PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS septembra numurā lasiet

244
(0)

Ņem vērā!

Noteic, kā atgūt pārmaksāto solidaritātes nodokli

Diferencēto neapliekamo minimumu var noteikt arī ienākumu izmaksātājs

Nosaka kārtību pensijas 2. līmenī uzkrātā kapitāla mantošanai

Diasporas locekļi var pievienoties pensiju apdrošināšanai

Informācija

Adoptētājiem pienākas atvaļinājums un paternitātes pabalsts

Asistenta pakalpojumus var izmantot arī studējošās personas ar invaliditāti

Ieslodzījuma vietu sāks reģistrēt kā personas papildu adresi

Skaidrojumi

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju ienākuma aprēķināšana

Skaidrojumi

Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju klientu identifikācija un izpēte

Skaidrojumi

Kas jāievēro, parāda atgūšanas nolūkā vēršoties pie parādnieka?

Tiesu prakse

Svētku dienas ietekme uz summēto darba laiku

Sagatavots pēc Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-433/2019

Tiesu prakse

Uzņēmuma līguma tiesiskās attiecības

Sagatavots pēc Senāta Civillietu departamenta sprieduma lietā Nr. SKC-166/2019

Nozares ziņas

Arodbiedrības gatavojas diskusijai par minimālās algas pieaugumu

VID sadarbosies ar transportlīdzekļu tirgošanas nozari

Izslēgs prasības attiecībā uz būvkomersantu klasifikāciju iepirkumos

Abonenti ELEKTRONISKI lasīt žurnālu VAR ŠEIT!

 

Novērtējiet šo rakstu
(0)