, ja jautātājs visu gadu saņemtu jautājumā minētos ieņēmumus, proti, veiksim nodokļu aprēķinus mēnesim un reizināsim ar 12.

Algas nodokļi no darba samaksas:

 • VSAOI = 1247,00 × 9,56% = 119,21;
 • IIN = 0,2 × (1247,00 – 119,21) = 225,56
 • 1247,00 – 119,21 (9,56% VSAOI) – 225,56 (IIN) = 902,23
 • Gada laikā VSAOI = 1430,52 (119,21 × 12)
 • Gada laikā IIN = 2706,72 (225,56 × 12)

Ienākuma nodoklis no pensijas:

 • 941,00 – 250,00 (Nmin) – 138,20 (IIN) = 902,23
 • IIN = 0,2 (941,00 – 250,00) = 138,20
 • Gada laikā IIN = 1658,40 (138,20 × 12)

Kopā gada laikā no fiziskās personas ieņēmumiem tika ieturēts IIN – 4365,12

Aprēķins, kas tiks veikts, gadam beidzoties

Saskaņā ar paziņojumiem par personai izmaksātajām summām, ko iesniegs VID gan darba devējs, gan VSAA, ieņēmumi tiek summēti:

 • (1247,00 + 941,00) × 12 = 26 256,00

Kopsumma tiek sadalīta (vismaz) divās daļās (20 004 un 6252):

No pirmās daļas tiek veikti visi atskaitījumi un aprēķināts IIN:

 • 20 004,00 – 1 430,52 (VSAOI) – 3 000,00 (Nmin) = 15 573,48 – apliekamais ienākums
 • 15 573,48 × 20% = 3114,70 (IIN 20%)

Otrai daļai tiek piemērots tikai IIN:

 • 26 256,00 – 20 004,00 = 6252,00 – apliekamais ienākums
 • 6252,00 × 23% = 1437,96 (IIN 23%)

Par gadu fiziskās personas nodoklis ir 4552,66, bet faktiski bija ieturēts 4365,12, no kā izriet, ka IIN jāpiemaksā: 187,54 – tā ir nodokļa summa, kuru vajadzētu ieturēt gada laikā, piemērojot 23% likmi kādam no ieņēmumiem, lai pēc iespējas samazinātu šādu iznākumu.

Noteikt, vai palielināt likmi ieņēmumiem darbavietā vai VSAA, ir fiziskās personas izvēle.

Galvenais – izzīlēt, kurā mēnesī slēgt vienošanos par likmes palielināšanu. Sakarā ar to, ka šāda metodika (vismaz oficiāli) neeksistē, atliek paļauties uz saviem spēkiem.

Kā minimizēt nodokļa starpību

Autores loģika ir šāda: tiek salīdzināts IIN no pensijas, piemērojot abas IIN likmes:

 • [941,00 – 250,00 (Nmin)] × 20% = 138,20 (IIN)
 • [941,00 – 250,00 (Nmin)] × 23% = 158,93 (IIN)

Starpība ir apmēram 20 eiro mēnesī. Ja fiziskajai personai nav vēlmes meklēt naudu nodokļa piemaksai, tad gada laikā vismaz deviņos mēnešos pensijai būtu jāpiemēro IIN 23% likme (187,54 „savāksies” apmēram 9 mēnešos).

Pārbaudīsim šo apgalvojumu:

 • 138,20 × 3 + 158,93 × 9 = 1844,97 (IIN) – šāds nodoklis būtu samaksāts gada laikā, kas kopā ar IIN no algas veidos kopsummu – 4 551,69 (pēc deklarācijas būtu jāmaksā – 4552,66).

Tātad lūgums (vienošanās) piemērot pensijai 23% jāiesniedz VSAA, pirms izmaksāta pensija par aprīli. Tad piemaksājamā starpība būtu: 0,97 (4552,66 – 4551,69). Protams, to pašu ir iespējams noteikt arī darbavietā (mēģiniet noteikt starpību starp IIN no algas, piemērojot abas likmes un nosakot, cik daudz mēnešos šī starpība tiktu segta).  Sakarā ar to, ka faktiskie ieņēmumi var būt ļoti dažādi, aprēķins tikai samazinās to summu, kas būtu jāpiemaksā vai tiktu atmaksāta.

 

Atbilde publicēta žurnāla BILANCE aprīļa pirmajā numurā (2018. gada 7. nr (427)).

Žurnālu var ABONĒT ŠEIT!

Pieteikties BILANCES AKADĒMIJAS semināriem var šeit.

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

Please Login to comment
  Subscribe  
Paziņot par