0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSPlāno visās pašvaldībās vienotu kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai

Plāno visās pašvaldībās vienotu kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai

22. decembra Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu". Kā plz.lv paskaidroja Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā, kas izstrādājusi šo noteikumu projektu, topošajam noteikumu projektam būtu jāstājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri, kad spēkā stāsies 2011.gada 17.marta likuma „Grozījumi Reklāmas likumā”, kas, cita starpā, deleģē Ministru kabinetam tiesības noteikt kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, taču, ņemot vērā to, ka noteikumu projekts vēl jāsaskaņo attiecīgajās institūcijās, visticamāk,  jaunie noteikumi varētu stāties spēkā nākamā gada…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
22. decembra Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu". Kā plz.lv paskaidroja Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā, kas izstrādājusi šo noteikumu projektu, topošajam noteikumu projektam būtu jāstājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri, kad spēkā stāsies 2011.gada 17.marta likuma „Grozījumi Reklāmas likumā”, kas, cita starpā, deleģē Ministru kabinetam tiesības noteikt kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, taču, ņemot vērā to, ka noteikumu projekts vēl jāsaskaņo attiecīgajās institūcijās, visticamāk,  jaunie noteikumi varētu stāties spēkā nākamā gada februārī. Pašlaik katra pašvaldība pati nosaka kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai tās teritorijā, savukārt topošais noteikumu projekts paredz, ka turpmāk prasības reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina nomaiņas saskaņošanai ar pašvaldību visā Latvijā būs vienādas. Noteikumu projekts paredz vienotu  kārtību šādos jautājumos: a) cik un kādi dokumenti uzņēmējam jāiesniedz pašvaldībai, lai saņemtu atļauju reklāmas izvietošanai, ekspluatācijai un grafiskā dizaina nomaiņai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu; b) cik ilgā laikā pašvaldībai atļauja reklāmas izvietošanai, ekspluatācijai un grafiskā dizaina nomaiņai jāizsniedz; c) kādi ir reklāmas projektu saskaņošanas posmi – reklāmas izvietošanas, reklāmas ekspluatācijas un reklāmas grafiskā dizaina saskaņošana; d) kāds ir pašvaldības izsniegtās atļaujas reklāmas izvietošanai un ekspluatācijai saturs; e) kāds ir atļaujas reklāmas izvietošanai un ekspluatācijai derīguma termiņš. Vienlaicīgi noteikumu projekts paredz arī: a) sniegt reklāmas terminu (piemēram, izkārtne, mobilā reklāma) skaidrojumus, kas šobrīd valsts līmenī nav noteikti, līdz ar to katrā pašvaldībā atšķiras to skaidrojums; b) noteikt pašvaldībām pašām iegūt atsevišķus saskaņojumus (piemēram, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums), neuzliekot šo administratīvo slogu šī pašvaldības pakalpojuma saņēmējiem; c) noteikt reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina saskaņošanu ar pašvaldību primāri kā elektronisko pakalpojumu, paralēli saglabājot arī iespēju saņemt pakalpojumu klātienē un pa pastu; d) papildus reklāmas izvietošanas atļaujai pašvaldībām neizsniegt speciālas reklāmas vai izkārtņu pases. e) reklāmas devējam iesniegt tikai rakstisku apliecinājumu, ka saņemta kopīpašnieku atļauja reklāmas izvietošanai, tādejādi pašvaldībām neuzliekot administratīvo slogu, pārbaudot kopīpašnieku saskaņojumus. f) pašvaldībai izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju, nepieprasot iesniegt jaunu projektu, ja iesniegtajā reklāmas  projektā tā saskata saturiski nebūtiskas nepilnības (piemēram, pareizrakstības kļūdas) un ja projekta iesniedzējs rakstiski apliecina to novēršanu pirms reklāmas izvietošanas. Noteikumu projekts tajā pašā laikā neskars pašvaldību tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus reklāmas izmēriem, veidiem, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana. Noteikumu projekts attieksies uz tām personām, kuras vēlēsies uzsākt saimniecisko darbību un izplatīt informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem vai piedāvātajiem produktiem, izvietojot reklāmu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tas ietekmēs arī pašvaldības, jo tām būs nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, mainot reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina nomaiņas saskaņošanas kārtību. Noteikumu projektā teikts, ka šie noteikumi neattiecas uz: - priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem; - būvizkārtnēm un būvtāfelēm; - objektiem, kuriem saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu un saņemt būvatļauju.  “Publiska vieta” šo noteikumu izpratnē ir ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā josla), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļa staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki, skvēri un citas īpaši iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas. Savukārt “vieta, kas vērsta pret publisku vietu"  šo noteikumu izpratnē ir valsts, pašvaldības vai privātā īpašumā esoša zeme vai ēku fasādes, sētas, žogi, stabi, mūri un tamlīdzīgi objekti, ja uz tiem izvieto reklāmu vai reklāmas objektu un ja tie ir vērsti pret publisku vietu. Noteikumu projektā sniegtas arī dažādu reklāmu definīcijas. - “Reklāma vai reklāmas objekts” –izkārtne, mobilā reklāma, tīkla reklāma, reklāmas objekts un informācijas objekts bez piesaistes zemei, reklāmas objekts un informācijas objekts ar piesaisti zemei un cita šajos noteikumos neminēta reklāma (piemēram, afiša, plakāts, sludinājums). - “Izkārtne” – reklāma vai reklāmas objekts, kas izvietots tādā nekustamajā īpašumā (uz ēkas, zemes gabalā), kurā atrodas valsts un pašvaldības iestāde vai privātpersona tieši veic saimniecisku darbību, un var saturēt informāciju par iestādes vai privātpersonas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī  tīmekļa vietnes adresi). - “Mobilā reklāma” – kustībā esoša reklāma uz speciāli reklāmas izvietošanai izgatavotām vai izmantotām konstrukcijām, kas piestiprinātas pie vai uz transportlīdzekļa, un reklāma uz cilvēka pārnēsājama stenda, transparenta un tamlīdzīga palīglīdzekļa. - “Reklāmas objekts bez piesaistes zemei” – jebkuras formas un jebkura veida priekšmets vai konstrukcija, kas speciāli veidota reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, un nav stacionāri piesaistīta zemei, uz kuras tā izvietota. - “Reklāmas objekts ar piesaisti zemei” – jebkuras formas un jebkura veida  priekšmets vai konstrukcija, kas speciāli veidota reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, un ir stacionāri piesaistīta zemei, uz kuras tā izvietota. - “Informācijas objekts” – vizuālās informācijas stends ar vai bez piesaistes zemei, kas izvietots pie jebkuras iestādes vai saimnieciskas darbības veikšanas vietas, vai pie nobrauktuves uz iestādi vai saimnieciskas darbības vietu. - “Tīkla reklāma” – vismaz triju reklāmas objektu ar un bez piesaistes zemei sistēma, ko publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, veido privātpersona, kurai reklāmas objektu izvietošana vai reklāmas vietu iznomāšana ir saimnieciska darbība un kura noslēgusi līgumu par reklāmas izvietošanu ar pašvaldību, ja pašvaldības dome to ir noteikusi ar saistošajiem noteikumiem. Vairāk par šo noteikumu projektu Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājaslapā, šeit.