0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKOMERCTIESĪBASPlāno mainīt akciju ieķīlāšanas kārtību

Plāno mainīt akciju ieķīlāšanas kārtību

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Foto: Unsplash

Ministru kabinets 17. janvārī izskatījis likumprojektu “Grozījumi Komercķīlas likumā”, kas paredz mainīt reģistrēto (jeb vārda) akciju kā komercķīlu ieķīlāšanas kārtību, vienādojot to ar SIA pamatkapitāla daļu ieķīlāšanas kārtību.

Ja grozījumi tiks pieņemti arī Saeimā, turpmāk uz akciju ieķīlāšanu tiks attiecināta nevis vispārēja komercķīlas reģistrācijas kārtība, bet gan akciju ieķīlāšana taps pielīdzināta SIA pamatkapitāla daļu ieķīlāšanai – turpmāk reģistrētās akcijas tiks ieķīlātas kā reģistrācijai pakļautas lietas.

Plānots, ka uz reģistrētajām akcijām kā reģistrācijai pakļautām lietām atteiksies tādi īpaši noteikumi kā:

1) ieķīlājot visu komersanta vai citas personas mantu vai lietu kopību, akcijas pieteikumā ir jānorāda atsevišķi. Ja akcijas nebūs norādītas pieteikumā, komercķīla uz tām nebūs spēkā pret trešajām personām (Komercķīlu likuma 10. panta trešā daļa);

2) Uzņēmumu reģistram ir pienākums pārliecināties, ka saskaņā ar komercreģistrā esošajām ziņām nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai (Komercķīlu likuma 15. panta trešā daļa). Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka pastāv juridiski šķēršļi akcijas ieķīlāšanai, tas no ieķīlātās mantas izslēdz attiecīgās akcijas un to norāda savā lēmumā (Komercķīlu likuma 18. panta otrā daļa);

3) Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā reģistrē komercķīlas atzīmi attiecībā uz komercķīlas reģistrācijas pieteikumā norādītajām akcijām (Komercķīlas likuma 18. panta trešā daļa). Ņemot vērā izdarīto komercķīlas atzīmi, Uzņēmumu reģistrs varēs atteikt akcionāru reģistra nodalījuma pievienošanu lietai, ja tiks konstatēti tiesiski šķēršļi (proti, ja akcijas būs ieķīlātas kā komercķīla, tad to atsavināšana un aktualizēta akcionāru reģistra nodalījuma iesniegšana komercreģistrā nebūs iespējama bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas);

4) ja komercķīla uz akcijām tiek dzēsta, Uzņēmumu reģistram ir jādzēš arī komercķīlas atzīme komercreģistrā (Komercķīlas likuma 48. panta ceturtā daļa).

Ņemot vērā, ka pērn jau pieņemtos grozījumos Komerclikumā ir paredzēts pārejas posms akciju sabiedrībām, kura laikā tām ir jāsagatavo akcionāru reģistrs atbilstoši jaunajām likuma prasībām un jāiesniedz tas Uzņēmumu reģistrā (2023. gada 1. jūlijs līdz 2024.gada 30. jūnijs), jaunajā grozījumu projektā tiek paredzēts, ka šī pārejas posma laikā reģistrētas akcijas kā reģistrācijai pakļautas lietas var ieķīlāt tikai to akciju sabiedrību akcionāri, kuras ir iesniegušas akcionāru reģistru Uzņēmumu reģistrā. Pārējo akciju sabiedrību akcionāri reģistrētas akcijas šajā laikā turpina ieķīlāt vispārējā kārtībā.

Kas praktiski mainīsies fiziskām un juridiskām personām?

Kā informē likumprojekta anotācija, tāpat kā līdz šim komercķīlas reģistrācijai būs jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu reģistram. Pieteikuma iesniegšanas kārtība nemainīsies, taču, ieķīlājot akcijas, tas nepārprotami būs jānorāda pieteikumā (norādot informāciju par akciju sabiedrību, kuras akcijas tiek ieķīlātas, ieķīlājamo akciju skaitu un akciju kārtas numurus).

Akcionāri kļūs publiski

Šobrīd spēkā esošais Komerclikuma regulējums nenodrošina iespēju ticami un droši noskaidrot akciju sabiedrību akcionārus. Atšķirībā no SIA, par kuru dalībniekiem informācija tiek iesniegta Uzņēmumu reģistrā, kur ikviena persona var ar to iepazīties, akciju sabiedrību akcionāri tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kuru ved pati akciju sabiedrība un kurš nav publiski pieejams.

2023.gada 1.jūlijā spēkā stāsies 2022. gada 16. jūnijā pieņemtais likums “Grozījumi Komerclikumā”. Tas paredz, ka akciju sabiedrībām turpmāk būs jāizvēlas viens no diviem akciju uzskaites un reģistrācijas veidiem: (1) akcijas jāieraksta akcionāru reģistrā, kurš tiks kārtots identiskā veidā kā SIA dalībnieku reģistrs (piemēram, katrai akcijai tiks piešķirts kārtas numurs) un tiks iesniegts Uzņēmumu reģistrā, kur ikviena persona varēs ar to iepazīties, vai (2) akcijas jāiegrāmato centrālajā vērtspapīru depozitārijā un informācija par lielākajiem akcionāriem jāsniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu veidā. Tādējādi turpmāk Uzņēmumu reģistrā būs pieejama informācija par akcionāriem, kas veicinās arī akcijas kā ķīlas priekšmeta pievilcīgumu investoru acīs.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Unsplash

Ministru kabinets 17. janvārī izskatījis likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", kas paredz mainīt reģistrēto (jeb vārda) akciju kā komercķīlu ieķīlāšanas kārtību, vienādojot to ar SIA pamatkapitāla daļu ieķīlāšanas kārtību.

