0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAPlānotas izmaiņas Grāmatvedības likumā, lai pielāgotu to Valsts kases grāmatvedības “ārpakalpojumam”

Plānotas izmaiņas Grāmatvedības likumā, lai pielāgotu to Valsts kases grāmatvedības “ārpakalpojumam”

Grāmatvedības likumā noteikts, ka grāmatvedību iestādē kārto iestādes grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis. Tāpat Grāmatvedības likums atrunā iestādes vadītāja lomu un atbildību grāmatvedības procesā. Ņemot vērā Likuma par budžetu un finanšu vadību 23. panta otrajā daļā noteikto, iestādes, kurai grāmatvedību kārto Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, vadītāja pienākumi un atbildība daļēji tiek pārcelta uz vienoto pakalpojumu centru.   Normatīvajos aktos, kas regulēs grāmatvedības kārtošanu Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, atsevišķos gadījumos tiks noteikts no Grāmatvedības likuma atšķirīgs regulējums, tādēļ, lai novērstu tiesību…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Grāmatvedība
Photo credit: Alan Cleaver via Visualhunt.com / CC BY
Grāmatvedības likumā noteikts, ka grāmatvedību iestādē kārto iestādes grāmatvedis vai ārpakalpojuma grāmatvedis. Tāpat Grāmatvedības likums atrunā iestādes vadītāja lomu un atbildību grāmatvedības procesā. Ņemot vērā Likuma par budžetu un finanšu vadību 23. panta otrajā daļā noteikto, iestādes, kurai grāmatvedību kārto Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, vadītāja pienākumi un atbildība daļēji tiek pārcelta uz vienoto pakalpojumu centru.
 
Normatīvajos aktos, kas regulēs grāmatvedības kārtošanu Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, atsevišķos gadījumos tiks noteikts no Grāmatvedības likuma atšķirīgs regulējums, tādēļ, lai novērstu tiesību normu kolīziju, plānots veikt grozījumus Grāmatvedības likumā.
 
Grāmatvedības likuma 17. pants tiek papildināts ar otro daļu šādā redakcijā: "Uz valsts budžeta iestādes un no budžeta nefinansētas iestādes vadītāju šā panta pirmās daļas prasības attiecas tiktāl, ciktāl Likumā par budžetu un finanšu vadību un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos par grāmatvedības uzskaites kārtošanu valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros nav noteikts citādi."
Minētais grozījums veikts, jo Grāmatvedības likuma 17. pants nosaka termiņu, kādā drīkst veikt pārskata gada slēguma inventarizāciju, t.i., pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada pēdējā dienā.
 
LBFV 30. panta trešajā daļā noteikts, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. aprīlim, tādēļ, lai novērstu gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu neiesniegšanu LBFV noteiktajā termiņā, LBFV un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos tiks noteikts īsāks termiņš pārskata gada slēguma inventarizācijas veikšanai iestādēm, kurām grāmatvedību kārto Valsts kasē valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros.
Grāmatvedības likuma 31. pants, kas nosaka uzņēmuma vadītāja pienākumus grāmatvedības jomā, tiek papildināts ar piekto daļu šādā redakcijā: "Uz valsts budžeta iestādes un no budžeta nefinansētas iestādes vadītāju šā panta prasības attiecas tiktāl, ciktāl LBFV un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos par grāmatvedības uzskaites kārtošanu valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros nav noteikts citādi."
Minētais grozījums veikts, lai novērstu pretrunas tiesību normās par grāmatvedības uzskaites kārtošanu, jo valsts budžeta iestādes un no budžeta nefinansētas iestādes, izņemot atsevišķas iestādes, atbilstoši Ministru kabineta 04.07.2023. rīkojumam Nr. 404 "Par konceptuālo ziņojumu "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"" grāmatvedības uzskaiti no 2025. gada 1. janvāra deleģē kārtot Valsts kasei vienotā pakalpojuma centra ietvaros.
 
Grāmatvedības likuma 36. pants tiek papildināts ar otro daļu šādā redakcijā: "Valsts kase valsts pārvaldes vienotā pakalpojumu centra ietvaros, kārtojot grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar LBFV un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, nav uzskatāma par ārpakalpojuma grāmatvedi."
 
Minētais pants papildināts ar otro daļu, lai vienādotu Grāmatvedības likuma un LBFV tiesību normas un noteiktu arī Grāmatvedības likuma izpratnē Valsts kasi kā iestādi, kura vienotā pakalpojuma centra ietvaros kārto grāmatvedības uzskaiti, vienlaikus neizvirzot tai ārpakalpojuma grāmatvedim noteiktās likuma prasības.
 
 
Lasiet arī: