0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSPilnas patentmaksas režīmu 2021. gadā varēs izmantot tikai tad, ja par tā izmantošanu samaksu veiks līdz 18. decembrim

Pilnas patentmaksas režīmu 2021. gadā varēs izmantot tikai tad, ja par tā izmantošanu samaksu veiks līdz 18. decembrim

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Foto: Cottonbro , Pexels.com

No 2021. gada 1. janvāra tiek likvidēts pilnās patentmaksas režīms, ko līdz šim varēja izmantot saimnieciskās darbības veicēji, kuri darbojās kādā no Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs” minētajām profesijām.

2021. gadā saglabāsies tikai samazinātās patentmaksas režīms pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – to paredz 2020. gada 27. novembra grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Samazinātā patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Vienlaikus tās personas, kas jau būs veikušas patentmaksas maksājumu līdz 2020. gada 31. decembrim, varēs turpināt piemērot patentmaksas režīmu līdzšinējā kārtībā arī 2021. gadā laika periodā, par kādu tika veikta patentmaksa, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka patentmaksa par 2021. gadu ir jāsamaksā līdz 2020. gada 18. decembrim. Līdz 2020. gada 18. decembrim. Vēl dažas dienas ir iespējams VID iesniegt iesniegumu patentmaksas piemērošanai 2021. gadā!

Turpinās pastāvēt samazinātās patentmaksas režīms noteiktām iedzīvotāju kategorijām

Samazinātās patentmaksas režīmu 2021. gadā tāpat kā līdz šim pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti būs tiesības piemērot noteiktās saimnieciskās darbības jomās, ja to saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedza 3000 eiro un atbilstoši pašas personas prognozei arī konkrētā gadā saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 3000 eiro, ja tie nav algas nodokļa maksātāji (t. i., nav darba attiecībās) un savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas personas.

Netiek mainīts arī samazinātās patentmaksas apmērs – 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā.

Maksātājs var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņš darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām:

 • 1) ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
 • 2) apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
 • 3) amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
 • 4) floristika;
 • 5) privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
 • 6) mājas aprūpes pakalpojumi.

Samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrēs Valsts ieņēmumu dienests (VID). Fiziskā persona reģistrācijas iesniegumu (skat. lejuplādējamu Patentmaksas iesniegumu) samazinātās patentmaksas piemērošanai iesniedz VID (iesniegumu var arī iesniegt, nosūtot VID pa pastu) un veic samazinātās patentmaksas maksājumu vienotajā nodokļu kontā.

Iesniegumu iesniedz un samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra pusgada vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu.

Kārtību, kādā reģistrē samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā samazināto patentmaksu, kā arī detalizētas saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā samazināto patentmaksu, nosaka Ministru kabinets.

Izmaiņas ieņēmumu uzskaitē

Likuma grozījumi arī noteic, ka gadījumā, ja samazinātās patentmaksas maksātājam nav ārējā attaisnojuma dokumenta kādam darījumam, iekšējo attaisnojuma dokumentu var negatavot, bet ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda informāciju par darījuma dalībnieku, ja to var identificēt. Ja darījuma dalībnieku nevar identificēt (piemēram, ienākumi gūti, pārdodot produkciju tirgū), ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, darījuma aprakstu un dienā vai nedēļā darījumā gūto ieņēmumu kopsummu. Ieņēmumu uzskaites reģistrs uzglabājams piecus gadus no dienas, kad tajā izdarīts pēdējais ieraksts. Ja ieņēmumu uzskaites reģistru kārto papīra reģistra veidā, tā lapas numurē no taksācijas gada sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar personas parakstu.

Turpmāk saimnieciskās darbības veicēji, kas līdz šim maksāja patentmaksu un darbojas kādā no  profesijām, kam varēja izvēlēties patentmaksas režīmu, var izvēlēties kādu no citiem spēkā esošajām saimnieciskās darbības formām un nodokļu maksāšanas režīmiem un turpināt darboties kā:

 1. individuālais komersants,
 2. personālsabiedrība (pilnsabiedrība un komandītsabiedrība),
 3. kapitālsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība.

