0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASJURIDISKIE PADOMIPiespiedu dalītā īpašumā esošo zemi privatizēto dzīvokļu īpašnieki varēs izpirkt no 2023. gada

Piespiedu dalītā īpašumā esošo zemi privatizēto dzīvokļu īpašnieki varēs izpirkt no 2023. gada

Pēc Tieslietu ministrijas, likumprojekta un un Saeimas informācijas

Saeima 25. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto  Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu. Tas noteic kārtību, kādā uzsākams un īstenojams vienota īpašuma izveidošanas process piespiedu dalītā īpašuma gadījumā, ja uz citai personai piederoša zemes īpašuma atrodas daudzdzīvokļu māja ar privatizētu dzīvokļu īpašumiem. Regulējums paredz iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu starp daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku, dodot iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībai izpirkt tiesības uz zemes īpašniekam piederošo zemi. Likums nodrošinās iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu un izveidotu vienotu nekustamo īpašumu Civillikuma…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Photo credit: -LucaM- Photography WWW.LUCAMOGLIA.IT on VisualHunt / CC BY-NC-ND
Saeima 25. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto  Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu. Tas noteic kārtību, kādā uzsākams un īstenojams vienota īpašuma izveidošanas process piespiedu dalītā īpašuma gadījumā, ja uz citai personai piederoša zemes īpašuma atrodas daudzdzīvokļu māja ar privatizētu dzīvokļu īpašumiem.
Regulējums paredz iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu starp daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku, dodot iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībai izpirkt tiesības uz zemes īpašniekam piederošo zemi. Likums nodrošinās iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu un izveidotu vienotu nekustamo īpašumu Civillikuma 968. panta izpratnē (uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu). Izbeidzot dalīto īpašumu, ne tikai tiks izbeigtas piespiedu nomas attiecības, bet arī ievērojami palielināsies apvienotā nekustamā īpašuma vērtība, kas veicinās stabilitāti un civiltiesisko apgrozību nekustamo īpašumu jomā.

Ko likums paredz?

  • izbeigt dalīto īpašumu visos tajos gadījumos, kuros ēkas īpašnieku kopums to vēlas;
  • ēkas īpašniekiem zemes atsavināšanas tiesības, kā arī drošu un vienkāršu procesu, kā šīs tiesības īstenot;
  • atsavināšanas tiesības būtu iespējams izmantot, neatkarīgi no zemes īpašnieka gribas;
  • atsavināšanas cena ir paredzēta zemes kadastrālās vērtības apmērā. Tā kā kadastrālās vērtības nav aktualizētas kopš 2014. gada, tad līdz to aktualizācijai zemes atsavināšanai būs izmantojamas projektētās kadastrālās vērtības, kas ir pieejamas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (kadastrs.lv). Minētais ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka cena par zemi ir taisnīga atlīdzība par zemes atsavināšanu;
  • visas administratīvās darbības, zemes uzmērīšanu un tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā atsavināšanas procesā veiktu valsts par valsts līdzekļiem.
Tieslietu ministrija informē, ka dalītais īpašums, kura ietvaros zeme un būves tiek uzskatītas par patstāvīgu nekustamo īpašumu, nekad nav bijis paredzēts kā patstāvīgs risinājums stāvoklim, ka ēkas tika uzbūvētas okupācijas laikā uz zemesgabaliem, uz kuriem īpašuma tiesības tika atjaunotas to vēsturiskajiem īpašniekiem. Dalītais īpašums, kura ietvaros ēkas īpašniekam ir jāmaksā maksa par zemes lietošanu, jau tā izveidošanas laikā tika paredzēts kā pagaidu risinājums līdz tā izbeigšanai.

Kā tas notiks?

Lai dzīvokļu īpašnieki varētu atpirkt attiecīgo zemi, par to pozitīvs lēmums būs jāpieņem mājas kopībai. Savukārt pašvaldībai būs jālemj par attiecīgajai ēkai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu.
Ņemot vērā pašvaldības lēmumu, Valsts zemes dienests noteiks izpērkamo zemi un izpirkuma cenu. Zemi varēs izpirkt par kadastra vērtību.
Pēc izpirkšanas procesa uzsākšanas un Valsts zemes dienesta paziņojuma saņemšanas lietu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu ieviesīs zvērināts tiesu izpildītājs. Likumā noteikta kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs īsteno turpmāko vienota īpašuma izveidošanas procesu. Lietas vešanas izdevumus un tiesu izpildītāja amata atlīdzību segs no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Dzīvokļu īpašnieki zemi varēs izpirkt par cenu, ko veidos šajā zemē ietilpstošo zemes vienību un to daļu kadastrālo vērtību summa.
Katram dzīvokļa īpašniekam izpirkuma cenas daļu noteiks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram. Vienotu īpašumu zemesgrāmatā ierakstīs pēc izpirkuma cenas samaksāšanas, to ieskaitot zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas tiesu izpildītājs zemes izpirkuma cenu samaksās zemes īpašniekam. Lai iedzīvotāji varētu samaksāt katram dzīvokļa īpašumam aprēķināto izpirkuma cenu, likumā paredzēta iespēja saņemt arī valsts atbalstu. Atbalsta veidus, apmēru un piešķiršanas kārtību noteiks Ministru kabinets. Paredzēts, ka, ņemot kredītu, nebūs jāieķīlā īpašums, proti, dzīvoklis. Zemes izpirkšanas procesu vienota īpašuma izveidei piespiedu dalītā īpašuma gadījumā varēs uzsākt no 2023. gada. Valsts zemes dienesta dati liecina, ka patlaban Latvijā ir 3 677 dzīvojamās mājas ar 110 970 dzīvokļiem, kuras atrodas uz 7 354 citām personām piederošām zemes vienībām.

Ko iegūs dalītā īpašumā esošie ēku īpašnieki?

Iespēju pēc būtības līdzīgā procesā kā ēku siltināšanas projekti izbeigt dalīto īpašumu – tam būtu nepieciešams ēkas īpašnieku vairākuma (50% + 1) lēmums un finansējums atsavināšanas cenai.

Ko  iegūs zemes īpašnieki?

Dalītā īpašuma izbeigšanas procesā par zemi tie saņemtu taisnīgu atlīdzību.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: