0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAPieņemti jauni pārskatu sagatavošanas noteikumi

Pieņemti jauni pārskatu sagatavošanas noteikumi

Ar 1. jūliju spēkā ir  divi noteikumi komercsabiedrību gada pārskatu sagatavošanas jomā – noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību un Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi. Kā  informē Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļa, šie noteikumi tika akceptēti Ministru kabinetā  21. jūnijā. Jaunie noteikumi ietekmē komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku un zvejnieku saimniecības, izņemot komercsabiedrības, kuras saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Abiem noteikumiem stājoties spēkā 1. jūlijā, vienlaikus spēku zaudēs Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem. Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Ar 1. jūliju spēkā ir  divi noteikumi komercsabiedrību gada pārskatu sagatavošanas jomā – noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību un Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi. Kā  informē Finanšu ministrijas Komunikācijas nodaļa, šie noteikumi tika akceptēti Ministru kabinetā  21. jūnijā. Jaunie noteikumi ietekmē komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku un zvejnieku saimniecības, izņemot komercsabiedrības, kuras saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Abiem noteikumiem stājoties spēkā 1. jūlijā, vienlaikus spēku zaudēs Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem. Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību nosaka naudas plūsmas pārskata un konsolidētā naudas plūsmas pārskata saturu un sagatavošanas kārtību, kā arī pašu kapitāla izmaiņu pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību. Noteikumu projekts pieejams Ministru kabineta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40213827&mode=mk&date=2011-06-21 Savukārt, galaversijā  jaunie  noteikumi skatāmi: https://www.e-likumi.lv/functions/fails.php?&dokid=108595 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi atbilstoši Gada pārskatu likuma deleģējumam nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļo notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus; kārtību, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus. Tāpat noteikumi regulē pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un ar tiem saistīto izmaksu atspoguļošanas kārtību; uzkrājumu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas kritērijus un metodes, kā arī kārtību, kādā sabiedrība, kura ir būvlīguma darbuzņēmējs vai cita ilgtermiņa līguma darbu izpildītājs, uzskaita un novērtē ar būvlīgumu vai citu ilgtermiņa līgumu saistītos ieņēmumus un izdevumus. Noteikumu projekts pieejams Ministru kabineta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40213828&mode=mk&date=2011-06-21 Savukārt, galaversijā  jaunie  noteikumi skatāmi: https://www.e-likumi.lv/functions/fails.php?&dokid=108656 Domas dalās - sekojiet līdzi jaunumiem! Neoficiālās sarunās noskaidrotā  informācija liecina, ka domas par jauno noteikumu ietekmi uz grāmatveža un finanšu speciālista ikdienas darbu dalās. No vienas puses, jaunie MK noteikumi bijuši nepieciešami jau ilgāku laiku, jo Latvijas grāmatvedības standarti līdz šim  pēc likumu esot bijuši ieteicami, bet ne obligāti, un lielu izmaiņu jaunajos noteikumos salīdzinājumā ar šiem standartiem  neesot, lai gan esot ieviestas dažas jaunas metodikas, taču, no otras puses, izskan pārmetumi, ka jaunie noteikumi nav izstrādāti pilnīgi un to ietekme netiek vērtēta viennozīmīgi. Mēs esam uzdevuši jautājumus un lūguši izteikties  par jaunajiem noteikumiem un to ietekmi uz grāmatveža un finanšu speciālista ikdienas darbu Finanšu ministriju, kā arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju. Ar Finanšu ministrijas atbildi Jūs varat iepazīties šeit.  Ar LR Grāmatvežu asociācijas viedokli Jūs varat iepazīties šeit. Ar Valsts ienēmumu dieneta (VID) Nodokļu pārvaldes speciālistu sniegtajām atbildēm uz plz.lv jautājumiem par jaunajiem pārskatu sagatavošana noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit.  Ar Latvijas  Zvērināto revidentu asociācijas atbildēm uz plz.lv jautājumiem par jaunajiem gada pārskatu sagatavošanas noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit.