PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS jūnija numurā lasiet

Ņem vērā!

VID no 1. jūlija sāks piemērot sankcijas par NILLTFN likuma prasību neievērošanu

Māteskompānijām jāatbild par meitaskompāniju konkurences pārkāpumiem

Jauns regulējums konsulārajai palīdzībai ārvalstīs

Informācija

Mazinās iespēju veidoties IIN parādam

Kredītņēmējiem vēl divus gadus nepiemēros IIN

Jauns Apdrošināšanas līguma likums

Kreditoru prasības varēs skatīt vienkāršotā un paātrinātā civilprocesā

Meklējam finanses

ES fondu atbalsts praktiskas ievirzes pētījumiem

Informācija

VID uzticamo uzņēmumu sarakstu paplašinās un dalīs vairākos līmeņos 10. lpp.

Skaidrojumi

Par sociālo un īpašo pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtību   12. lpp.

UR prakse

Kreditoram jāveic visas iespējamās darbības savu interešu nodrošināšanai. Sagatavots pēc galvenā valsts notāra lēmuma Nr. 1-5/77.

Tiesu prakse

Iespēja koriģēt nodokļa deklarācijas, par kurām jau ir notikusi nodokļu revīzija. Sagatavots pēc ES Tiesas sprieduma lietā C‑81/17.

Nozares ziņas

No 1. jūlija samazināsies OIK fiksētā daļa

Apkaros ēnu ekonomiku veselības aprūpes nozarē

Latvijā rēķinus apmaksā 18 dienās

 

 

 

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par