Informācija par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību kā samazinātās patentmaksas maksātājas, ir publiski pieejama šeit.

VID metodiskais materiāls par patentmaksu režīmu lasāms šeit.

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Cottonbro , Pexels.com

No 2021. gada 1. janvāra tiek likvidēts pilnās patentmaksas režīms, ko līdz šim varēja izmantot saimnieciskās darbības veicēji, kuri darbojās kādā no Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs” minētajām profesijām.

2021. gadā saglabāsies tikai samazinātās patentmaksas režīms pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti - to paredz 2020. gada 27. novembra grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Samazinātā patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Vienlaikus tās personas, kas jau būs veikušas patentmaksas maksājumu līdz 2020. gada 31. decembrim, varēs turpināt piemērot patentmaksas režīmu līdzšinējā kārtībā arī 2021. gadā laika periodā, par kādu tika veikta patentmaksa, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka patentmaksa par 2021. gadu ir jāsamaksā līdz 2020. gada 18. decembrim. Līdz 2020. gada 18. decembrim. Vēl dažas dienas ir iespējams VID iesniegt iesniegumu patentmaksas piemērošanai 2021. gadā!

Turpinās pastāvēt samazinātās patentmaksas režīms noteiktām iedzīvotāju kategorijām

Samazinātās patentmaksas režīmu 2021. gadā tāpat kā līdz šim pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti būs tiesības piemērot noteiktās saimnieciskās darbības jomās, ja to saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedza 3000 eiro un atbilstoši pašas personas prognozei arī konkrētā gadā saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 3000 eiro, ja tie nav algas nodokļa maksātāji (t. i., nav darba attiecībās) un savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas personas.

Netiek mainīts arī samazinātās patentmaksas apmērs – 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā.

Maksātājs var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņš darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām:

 • 1) ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
 • 2) apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
 • 3) amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
 • 4) floristika;
 • 5) privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
 • 6) mājas aprūpes pakalpojumi.

Samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrēs Valsts ieņēmumu dienests (VID). Fiziskā persona reģistrācijas iesniegumu (skat. lejuplādējamu Patentmaksas iesniegumu) samazinātās patentmaksas piemērošanai iesniedz VID (iesniegumu var arī iesniegt, nosūtot VID pa pastu) un veic samazinātās patentmaksas maksājumu vienotajā nodokļu kontā.

Iesniegumu iesniedz un samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra pusgada vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu.

Kārtību, kādā reģistrē samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā samazināto patentmaksu, kā arī detalizētas saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā samazināto patentmaksu, nosaka Ministru kabinets.

Izmaiņas ieņēmumu uzskaitē

Likuma grozījumi arī noteic, ka gadījumā, ja samazinātās patentmaksas maksātājam nav ārējā attaisnojuma dokumenta kādam darījumam, iekšējo attaisnojuma dokumentu var negatavot, bet ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda informāciju par darījuma dalībnieku, ja to var identificēt. Ja darījuma dalībnieku nevar identificēt (piemēram, ienākumi gūti, pārdodot produkciju tirgū), ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, darījuma aprakstu un dienā vai nedēļā darījumā gūto ieņēmumu kopsummu. Ieņēmumu uzskaites reģistrs uzglabājams piecus gadus no dienas, kad tajā izdarīts pēdējais ieraksts. Ja ieņēmumu uzskaites reģistru kārto papīra reģistra veidā, tā lapas numurē no taksācijas gada sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar personas parakstu.

Turpmāk saimnieciskās darbības veicēji, kas līdz šim maksāja patentmaksu un darbojas kādā no  profesijām, kam varēja izvēlēties patentmaksas režīmu, var izvēlēties kādu no citiem spēkā esošajām saimnieciskās darbības formām un nodokļu maksāšanas režīmiem un turpināt darboties kā:

 1. individuālais komersants,
 2. personālsabiedrība (pilnsabiedrība un komandītsabiedrība),
 3. kapitālsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība.

Informācija par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību kā samazinātās patentmaksas maksātājas, ir publiski pieejama šeit.

VID metodiskais materiāls par patentmaksu režīmu lasāms šeit.