Ja grozījumi tiks pieņemti arī Saeimā, turpmāk uz akciju ieķīlāšanu tiks attiecināta nevis vispārēja komercķīlas reģistrācijas kārtība, bet gan akciju ieķīlāšana taps pielīdzināta SIA pamatkapitāla daļu ieķīlāšanai - turpmāk reģistrētās akcijas tiks ieķīlātas kā reģistrācijai pakļautas lietas.

Plānots, ka uz reģistrētajām akcijām kā reģistrācijai pakļautām lietām atteiksies tādi īpaši noteikumi kā:

1) ieķīlājot visu komersanta vai citas personas mantu vai lietu kopību, akcijas pieteikumā ir jānorāda atsevišķi. Ja akcijas nebūs norādītas pieteikumā, komercķīla uz tām nebūs spēkā pret trešajām personām (Komercķīlu likuma 10. panta trešā daļa);

2) Uzņēmumu reģistram ir pienākums pārliecināties, ka saskaņā ar komercreģistrā esošajām ziņām nav juridisku šķēršļu komercķīlas nodibināšanai (Komercķīlu likuma 15. panta trešā daļa). Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka pastāv juridiski šķēršļi akcijas ieķīlāšanai, tas no ieķīlātās mantas izslēdz attiecīgās akcijas un to norāda savā lēmumā (Komercķīlu likuma 18. panta otrā daļa);

3) Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā reģistrē komercķīlas atzīmi attiecībā uz komercķīlas reģistrācijas pieteikumā norādītajām akcijām (Komercķīlas likuma 18. panta trešā daļa). Ņemot vērā izdarīto komercķīlas atzīmi, Uzņēmumu reģistrs varēs atteikt akcionāru reģistra nodalījuma pievienošanu lietai, ja tiks konstatēti tiesiski šķēršļi (proti, ja akcijas būs ieķīlātas kā komercķīla, tad to atsavināšana un aktualizēta akcionāru reģistra nodalījuma iesniegšana komercreģistrā nebūs iespējama bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas);

4) ja komercķīla uz akcijām tiek dzēsta, Uzņēmumu reģistram ir jādzēš arī komercķīlas atzīme komercreģistrā (Komercķīlas likuma 48. panta ceturtā daļa).

Ņemot vērā, ka pērn jau pieņemtos grozījumos Komerclikumā ir paredzēts pārejas posms akciju sabiedrībām, kura laikā tām ir jāsagatavo akcionāru reģistrs atbilstoši jaunajām likuma prasībām un jāiesniedz tas Uzņēmumu reģistrā (2023. gada 1. jūlijs līdz 2024.gada 30. jūnijs), jaunajā grozījumu projektā tiek paredzēts, ka šī pārejas posma laikā reģistrētas akcijas kā reģistrācijai pakļautas lietas var ieķīlāt tikai to akciju sabiedrību akcionāri, kuras ir iesniegušas akcionāru reģistru Uzņēmumu reģistrā. Pārējo akciju sabiedrību akcionāri reģistrētas akcijas šajā laikā turpina ieķīlāt vispārējā kārtībā.

Kas praktiski mainīsies fiziskām un juridiskām personām?

Kā informē likumprojekta anotācija, tāpat kā līdz šim komercķīlas reģistrācijai būs jāiesniedz pieteikums Uzņēmumu reģistram. Pieteikuma iesniegšanas kārtība nemainīsies, taču, ieķīlājot akcijas, tas nepārprotami būs jānorāda pieteikumā (norādot informāciju par akciju sabiedrību, kuras akcijas tiek ieķīlātas, ieķīlājamo akciju skaitu un akciju kārtas numurus).

Akcionāri kļūs publiski

Šobrīd spēkā esošais Komerclikuma regulējums nenodrošina iespēju ticami un droši noskaidrot akciju sabiedrību akcionārus. Atšķirībā no SIA, par kuru dalībniekiem informācija tiek iesniegta Uzņēmumu reģistrā, kur ikviena persona var ar to iepazīties, akciju sabiedrību akcionāri tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kuru ved pati akciju sabiedrība un kurš nav publiski pieejams.

2023.gada 1.jūlijā spēkā stāsies 2022. gada 16. jūnijā pieņemtais likums "Grozījumi Komerclikumā". Tas paredz, ka akciju sabiedrībām turpmāk būs jāizvēlas viens no diviem akciju uzskaites un reģistrācijas veidiem: (1) akcijas jāieraksta akcionāru reģistrā, kurš tiks kārtots identiskā veidā kā SIA dalībnieku reģistrs (piemēram, katrai akcijai tiks piešķirts kārtas numurs) un tiks iesniegts Uzņēmumu reģistrā, kur ikviena persona varēs ar to iepazīties, vai (2) akcijas jāiegrāmato centrālajā vērtspapīru depozitārijā un informācija par lielākajiem akcionāriem jāsniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu veidā. Tādējādi turpmāk Uzņēmumu reģistrā būs pieejama informācija par akcionāriem, kas veicinās arī akcijas kā ķīlas priekšmeta pievilcīgumu investoru acīs.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: